Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2023

Καλώς ήλθατε στην «ADECCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑIΡΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (εφεξής η «ADECCO A.E.») με έδρα το Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 64, 15125, Ελλάδα. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί σας και να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε περαιτέρω την καριέρα σας. Η «ADECCO A.E.» είναι μοναδική εταίρος της «ΑΤΛΑΣ HR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕTΑΙΡΕIΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με έδρα ομοίως ως άνω. Κάθε μια από τις προαναφερόμενες εταιρείες, λειτουργούν ως ανεξάρτητοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου αφορά αμφότερες τις ως άνω εταιρείες.

Η παρούσα δήλωση απορρήτου («Δήλωση Απορρήτου») περιγράφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από εσάς, το πώς τα συλλέγουμε, τα χρησιμοποιούμε και τα επεξεργαζόμαστε, και το πώς συμμορφωνόμαστε με τις νομικές υποχρεώσεις μας προς εσάς. Το απόρρητό σας είναι σημαντικό για εμάς, και δεσμευόμαστε για την προστασία και την ασφάλεια των δικαιωμάτων απορρήτου των δεδομένων σας. Γνωρίζουμε ότι το κείμενο είναι μακροσκελές, αλλά διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Υπάρχει ένα ευρετήριο παρακάτω, ώστε να μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στις σχετικές ενότητες, αν προτιμάτε

Διευκρινήσεις ως προς κάποιους όρους

Πρώτον, πρέπει να είμαστε σαφείς για το πώς χρησιμοποιούμε ορισμένες λέξεις στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Παρόλο που φαίνεται αυτονόητο, διευκρινίζουμε ότι στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα αναφέρεστε ως o «Υποψήφιος» ή «Εσείς».

Λέγοντας «εμείς» ή «η Εταιρεία» εννοούμε την «ADECCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑIΡΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (εφεξής η «ADECCO A.E.») με έδρα το Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 64, 15125, Ελλάδα, καθώς και την «ΑΤΛΑΣ HR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕTΑΙΡΕIΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με έδρα ομοίως ως άνω, στην οποία η εταιρεία ADECCO A.E. είναι μοναδική εταίρος. Η Εταιρεία αποτελεί μέρος του Ομίλου Adecco Group AG (Adecco Group) με έδρα της εταιρείας στη διεύθυνση Bellerivestrasse 30, 8008 Ζυρίχη, Ελβετία, του μεγαλύτερου παρόχου υπηρεσιών HR στον κόσμο. Μέσω των διαφόρων εταιρειών και επιχειρηματικών σχημάτων του, ο Όμιλος Adecco παρέχει διάφορες δραστηριότητες ανθρώπινου δυναμικού (HR), όπως η στελέχωση με μόνιμο ή προσωρινό προσωπικό, οι υπηρεσίες μισθοδοσίας, οι διαδικασίες αξιολόγησης, η μετάβαση επαγγελματικού προσανατολισμού, η ανάπτυξη ταλέντων, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, οι υπηρεσίες επανένταξης στην αγορά εργασίας και η διεθνής κινητικότητα («οι Δραστηριότητες μας»).

Για την εκτέλεση των Δραστηριοτήτων μας, η Εταιρεία χρησιμοποιεί διάφορα συστήματα πληροφορικής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία παρέχει μια πύλη αυτοεξυπηρέτησης («Πύλη» ή «Portal») για τους υποψηφίους/το προσωπικό της. Η Πύλη σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση και να υποβάλετε αίτηση για θέσεις εργασίας που διαφημίζει η Εταιρεία και οι αδελφές εταιρείες της που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και/ή την εμπειρία σας, στις τοποθεσίες για τις οποίες έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον για εργασία.

Τέλος, η παρούσα Δήλωση Απορρήτου αφορά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως άτομο. Δεν πρόκειται για τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με τις εταιρείες (παρόλο που μερικές φορές αυτά τα δύο συμπίπτουν). Αυτού του τύπου οι πληροφορίες καλούνται συνήθως «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», «Πληροφορίες που ενδέχεται να ταυτοποιούν πρόσωπα» ή στα αγγλικά «PII» (Personally Identifiable Information). Στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, εμείς χρησιμοποιούμε τον όρο «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ή «δεδομένα».

