Έρευνα | Απασχολησιμότητα στην
Ελλάδα 2020

Αποτύπωση της γνώμης υποψηφίων, εργαζομένων και εργοδοτών για την Απασχολησιμότητα το 2020

07.12.2020

Employability 2020 - Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα

Η έρευνα της Adecco Ελλάδας με θέμα «Απασχολησιμότητα 2020» πραγματοποιήθηκε για 6η συνεχή χρονιά, με τη συνεργασία της Global Link και της Hill & Knowlton Strategies.

  • Ποια είναι η κατάσταση στη σημερινή αγορά εργασίας;

  • Πόσο ευκολότερη ή δυσκολότερη είναι η αναζήτηση εργασίας στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη σημερινή αγορά;

  • Πώς έχει αλλάξει η πανδημία τις συνθήκες εργασίας και τις ανάγκες σε δεξιότητες;

  • Πόσο προετοιμασμένες ήταν οι εταιρείες για τις συνθήκες που προέκυψαν λόγω του Covid-19 και πώς ανταποκρίθηκαν στις προκλήσεις της περιόδου αυτής;

  • Ποια η γνώμη των εργαζομένων και υποψηφίων και ποια η γνώμη των εργοδοτών αντίστοιχα;

Βασικά Συμπεράσματα Έρευνας “Απασχολησιμότητα 2020”

  • Κινητικότητα παρατηρείται στην αγορά με τη συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα να βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας. Η διαδικασία όμως της εύρεσης εργασίας έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολη μετά την εμφάνιση της πανδημίας.Απασχολησιμότητα 2020
  • Εργοδότες και εργαζόμενοι συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ως προς το ποιες είναι οι σημαντικότερες δεξιότητες στη σύγχρονη εποχή: ευελιξία και προσαρμοστικότητα, εργασιακό ήθος, επικοινωνιακές δεξιότητες, οργανωτικές ικανότητες αναγνωρίζονται ως ιδιαίτερα σημαντικές τόσο από εργαζομένους όσο και από εργοδότες, αλλά οι απόψεις των δύο πλευρών διαφέρουν ως προς τα πλεονεκτήματα των soft-skills, όπως η ανθεκτικότητα και η ενσυναίσθηση, τις οποίες οι εργαζόμενοι δεν τοποθετούν το ίδιο υψηλά ως προς τη σημασία τους, όπως τα ηγετικά στελέχη. Στην παγκόσμια έρευνα του Ομίλου Adecco «Μετασχηματισμός εργατικού δυναμικού» (Workforce Transformation survey), αντίστοιχες δεξιότητες αναδεικνύονται ως πολύ σημαντικές. Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα δεξιότητες
  • Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες δείχνουν δυσπιστία ως προς τον βαθμό αποδοτικότητας της τηλεργασίας, ταυτόχρονα όμως και οι δύο πλευρές προκρίνουν ως αποδοτικότερο τρόπο εργασίας τον συνδυασμό τηλεργασίας και φυσικής παρουσίας στο γραφείο.Απασχολησιμότητα 2020 τηλεργασία
  • Οι ελληνικές εταιρείες φαίνονται πιο επιφυλακτικές ως προς τον βαθμό αποτελεσματικότητας της τηλεργασίας από ό,τι οι πολυεθνικές.
  • Τέλος, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εργαζομένων παραμένει στα ίδια με τα προ Covid-19 επίπεδα, ενώ ο ρόλος της τεχνολογίας λόγω της τηλεργασίας είναι ολοένα και πιο σημαντικός.

Κάνε κλικ εδώ για να κατεβάσεις το whitepaper.

Κάνε κλικ εδώ για αναλυτική παρουσίαση της έρευνας σε υποψηφίους και εργαζομένους.

Κάνε κλικ εδώ για αναλυτική παρουσίαση της έρευνας σε εργοδότες.

Κάνε κλικ εδώ για να κατεβάσεις το infographic της έρευνας.