Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος  2022

Οι παρόντες όροι χρήσης (οι «Όροι Χρήσης») σας αναφέρουν τους κανόνες για τη χρήση του ιστότοπου www.adecco.gr.    τον οποίο διαχειρίζεται η « ADECCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑIΡΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» με έδρα το Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 64, 15125, Ελλάδα (εφεξής καλούμενη «Adecco,« εμείς» ή «εμάς»), συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που διατίθεται μέσω αυτού του ιστότοπου (ο «Ιστότοπος»).

Υπάρχει ένα ευρετήριο παρακάτω, ώστε να μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στις σχετικές ενότητες, αν προτιμάτε.

Αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο («εσείς), επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης σε ισχύ κατά τον χρόνο της επίσκεψής σας στον Ιστότοπο και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους εν λόγω Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ή να πραγματοποιήσετε λήψη ενός αντιγράφου αυτών των όρων για μελλοντική αναφορά.

Το περιεχόμενο που καθιστούμε διαθέσιμο σε εσάς μέσω του Ιστότοπου (το «Περιεχόμενο») δύναται να διέπεται από πρόσθετες ειδικές προϋποθέσεις («Ειδικές προϋποθέσεις») που αποδέχεστε σε κάθε πρόσβαση στο εν λόγω Περιεχόμενο. Σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυνέπειας μεταξύ αυτών των Όρων χρήσης και οποιωνδήποτε Ειδικών προϋποθέσεων, οι Ειδικές προϋποθέσεις θα υπερισχύουν έναντι των παρόντων Όρων χρήσης.

Πρόσβαση στον Ιστότοπο

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε το Περιεχόμενο που παρέχουμε στον Ιστότοπο χωρίς να ειδοποιούνται οι αλλαγές στα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες μας, τις ανάγκες των χρηστών μας και τις επιχειρηματικές μας προτεραιότητες.

Από καιρού εις καιρόν, δύναται να περιορίζουμε την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του Ιστότοπου ή ολόκληρο τον Ιστότοπο. Οποιοσδήποτε τέτοιος περιορισμός θα είναι στη διακριτική μας ευχέρεια για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των Όρων Χρήσης, της χρήσης της ιστοσελίδας για παράνομους ή ανήθικους σκοπούς ή παραβίασης της ακεραιότητας, της ασφάλειας ή της φήμης του Ιστότοπου, ή για να μας επιτρέψετε να διατηρήσουμε, να βελτιώσουμε ή να τροποποιήσουμε τον Ιστότοπο ή/και το Περιεχόμενο.

Δεν εγγυόμαστε ότι παρέχουμε συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στον Ιστότοπο και δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν για οποιοδήποτε λόγο ο Ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργικές πτυχές του Ιστότοπου ή/και του Περιεχομένου δεν θα περιέχουν σφάλματα ή ότι οι διακομιστές που το καθιστούν διαθέσιμο δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Χρήση του Ιστότοπου

Είστε ελεύθεροι να λαμβάνετε τις δικές σας αποφάσεις και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση του Ιστότοπου.

Είστε υπεύθυνοι να πραγματοποιήσετε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις ώστε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Είστε επίσης υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα με πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω της σύνδεσης διαδικτύου σας είναι ενημερωμένα γι’ αυτούς τους Όρους χρήσης και οποιεσδήποτε εφαρμοστέες Ειδικές προϋποθέσεις και ότι συμμορφώνονται με αυτές.

Αν επιλέξετε ή σας παρασχεθεί κωδικός ταυτοποίησης χρήστη, όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφάλειάς μας, πρέπει να χειριστείτε τις εν λόγω πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει να τις κοινοποιήσετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Έχετε το δικαίωμα να απενεργοποιήσετε οποιονδήποτε κωδικό ταυτοποίησης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε τον επιλέγετε εσείς είτε σας κατανέμεται από εμάς, οποιαδήποτε στιγμή, αν κατά τη γνώμη μας δεν συμμορφώνεστε με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων χρήσης.

Με πρόσβαση στον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι δεν θα εκτελέσετε οποιαδήποτε ενέργεια που δύναται να βλάψει την εικόνα, τα συμφέροντα ή τα δικαιώματά μας ή αυτά οποιασδήποτε εκ των συνδεδεμένων εταιρειών μας («Εταιρείες του Ομίλου Adecco») ή που δύναται να βλάψει, να καταστήσει άχρηστο ή να υπερφορτώσει τον Ιστότοπο ή που δύναται να παρακωλύσει, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φυσιολογική χρήση του Ιστότοπου από άλλους επισκέπτες.