Τι είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγει και χρησιμοποιεί η Εταιρεία;

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες απασχόλησης που είναι προσαρμοσμένες σε εσάς, τα οποία έχουμε ομαδοποιήσει ως εξής:

 • Δεδομένα ταυτότητας τα οποία ορίζονται ως το όνομα, το όνομα χρήστη, ο τόπος γέννησής σας και έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητά σας.
 • Δεδομένα επικοινωνίας τα οποία ορίζονται ως η διεύθυνση μόνιμης ή/και προσωρινής διαμονής, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι αριθμοί τηλεφώνου.
 • Δεδομένα προσόντων και επαγγελματικής εμπειρίας τα οποία ορίζονται ως το βιογραφικό σημείωμα ή το βιογραφικό σας, οι λεπτομέρειες σχετικά με την εκπαίδευσή σας, τα μαθήματα κατάρτισης που παρακολουθήσατε και η πρακτική σας άσκηση, τα έγγραφα που αποδεικνύουν το δικαίωμά σας στην εργασία και κάθε άλλη πληροφορία που αναφέρετε στο βιογραφικό σας, φωτογραφίες και βίντεο της συμμετοχής σας σε συνέντευξη ή εκπαίδευση μέσω βίντεο.
 • Δεδομένα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία ορίζονται ως τα δεδομένα του προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το LinkedIn και άλλες πληροφορίες που δημοσιοποιείτε με άλλον τρόπο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Τεχνικά δεδομένα τα οποία ορίζονται ως οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) από τις οποίες έχετε πρόσβαση στην Πύλη και στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, τα cookies (όπως ορίζονται στην Πολιτική cookies μας), τα δεδομένα σύνδεσής σας (όπως η ώρα, η ημερομηνία και η διάρκεια), ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και η έκδοση που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή σε άλλους ιστότοπους, τις εφαρμογές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, οι ρυθμίσεις ζώνης ώρας της συσκευής σας και η τοποθεσία της συσκευής σας, οι τύποι προσθηκών του προγράμματος περιήγησης και οι εκδόσεις που χρησιμοποιείτε, άλλα δεδομένα επικοινωνίας, πηγές στις οποίες έχετε πρόσβαση στους ιστότοπους, τις εφαρμογές και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, το λειτουργικό σύστημα και ο τύπος πλατφόρμας της συσκευής που χρησιμοποιείτε, καθώς και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στην Πύλη, τις εφαρμογές, τους ιστότοπους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τα δεδομένα των χώρων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και εισόδου για θύρες.
 • Τα δεδομένα τηλεφωνικών κλήσεων περιλαμβάνουν τον αριθμό από τον οποίο μιλήσατε μαζί μας, την ώρα, την ημερομηνία και τη διάρκεια αυτής της επαφής.
 • Δεδομένα Προφίλ τα οποία ορίζονται ως το όνομα χρήστη και ο κωδικός σας, τα ενδιαφέροντά σας, οι προτιμήσεις σας, τα σχόλιά σας και οι απαντήσεις σας σε έρευνες.
 • Δεδομένα επικοινωνίας μάρκετινγκ τα οποία ορίζονται ως οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που απαντάτε σε email, sms, τηλέφωνο και άλλες καμπάνιες μάρκετινγκ.
 • Ευαίσθητα Δεδομένα τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν, λεπτομέρειες για τυχόν αναπηρίες και τυχόν προσαρμογές που μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε για εσάς στο χώρο εργασίας καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διαφορετικότητα (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σχετικά με την συνδικαλιστική συνδρομή) ή δεδομένα υγείας ( όπως αρχεία ασθένειας, αρχεία αναπηρίας, καταλληλόλητας για εργασία και ασφάλισης υγείας όπου περιέχουν δεδομένα σχετικά με ασθένεια), σε κάθε περίπτωση, εφόσον απαιτείται ή επιτρέπεται, και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Ανάλογα με τις σχετικές περιστάσεις και τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και απαιτήσεις, μπορούμε να συλλέξουμε ορισμένες από τις παραπάνω πληροφορίες για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε ευκαιρίες απασχόλησης προσαρμοσμένες στις περιστάσεις και τα ενδιαφέροντά σας.

