Μελέτη Τάσεων
Κοινωνική Καινοτομία - Παγκοσμιοποίηση χωρίς αποκλεισμούς στην Αναδυόμενη Ευρώπη

26.03.2019

Με χαρά σας παρουσιάζουμε την τρίτη έκδοση του Inovantage με θέμα «Κοινωνική Καινοτομία: Παγκοσμιοποίηση χωρίς αποκλεισμούς στην Αναδυόμενη Ευρώπη». Το θέμα εξετάζεται στο πλαίσιο των συνηθισμένων τριών μεγάλων πυλώνων μας – απασχόληση, εκπαίδευση και οικονομία.

Έχουμε εξάγει τα ευρήματά μας σε 3 βασικές θεματικές, τις οποίες θα συζητήσουμε στα τρία κεφάλαια της έκθεσης.

• Εκπαίδευση 2.0 – Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του 21ου αιώνα και η επανακατάρτιση ως επένδυση
• Έξυπνες πόλεις – Συνδέοντας διαφορετικές κουλτούρες και νοοτροπίες μέσω του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ)
• Η εποχή των εργαζομένων – Η εξέλιξη του μοντέλου ταλέντων και η φήμη των εταιρειών ως εργοδότες (Employer Branding)

Κατεβάστε τη μελέτη Κοινωνική Καινοτομία – Παγκοσμιοποίηση χωρίς αποκλεισμούς στην Αναδυόμενη Ευρώπη

Κατεβάστε τη μελέτη Γήρανση Πληθυσμού – Νέοι τρόποι ενίσχυσης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας

Κατεβάστε τη Μελέτη Δεξιοτήτων – Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην Ανατολική Ευρώπη