Υλοποιούμε εύλογα μέτρα ασφαλείας που είναι κατάλληλα για τον εντοπισμό της ύπαρξης ιών. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι τα υπάρχοντα μέτρα ασφαλείας για συστήματα υπολογιστών στο διαδίκτυο δεν είναι εξ’ ολοκλήρου αξιόπιστα και ότι, ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη μη ύπαρξη ιών ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που δύναται να προκαλούν αλλαγές στα συστήματα υπολογιστών σας (υλικό και λογισμικό) ή στα δεδομένα και τα αρχεία σας που περιλαμβάνονται στα συστήματά μας.

Δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση του Ιστότοπού μας, εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, trojan, worm, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπό μας, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο Ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων συνδεδεμένων με τον Ιστότοπό μας. Δεν πρέπει να επιτεθείτε στον Ιστότοπό μας μέσω επίθεσης άρνησης παροχής υπηρεσιών ή επιμερισμένης επίθεσης άρνησης παροχής υπηρεσιών.

Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με τις εν λόγω αρχές. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμα χρήσης του Ιστότοπού μας θα παύσει.

Περιεχόμενο

Δεν θα έχουμε κανένα καθήκον να ελέγχουμε την ακρίβεια του Περιεχομένου και δεν εγγυόμαστε τη χρησιμότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη σχετικότητα του Περιεχομένου ή/και ότι το εν λόγω Περιεχόμενο είναι ενημερωμένο. Απαλλασσόμαστε ρητά από κάθε ευθύνη για σφάλματα και παραλείψεις όσον αφορά το Περιεχόμενο και τον Ιστότοπο, με την επιφύλαξη του βαθμού στον οποίο η εν λόγω ευθύνη προκύπτει από απάτη ή δόλια παραποίηση ή από οποιονδήποτε θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκύπτει λόγω αμέλειάς μας.

Η ενσωμάτωση του Περιεχομένου στον Ιστότοπο δεν συνιστά με οποιονδήποτε τρόπο την παροχή υπηρεσιών στελέχωσης ή οποιοδήποτε άλλο είδος υπηρεσιών. Η Adecco και οι Εταιρείες του Ομίλου της Adecco ρητά εξαιρούν κάθε είδος ευθύνης για αποφάσεις που λαμβάνονται από εσάς βάσει του Περιεχομένου.

Καμία επιχειρηματική σχέση ή επενδυτική προσφορά

Ο Ιστότοπος δεν προορίζεται να δημιουργήσει οποιαδήποτε επιχειρηματική σχέση ανάμεσα σε εσάς και εμάς.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν συνιστούν προσφορά ή προσέλκυση για την αγορά ή διάθεση συναλλαγών ή οποιαδήποτε συναλλαγή τίτλων της Adecco. Δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτές τις πληροφορίες για να λάβετε επενδυτικές αποφάσεις.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο στον Ιστότοπο είτε ανήκει σε εμάς είτε αδειοδοτείται για χρήση από εμάς. Όλα όσα βλέπετε ή διαβάζετε στον Ιστότοπο (όπως εικόνες, φωτογραφίες, εικονογραφήσεις, κείμενα, βίντεο κλιπ και άλλα υλικά) προστατεύεται παγκοσμίως με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, νόμους περί σχεδίων, εμπορικών σημάτων και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πρέπει ανά πάσα στιγμή να τηρείτε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Ιστότοπου και του Περιεχομένου, είτε ανήκουν σε εμάς, οποιαδήποτε Εταιρεία του Ομίλου Adecco ή τρίτο μέρος. Δεν πρέπει να λαμβάνετε ή να επιχειρείτε να λαμβάνετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο με μέσα ή διαδικασίες εκτός αυτών που έχουν καταστεί διαθέσιμα σε εσάς από τον Ιστότοπο.

Σε καμία περίπτωση οι παρόντες Όροι χρήσης ή η χρήση του Ιστότοπου από εσάς δεν θα σας εκχωρεί οποιαδήποτε δικαιώματα στον Ιστότοπο ή το Περιεχόμενο εκτός αυτών που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης ή σε οποιουσδήποτε Ειδικούς Όρους.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά να διεξάγετε οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αλλαγή, διανομή ή δημόσια κοινοποίηση ή να καθιστάτε διαθέσιμα, να εξάγετε, να επαναχρησιμοποιείτε, να αποστέλλετε εκ νέου ή με άλλον τρόπο να χρησιμοποιείτε, με οποιοδήποτε μέσο ή διαδικασία, οποιαδήποτε τμήματα του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου, εκτός αν άλλως επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους χρήσης ή οποιεσδήποτε σχετικές Ειδικές προϋποθέσεις ή όταν επιτρέπεται να το πράξετε από εφαρμοστέα νομοθεσία ή όταν έχει παρασχεθεί ρητή έγκριση από τον Όμιλο Adecco ή τον κάτοχο των σχετικών δικαιωμάτων.