 

Για ποιο λόγο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και πόσο καιρό διατηρούμε;

Σκοποί της επεξεργασίας

Τύπος δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Περίοδος διατήρησης

Να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας βρίσκοντάς σας κατάλληλες θέσεις εργασίας/αναθέσεις για να υποβάλετε αίτηση, να σας βοηθήσουμε με την κατάρτιση ή να διευκολύνουμε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εργασίες/αναθέσεις. Αυτό περιλαμβάνει την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος σε υποψήφιους εργοδότες για εξέταση και την ενημέρωση σας για μελλοντικές ευκαιρίες εργασίας μέσω email, τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή/και άλλων μεθόδων επικοινωνίας.

α) Δεδομένα ταυτότητας

β) Δεδομένα επικοινωνίας

γ) Δεδομένα προσόντων και επαγγελματικής εμπειρίας

δ) Δεδομένα κοινωνικής δικτύωσης

ζ) Δεδομένα προφίλ

 Συγκατάθεση

 ή

Εκτέλεση σύμβασης ή λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης

Έως και 2 έτη από την τελευταία σας δραστηριότητα (τελευταία αίτηση εργασίας, συνέντευξη, τηλεφωνική κλήση ή αξιολόγηση) στην Πύλη.

 

Να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας αξιολογώντας και επιλέγοντας ή απορρίπτοντας την αίτηση εργασίας σας, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της οργάνωσης και διεξαγωγής συνεντεύξεων.

α) Δεδομένα ταυτότητας

β) Δεδομένα επικοινωνίας

γ) Δεδομένα προσόντων και επαγγελματικής εμπειρίας

δ) Δεδομένα κοινωνικής δικτύωσης

ζ) Δεδομένα προφίλ

Συγκατάθεση

ή

 

Εκτέλεση σύμβασης ή λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης

Έως και 2 έτη από την τελευταία σας δραστηριότητα (τελευταία αίτηση εργασίας, συνέντευξη, τηλεφωνική κλήση ή αξιολόγηση) στην Πύλη.

Να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας αξιολογώντας τα αποτελέσματα αυτών και όπως απαιτείται διαφορετικά στις διαδικασίες πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένης της τελικής πρόσληψης

α) Δεδομένα ταυτότητας

β) Δεδομένα επικοινωνίας

γ) Δεδομένα προσόντων και επαγγελματικής εμπειρίας

δ) Δεδομένα κοινωνικής δικτύωσης

ζ) Δεδομένα προφίλ

Συγκατάθεση

ή

Εκτέλεση σύμβασης ή λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης

Έως και 2 έτη από την τελευταία σας δραστηριότητα (τελευταία αίτηση εργασίας, συνέντευξη, τηλεφωνική κλήση ή αξιολόγηση) στην Πύλη.

Να κάνουμε τυχόν προσαρμογές που ενδέχεται να χρειαστείτε στο χώρο εργασίας.

α) Δεδομένα ταυτότητας

θ) Ευαίσθητα δεδομένα

– Συγκατάθεση

ή

– Εκτέλεση σύμβασης ή λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης, όπου έχουμε συμφωνήσει μαζί σας για την παροχή προσαρμογών στο χώρο εργασίας που δεν καλύπτονται από την τοπική νομοθεσία.

– Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις όπως οι νομικές υποχρεώσεις εργασίας, διακρίσεων και αναπηρίας

Εντός 6 μηνών από την τελευταία σας δραστηριότητα (τελευταία αίτηση εργασίας, συνέντευξη, τηλεφωνική κλήση ή αξιολόγηση) στην Πύλη.

 

Nα σας στείλουμε άμεσα εμπορικά μηνύματα, για παράδειγμα, μέσω e-mail, μηνυμάτων ή τηλεφώνου.

α) Δεδομένα ταυτότητας

β) Δεδομένα επικοινωνίας

Συγκατάθεση

Για όσο διάστημα έχετε επιλέξει να λαμβάνετε τα εμπορικά μας μηνύματα.

Nα αναπτύξουμε περαιτέρω, να δοκιμάσουμε και να βελτιώσουμε τον Iστότοπο/Πύλη μας ή άλλα υπάρχοντα ή νέα συστήματα/διαδικασίες για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

ε) Τεχνικά δεδομένα

ζ) Δεδομένα προφίλ

Εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας για τη βελτίωση των συστημάτων μας

Μέχρι την ολοκλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας και σύμφωνα με την  ισχύουσα νομοθεσία

Να αντιμετωπίσουμε προβλήματα τεχνικών κλήσεων στα δίκτυά μας.

