Έρευνα | Απασχολησιμότητα στην
Ελλάδα 2019

Αποτύπωση της γνώμης υποψηφίων, εργαζομένων και εργοδοτών

16.12.2019

Πόσο καλά προετοιμασμένοι είναι οι σύγχρονοι υποψήφιοι και εργαζόμενοι ως προς τις δεξιότητές τους;

Διαθέτουν το μείγμα δεξιοτήτων που τους καθιστά «ταλέντα» στη σημερινή αγορά;

Ποια η γνώμη των εργαζομένων και υποψηφίων και ποια η γνώμη των εργοδοτών αντίστοιχα;

Με ποια κριτήρια επιλέγουν οι εργαζόμενοι τους εργοδότες και με ποια οι εργοδότες τους εργαζομένους τους;

H έρευνα της Adecco Ελλάδας, με θέμα Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά με τη συνεργασία της LMG και της Hill & Knowlton Strategies.