Βιώσιμο Ανθρώπινο Δυναμικό:
Επιδιώκοντας μια Οικολογική Ανάπτυξη

22.11.2019

Ο πλανήτης μας δεν θα είναι για πολύ καιρό σε θέση να μας προσφέρει τους πόρους που χρειαζόμαστε για να επιβιώσουν οι μελλοντικές γενιές αν δεν αναλάβουμε άμεσα δράση για ένα βιώσιμο μέλλον.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε την τέταρτη έκδοση του Inovantage, με θέμα Βιώσιμο Ανθρώπινο Δυναμικό: Επιδιώκοντας μια Οικολογική Ανάπτυξη. Και αυτή τη φορά το report μας παρουσιάζει τα δεδομένα μέσα από τους τρεις βασικούς πυλώνες που εξετάζουμε πάντα: την απασχόληση, την εκπαίδευση και την οικονομία.

Κατεβάστε το report και διαβάστε την ανάλυση που γίνεται στις τρεις επιμέρους ενότητες:

  • Πλαίσιο για βιώσιμη ανάπτυξη
  • Βιώσιμοι χώροι εργασίας
  • Θέσεις εργασίας του μέλλοντος – Περιβάλλον & Βιωσιμότητα