α) Δεδομένα ταυτότητας

β) Δεδομένα επικοινωνίας

ε) Τεχνικά δεδομένα

στ) Δεδομένα τηλεφωνικών κλήσεων

Εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας για την αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων που επηρεάζουν την επιχειρηματική μας δραστηριότητα

Μέχρι την ολοκλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας και σύμφωνα με την  ισχύουσα νομοθεσία

Η διεξαγωγή μελετών και στατιστικής και αναλυτικής έρευνας. Για παράδειγμα, να συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα της τοποθέτησης των υποψηφίων μεταξύ διαφορετικών επιχειρηματικών τομέων και γεωγραφικών σημείων και να επιδιώξουμε να εντοπίσουμε παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τυχόν διαφορές που εντοπίζουμε.

ε) Τεχνικά δεδομένα

ζ) Δεδομένα προφίλ

η) Δεδομένα επικοινωνιών μάρκετινγκ

Εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας για τη βελτίωση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας

Έως και 2 έτη από την τελευταία σας δραστηριότητα (τελευταία αίτηση εργασίας, συνέντευξη, τηλεφωνική κλήση ή αξιολόγηση) στην Πύλη.

Να διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτα Μέρη στα οποία συμπεριλαμβάνονται και μέλη του Ομίλου Adecco, σύμφωνα με την παράγραφο 7 κατωτέρω.

Οποιαδήποτε κατηγορία δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω, κατά περίπτωση

Εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας για την παροχή υπηρεσιών και την ανάθεση υπεργολαβίας σε τρίτους ή σε περίπτωση επιχειρηματικής συναλλαγής ή Εκτέλεση σύμβασης ή λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης ή Συγκατάθεση ή συμμόρφωση με κυβερνητικές Αρχές ή Αρχές επιβολής του Νόμου.

Έως και 2 έτη από την τελευταία σας δραστηριότητα (τελευταία αίτηση εργασίας, συνέντευξη, τηλεφωνική κλήση ή αξιολόγηση) στην Πύλη και οποιαδήποτε πρόσθετη περίοδος απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Οποιαδήποτε κατηγορία δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω, κατά περίπτωση

Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, όπως η τήρηση αρχείων για φορολογικούς σκοπούς ή η παροχή πληροφοριών σε δημόσιο οργανισμό ή υπηρεσία επιβολής του νόμου.

Έως και 2 έτη από την τελευταία σας δραστηριότητα (τελευταία αίτηση εργασίας, συνέντευξη, τηλεφωνική κλήση ή αξιολόγηση) στην Πύλη και οποιαδήποτε πρόσθετη περίοδος απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Να προάγουμε την ασφάλεια και την προστασία ανθρώπων, χώρων, συστημάτων και περιουσιακών στοιχείων.

α) Δεδομένα ταυτότητας

ε) Τεχνικά δεδομένα

θ) Ευαίσθητα δεδομένα

Η εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας για να διασφαλίσουμε ότι η επιχείρησή μας (και οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτήν) θα διατηρούνται ασφαλείς

Έως και 1 μήνα από την τελευταία σας επίσκεψη στις εγκαταστάσεις μας

Να παρακολουθούμε τη συμμόρφωση με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες.

α) Δεδομένα ταυτότητας

ζ) Δεδομένα προφίλ

 

Εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας για τη διασφάλιση της τήρησης των πολιτικών και των διαδικασιών μας 

Έως και 2 έτη από την τελευταία σας δραστηριότητα

Nα διαχειριζόμαστε επικοινωνίες και άλλα συστήματα που χρησιμοποιούνται από τον Όμιλο Adecco (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών βάσεων δεδομένων επαφών).

α) Δεδομένα ταυτότητας

β) Δεδομένα επικοινωνίας

ε) Τεχνικά δεδομένα

στ) Δεδομένα τηλεφωνικών κλήσεων

η) Δεδομένα επικοινωνιών μάρκετινγκ

Εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων μας

Για όσο διάστημα έχετε επιλέξει να λαμβάνετε τα εμπορικά μας μηνύματα.

Να διερευνούμε ή να αποκρινόμαστε σε περιστατικά και καταγγελίες.