Σύνδεσμοι από τον Ιστότοπό μας και σύνδεση με τον Ιστότοπό μας

Όταν ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πηγές που παρέχονται από τρίτους, αυτοί οι σύνδεσμοι και οι πηγές παρέχονται μόνο για ενημέρωσή σας. Οι εν λόγω σύνδεσμοι δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως έγκριση από εμάς των συνδεδεμένων ιστότοπων ή πληροφοριών που μπορείτε να λάβετε από αυτούς.

Δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων ή πηγών.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης των ιστότοπων τρίτων και να τα ελέγχετε τακτικά. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για να αποφασίσετε αν θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστότοπους τρίτων. Αν ακολουθήσετε οποιονδήποτε σύνδεσμο προς ιστότοπο τρίτου μέρους, αυτό αποτελεί δική σας ευθύνη.

Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς τον Ιστότοπό μας από ιστότοπο τρίτων, εκτός εάν έχετε λάβει προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότησή μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε οποιαδήποτε άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, ανατρέξτε στην Δήλωση Απορρήτου μας (όπως ενημερώνεται κατά καιρούς).

Καμία εγγύηση, περιορισμός ευθύνης

Το Περιεχόμενο παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες. Ο Ιστότοπος και το Περιεχόμενο δεν έχουν σκοπό να σας παρέχουν συμβουλές στις οποίες θα πρέπει να βασίζεστε.  Πρέπει να λαμβάνετε επαγγελματικές ή εξειδικευμένες συμβουλές πριν από την εκτέλεση ή την αποφυγή οποιασδήποτε ενέργειας βάσει του Περιεχομένου.

Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση των πληροφοριών στον Ιστότοπο, δεν παρέχουμε καμία δήλωση ή εγγύηση ότι ο Ιστότοπος ή/και το Περιεχόμενο είναι ακριβή, πλήρη, χωρίς σφάλματα ή ενημερωμένα ή ότι η χρήση του Ιστότοπου ή/και το Περιεχόμενο δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων.

Η ενσωμάτωση του Περιεχομένου στον Ιστότοπο δεν συνιστά με οποιονδήποτε τρόπο την παροχή υπηρεσιών στελέχωσης ή οποιοδήποτε άλλο είδος υπηρεσιών. Η Adecco και οι Εταιρείες του Ομίλου της Adecco δεν φέρουν κανένα είδος ευθύνης για αποφάσεις που λαμβάνονται από εσάς βάσει του Περιεχομένου.

Η ευθύνη μας για απώλεια ή ζημία που ενδέχεται να υποστείτε

Αυτός ο Ιστότοπος παρέχεται σε εσάς χωρίς χρέωση. Ως αποτέλεσμα,  η χρήση του Ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη, αλλά δεν αποκλείουμε ούτε περιορίζουμε με οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη μας προς εσάς, όπου θα ήταν παράνομο να το κάνουμε.

Σε περίπτωση που επιτρέπεται να αποκλείσουμε την ευθύνη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου. Ειδικότερα, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, όπως απώλεια χρήσης, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια κερδών ή απώλεια δεδομένων.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και όλα τα θέματα που αφορούν τον παρόντα Ιστότοπο και το Περιεχόμενό του διέπονται από την ελληνική νομοθεσία και υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ενδέχεται να ενημερώνονται κατά καιρούς. Εάν είστε επισκέπτης του Ιστότοπου, ελέγξτε τους παρόντες Όρους Χρήσης για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους Όρους Χρήσης που ισχύουν εκείνη τη στιγμή. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς, απέχετε από τη χρήση του Ιστότοπου. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης των υπηρεσιών μας και έχετε συμφωνήσει με αυτούς τους Όρους Χρήσης, θα σας παρέχουμε μια ειδοποίηση, χρησιμοποιώντας μία από τις τυπικές μεθόδους επικοινωνίας.

Επικοινωνία

Οι ερωτήσεις, τα σχόλια και τα αιτήματα σχετικά με τον παρόντα Ιστότοπο είναι ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση «ADECCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑIΡΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», με έδρα τη Λεωφόρο Κηφισίας, 64, Μαρούσι, 15125, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: adeccogr.privacy@adecco.com.