Ετήσια Έρευνα Tάσεων
Προσέλκυσης & Επιλογής Προσωπικού

25.09.2019

H πρώτη Έρευνα Τάσεων Προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού διενεργήθηκε σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διεξήχθη με τη συμμετοχή στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού από ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Τα συμπεράσματα της έρευνας αναδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού αναφορικά με την προσέλκυση, επιλογή αλλά και διακράτηση των ταλέντων των οργανισμών σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν ότι τόσο η προσέλκυση και η επιλογή ταλαντούχων εργαζομένων όσο και η διακράτησή τους φαίνεται να βρίσκονται και να παραμένουν στο μικροσκόπιο για τα επόμενα έτη.

  • Ποιες είναι οι σημαντικότερες και αποτελεσματικότερες πρακτικές προσέλκυσης και επιλογής ταλέντων που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί στην Ελλάδα, συγκριτικά με τις νέες τάσεις και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού διεθνώς;
  • Ποιος ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής Ανθρώπινου Δυναμικού; Πόσο εξοικειωμένοι και «έτοιμοι» είναι οι οργανισμοί και οι εταιρείες στην Ελλάδα για να αξιοποιήσουν τα οφέλη της;