α) Δεδομένα ταυτότητας

β) Δεδομένα επικοινωνίας

στ) Δεδομένα τηλεφωνικών κλήσεων

θ) Ευαίσθητα δεδομένα

 

– Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, όπως την εργατική νομοθεσία

– Εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας για την επίλυση τυχόν περιστατικών και καταγγελιών σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες μας

Έως και 5 έτη από το περιστατικό ή την καταγγελία σας ή περισσότερο εάν υπάρχει νομική ενέργεια.

Να προωθήσουμε εσωτερικά τις εκπαιδευτικές συνεδρίες που έχουν πραγματοποιηθεί και να αξιοποιήσουμε το περιεχόμενό τους, να προωθήσουμε παρόμοιες συνεδρίες εσωτερικά και εξωτερικά σε τρίτους.

α) Δεδομένα ταυτότητας

β) Δεδομένα επικοινωνίας

η) Δεδομένα επικοινωνιών μάρκετινγκ

– Εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας (όταν είναι εσωτερικά) για την εκπαίδευση των υποψηφίων μας και την ανάπτυξη των προσφορών των πελατών μας

– Συγκατάθεση (όταν πρόκειται για τρίτα μέρη)

Έως και 2 έτη από την τελευταία δραστηριότητα

Να συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε πιθανή ή πραγματική αγορά ή πώληση, ή κοινοπραξία του συνόλου ή μέρους μιας επιχείρησης ή εταιρείας, στην οποία οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου Adecco επιθυμεί να συμμετάσχει.

Οποιαδήποτε κατηγορία δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω, κατά περίπτωση

Εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας για την προώθηση της ανάπτυξης και εξέλιξης του Ομίλου Adecco

Έως και 2 έτη από την τελευταία δραστηριότητα

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς προέρχονται από τις φόρμες αίτησης ή άλλο υλικό που υποβάλλετε σε εμάς, τις αλληλεπιδράσεις σας με εμάς και άλλους ως μέρος της αίτησής σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα συλλέγουμε επίσης προσωπικά δεδομένα σας έμμεσα από τρίτα μέρη, όπως από οργανισμούς προσλήψεων με τους οποίους συνεργαζόμαστε, άλλες οντότητες του Ομίλου Adecco, εάν μεταφερθήκατε σε εμάς από την εν λόγω οντότητα Adecco, ή από δημόσια διαθέσιμες πηγές, όπως το LinkedIn και το Twitter σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πρέπει να μας δώσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ζητάμε;

Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, αλλά δεν θα είναι δυνατό για εμάς να συνεργαστούμε μαζί σας ή να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, εάν δεν μας παρέχετε τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για μια θέση μαζί μας. Εάν επιλέξετε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μας παρέχετε περιορισμένo αριθμό δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αυτό επίσης ενδέχεται να περιορίσει τις υπηρεσίες που μπορείτε να λάβετε από εμάς.

Χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη;

Ναι, χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη (AI) κατά καιρούς. Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε καμία αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά με τη δημιουργία και την εφαρμογή τεχνολογιών χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση) ή δημιουργία προφίλ (επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με μια σειρά τεχνολογιών που μειώνουν την ανθρώπινη παρέμβαση για την αξιολόγηση ορισμένων συνθηκών σχετικά με ένα άτομο) που οδηγεί σε νομικά αποτελέσματα ή παρόμοια σημαντική επίδραση για εσάς.

Χρησιμοποιούμε μια σειρά τεχνολογιών για την ανάλυση των δεδομένων σας. Σε όλες τις περιπτώσεις, υπάρχει πάντα ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτές τις διαδικασίες, καθώς χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία για να υποστηρίξουμε τους ειδικούς που λαμβάνουν αποφάσεις.

Χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένα συστήματα / διεργασίες με τις συνθήκες που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο για να βοηθήσουμε το προσωπικό μας να διαχειρίζεται μεγάλους όγκους δεδομένων ή εφαρμογών, και μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη (π.χ. μηχανική μάθηση, λογική ή γνώσεις και στατιστικές προσεγγίσεις) για να παρέχουμε σε εσάς και τους πελάτες μας τις υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς. Ενώ χρησιμοποιούμε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, όλες οι αποφάσεις που μπορεί να σας επηρεάσουν λαμβάνονται από τους εκπαιδευμένους συνεργάτες μας. Κατά συνέπεια, τα εν λόγω συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν νομική ισχύ.

Για παράδειγμα, όταν οι πελάτες μας αναζητούν υποψηφίους για θέσεις εργασίας, μπορούμε να διεξάγουμε μια αναζήτηση στις λίστες υποψηφίων μας χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις μηχανικής μάθησης, λογικής ή γνώσης και στατιστικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά όπως ο τίτλος της θέσης εργασίας σας, η διαθεσιμότητα, το σύνολο δεξιοτήτων, οι βαθμολογίες αξιολόγησης και οι τοποθεσίες, για να συντάξουμε μια σύντομη λίστα που εμφανίζει μια λίστα υποψηφίων που είναι πιο πιθανό να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του πελάτη.

Μεταφέρουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτους;

Όπως αναφέραμε ανωτέρω, συνήθως γνωστοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτους. Αυτό γίνεται για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών. Το κάνουμε αυτό στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Στους προμηθευτές μας. Θα συνεργαστούμε, για παράδειγμα, με έναν προμηθευτή για την εκτέλεση διοικητικών και λειτουργικών εργασιών προς υποστήριξη της σχέσης μας με εσάς στη βάση της εκπλήρωσης των έννομων συμφερόντων μας. Οι προμηθευτές θα υπόκεινται σε συμβατικές και άλλες νομικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας και την τήρηση του απορρήτου σας, και θα έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι προμηθευτές αυτοί είναι συνήθως προμηθευτές στον τομέα του IT (οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας ή υποστήριξης των συστημάτων ΙΤ που χρησιμοποιούμε και στα οποία περιλαμβάνονται και τα δεδομένα σας), εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων (που αναλαμβάνουν τη φυσική ασφάλεια των κτιρίων μας, και, συνεπώς, χρειάζεται να λάβουν κάποια δεδομένα για εσάς, ώστε να σας επιτρέπουν την πρόσβαση στα κτίρια) και πάροχοι χρηματοδότησης και διαχείρισης λογιστικών υποθέσεων (που χρειάζονται λεπτομέρειες για τους υποψηφίους, ώστε να μπορέσουν να επεξεργασθούν την τιμολόγηση και τα ποσά προς είσπραξη για την εταιρεία).

Επίσης, συνεργαζόμαστε προμηθευτές που παρέχουν υπηρεσίες και λύσεις τεχνολογίας πληροφοριών, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν συνέντευξη μέσω βίντεο και εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων. Αυτή η κατηγορία τρίτων περιλαμβάνει:

 

– Salesforce.com,inc: Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA with its hosting location in Germany providing us with the technology for our Candidate Platform.

– Bullhorn Inc.: Boston, MA. United States. 100 Summer Street, 100 Summer St., USA with its hosting location in Ireland and Germany providing us with a software to manage the recruitment process.

– TextKernel B.V.: Nieuwendammerkade 26A-5, 1022 AB Amsterdam, Netherlands with its hosting location in Germany providing us with CV parsing and search engine services.

– Cammio B.V., Lange Houtstraat 13, 2511 CV The Hague, The Netherlands with its hosting location in Germany and Ireland providing us with Video interview services.

– Planbition B.V., Jonkerbosplein 52, 6534 AB Nijmegen, Netherlands with its hosting location in The Netherlands providing us with workforce management services.

– Qualtrics LLC., 333 W. River Park Drive, Provo, UT 84604, USA with its hosting location in Germany providing us with candidate satisfaction surveys.

– HCL Technologies Limited, 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110019 with its hosting location in The Netherlands and Germany providing us with infrastructure services.

 • Στα μέλη του Ομίλου Adecco και των θυγατρικών τους («Μέλη του Ομίλου Adecco») εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε στην ιστοσελίδα μας adeccogroup.com/worldwide-locations. Οι πληροφορίες σας θα κοινοποιηθούν για διαφορετικούς λόγους:
  • οι πληροφορίες κοινοποιούνται σε μέλη του Ομίλου Adecco που παρέχουν λειτουργίες ΙΤ για τις εταιρείες του Ομίλου Adecco παγκοσμίως για την εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας. Οι εν λόγω λειτουργίες ΙΤ βρίσκονται μεταξύ άλλων στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Βουλγαρία.
  • Οι πληροφορίες κοινοποιούνται επίσης στα μέλη του Ομίλου Adecco παγκοσμίως (συμπεριλαμβανομένων των νομικών οντοτήτων που αποκτήθηκαν μετά τη συλλογή πληροφοριών) για τους σκοπούς που περιγράφηκαν προηγουμένως ή για να σας προτείνουν προσφορές προσαρμοσμένες στο προφίλ σας, όπου έχετε παράσχει την συγκατάθεσή σας για τον παγκόσμιο διαμοιρασμό των δεδομένων σας εντός του Ομίλου Adecco για να σας παρέχουν τοπικές ή διεθνείς ευκαιρίες στην αγορά αυτή.
  • Οι πληροφορίες διαμοιράζονται επίσης στα μέλη του Ομίλου Adecco παγκοσμίως, για διαχειριστικούς σκοπούς στην βάση εκπλήρωσης των εννόμων συμφερόντων μας.
 • Στους πελάτες μας/ενδιαφερόμενους εργοδότες. Θα κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε πελάτες μας που προσφέρουν θέσεις εργασίας/αναθέσεις που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν ή που ενδιαφέρονται για το προφίλ σας. Οι πελάτες μας δεσμεύονται τόσο απέναντί μας όσο και απέναντι σε εσάς από συμβατικές και άλλες υποχρεώσεις τήρησης εχεμύθειας ως προς τα δεδομένα σας.
 • Σε κυβερνητικές αρχές ή αρχές επιβολής του νόμου. Θα κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε κυβερνητικές, αστυνομικές, ρυθμιστικές ή άλλες αρχές επιβολής του νόμου εάν, κατά την απόλυτη κρίση μας, θεωρούμε ότι είμαστε νομικά υποχρεωμένοι ή εξουσιοδοτημένοι να το πράξουμε.
 • Σε ενδιαφερόμενους πωλητές ή αγοραστές και τους συμβούλους τους. Ως μέρος της δέουσας επιμέλειας (ή της εφαρμογής) σχετικά με μια συγχώνευση, εξαγορά ή άλλης επιχειρηματική συναλλαγή, ενδέχεται να χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας στον ενδιαφερόμενο πωλητή ή αγοραστή και τους συμβούλους τους, στην βάση εκπλήρωσης των εννόμων συμφερόντων μας.

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εκτός της χώρας σας;

Η διαβίβαση και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία ή περισσότερες άλλες χώρες, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελβετίας. Μπορείτε να βρείτε τον πλήρη κατάλογο των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε στην ιστοσελίδα μας www.adeccogroup.com/worldwide-locations.

Θα διαβιβάσουμε δεδομένα μόνο στα μέρη που αναφέρονται στην ενότητα 7 ανωτέρω, τα οποία βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Ελβετίας:

 • σε χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπος Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου ή ο Ομοσπονδιακός Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων και Πληροφοριών της Ελβετίας πιστεύουν ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας σε εσάς σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ηνωμένου Βασιλείου και το ΓΚΠΔ της ΕΕ ή το άρθρο 6 του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων ( Άρθρο 16 αναθεωρημένου νόμου) (ένας κατάλογος των εν λόγω χωρών διατίθεται εδώ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en) και εδώ: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/handel-und-wirtschaft/uebermittlung-ins-ausland.html (Ελβετία) ή
 • όπου ο Όμιλος Adecco έχει θέσει σε εφαρμογή τις κατάλληλες εγγυήσεις για τη διατήρηση του απορρήτου των δεδομένων σας (για τις οποίες συνήθως χρησιμοποιούμε μία από τις μορφές των συμβάσεων μεταφοράς δεδομένων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών (ICO) για το Ηνωμένο Βασίλειο ή τον Ελβετικό Ομοσπονδιακό Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων και Πληροφοριών, αντίγραφα των οποίων είναι διαθέσιμα εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en; εδώ: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/international-data-transfer-agreement-and-guidance/) και εδώ: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/handel-und-wirtschaft/uebermittlung-ins-ausland.html (Ελβετία). Αυτές εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Επίτροπο Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου και τον Ελβετικό Ομοσπονδιακό Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων και Πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και το άρθρο 6 του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 16 του αναθεωρημένου νόμου).

Μπορείτε να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα και να λάβετε ένα αντίγραφο της σχετικής διασφάλισης επικοινωνώντας μαζί μας με τη χρήση των λεπτομερειών που παρατίθενται παρακάτω.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;

Δυνάμει της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Δικαιώματα πρόσβασης και λήψης αντιγράφου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιβεβαίωση σχετικά με το εάν επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Σε αυτή την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε ορισμένα από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (μέσω της Πύλης) και σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας τους. Σε μερικές περιπτώσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των δεδομένων σας. Σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε (μέσω «θύρας») τα προσωπικά σας δεδομένα, που σημαίνει ότι θα τα παρέχουμε σε τρίτους κατόπιν αιτήματός σας.

 • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Αν μπορείτε να αποδείξετε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε για εσάς δεν είναι σωστά, μπορείτε να ζητήσετε την ενημέρωση ή άλλως τη διόρθωση αυτών των δεδομένων. Σας καλούμε να έχετε πρόσβαση στην πύλη αυτοεξυπηρέτησης, όπου είναι δυνατόν, και να ενημερώσετε απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα.

 • Δικαίωμα λήθης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Μπορείτε να υποβάλετε ένα τέτοιο αίτημα οποιαδήποτε στιγμή και θα αξιολογήσουμε αν το αίτημά σας πρέπει να ικανοποιηθεί. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα υπόκειται σε κάθε νόμιμο δικαίωμα ή υποχρέωση που χρειάζεται να έχουμε για διατήρηση των δεδομένων. Για καταστάσεις όπου σύμφωνα με τον νόμο, προσδιορίζουμε ότι το αίτημά σας για διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας πρέπει να ικανοποιηθεί, θα το πράξουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Επισημαίνουμε ότι, μόλις διαγραφούν τα δεδομένα σας, η Εταιρία ενδέχεται να μην μπορεί πλέον να σας εξυπηρετεί. Εάν επιθυμείτε να επανεγγραφείτε στην Εταιρεία, θα πρέπει να καταχωρίσετε εκ νέου τα δεδομένα σας. 

 • Δικαίωμα περιορισμού ή αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ή να αντιταχθείτε σε ορισμένη επεξεργασία τους για λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας.

 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή όπου βασιζόμαστε στη συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Θα σας ενημερώσουμε εάν αυτό συμβεί κατά τη στιγμή που θα αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

Αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιήστε το έντυπο μας κάνοντας κλικ εδώ.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων στον τόπο όπου ζείτε ή εργάζεστε, ή στον τόπο όπου νομίζετε ότι έχει προκύψει κάποιο ζήτημα σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

 

Τι γίνεται με την ασφάλεια των δεδομένων κατά τη χρήση των συστημάτων μας;

Είστε υπεύθυνοι για την ασφαλή διατήρηση των στοιχείων σύνδεσής σας στην Πύλη, ιδίως του κωδικού πρόσβασης που σας έχουμε δώσει ή που έχετε επιλέξει. Αυτά τα στοιχεία σύνδεσης προορίζονται για δική σας χρήση. Δεν επιτρέπεται να γνωστοποιείτε τα στοιχεία αυτά ή άλλα στοιχεία του προσωπικού σας λογαριασμού σε τρίτους.

Πώς χειριζόμαστε τις αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου;

Οι όροι της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου δύναται να αλλάζουν από καιρού εις καιρόν. Θα δημοσιεύουμε οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου μέσω κατάλληλων ειδοποιήσεων είτε στην Πύλη και/ή στον ιστότοπό μας είτε επικοινωνώντας μαζί σας με τη χρήση άλλων καναλιών επικοινωνίας.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που:

 • έχετε οποιαδήποτε απορία ή αμφιβολία αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου,
 • επιθυμείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας (για παράδειγμα στις περιπτώσεις που τα διαβιβάζουμε εκτός της χώρας σας) ή
 • θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου Adecco (DPO), ή με τον τοπικό Υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων,

στείλτε e-mail στον DPO του Ομίλου Adecco στη διεύθυνση globalprivacy@adeccogroup.com ή στον τοπικό Υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων στη διεύθυνση Adeccogr.Privacy@adecco.com   

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, συμπληρώστε το παρόν έντυπο.