Tελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2021

Καλώς ήλθατε στην Αdecco HR AE. Είμαστε εταιρία του ομίλου Adecco της Adecco Group AG, που είναι η μητρική μας εταιρία με έδρα στην Ζυρίχη (Bellerivestrasse 30, 8008 Zurich), όπου βρίσκεται και ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου (Group Data Protection Officer). Χαιρόμαστε που θα συνεργαστούμε μαζί σας για να σας βοηθήσουμε να προωθήσετε την καριέρα σας. Όπως είναι αναμενόμενο, προκειμένου να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με τον προσήκοντα τρόπο, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε πληροφορίες για εσάς.

Η Adecco δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου για Υποψηφίους περιγράφει τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία του απορρήτου σας. Γνωρίζουμε ότι το κείμενο είναι μακροσκελές, αλλά σας παρακαλούμε να διαβάσετε τη Δήλωση προσεκτικά. Ακολουθεί πίνακας περιεχομένων, ώστε να μπορέσετε να μεταβείτε απευθείας στα σημεία που σας ενδιαφέρουν.

Ανάλογα με την χώρα (Adecco country) ή το συγκεκριμένο website του αντίστοιχου brand (Adecco brand) του ομίλου Adecco από τα οποία έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι η αντίστοιχη εταιρία του ομίλου Adecco. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται περισσότερες από μία εταιρίες να ενεργούν ως υπεύθυνοι για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Πίνακας Περιεχομένων

Διευκρινίσεις ως προς κάποιους βασικούς όρους

Πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το πώς χρησιμοποιούμε ορισμένους όρους στην παρούσα Δήλωση.

Παρόλο που φαίνεται αυτονόητο, διευκρινίζουμε ότι στην παρούσα Δήλωση θα αναφέρεστε ως o «Υποψήφιος» ή «Εσείς».

Λέγοντας «εμείς» ή «η εταιρία» εννοούμε την Adecco HR Α.Ε.. H έδρα της εταιρίας μας είναι στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας 56. Η εταιρία είναι μέλος του Ομίλου Adecco, του μεγαλύτερου παρόχου υπηρεσιών HR στον κόσμο. Μέσω των διαφόρων εταιριών και επιχειρηματικών σχημάτων, ο όμιλος Adecco παρέχει διάφορες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού (HR), όπως η στελέχωση με μόνιμο ή προσωρινό προσωπικό, οι υπηρεσίες μισθοδοσίας, η πρόσληψη & επιλογή προσωπικού, οι διαδικασίες αξιολόγησης, η παροχή συμβουλών επαγγελματικού προσανατολισμού και μετάβασης, η ανάπτυξη ταλέντου, η εκπαίδευση & κατάρτιση, οι υπηρεσίες επανένταξης στην αγορά εργασίας και η διεθνής κινητικότητα («οι Δραστηριότητές μας»).

Για τους σκοπούς των Δραστηριοτήτων μας, χρησιμοποιούμε διάφορα συστήματα ΙΤ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρέχουμε στους υποψηφίους ή στους εργαζομένους μας ειδικές εφαρμογές για την εξυπηρέτησή τους («εφαρμογή» ή «Portal»). Η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση και να υποβάλετε αίτηση για θέσεις εργασίας που προβάλλουν οι Adecco και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις του Ομίλου και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και/ή την επαγγελματική σας εμπειρία στις περιοχές για τις οποίες έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Τέλος, η Δήλωση αυτή έχει να κάνει με την διαχείριση πληροφοριών που ταυτοποιούν ανθρώπους. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν δεδομένα που σας αφορούν, καθώς και απόψεις σας ή κρίσεις για εσάς (για παράδειγμα, «μου αρέσει το ποδόσφαιρο»). Η Δήλωση αυτή δεν έχει να κάνει με την εταιρία (παρόλο που κάποιες φορές αυτά συμπίπτουν). Αυτού του τύπου οι πληροφορίες καλούνται συνήθως «Προσωπικές Πληροφορίες», «Πληροφορίες που ενδέχεται να ταυτοποιούν πρόσωπα» ή στα αγγλικά «PII» (Personally Identifiable Information). Eμείς χρησιμοποιούμε τον όρο «Προσωπικά Δεδομένα» στην παρούσα Δήλωση.

Tι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρία για εσάς;

Tα προσωπικά δεδομένα που συνήθως συλλέγει για εσάς η εταιρία περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • Το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τα προσόντα σας (εκπαίδευση, μαθήματα κατάρτισης και πρακτική άσκηση), έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητά σας και το δικαίωμά στην εργασία και άλλες πληροφορίες που σας αφορούν και περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.
 • Τα δεδομένα του προφίλ σας, εφόσον συνδέεστε στην εφαρμογή μας (Portal) μέσω του λογαριασμού σας στο LinkedIn ή σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, θα κρατήσουμε αρχείο με τις επικοινωνίες αυτές.
 • Ενημερώσεις ή αξιολογήσεις για εσάς από το προσωπικό μας ή από τρίτους, αλλά και τη δική σας αξιολόγηση, όταν μας την παρέχετε, για τρίτα πρόσωπα.
 • Την αξιολόγηση σας για εμάς και τις υπηρεσίες μας μέσω σχετικής έρευνας ικανοποίησης.
 • Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας ή στο Portal συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της διεύθυνσης ΙΡ σας, των στοιχείων του Browser σας, της χρονοσήμανσης, της τοποθεσίας, των δεδομένων κίνησης ανά χώρα, των δεδομένων θέσης, των στοιχείων σύνδεσης στο διαδίκτυο (weblog) και άλλων δεδομένων επικοινωνίας και των μέσων που χρησιμοποιείτε. Αυτές οι πληροφορίες κάνουν τη μελλοντική χρήση της ιστοσελίδας/ Portal από εσάς πιο εύκολη. Θα σας προτείνουμε, για παράδειγμα, θέσεις εργασίας, των οποίων η διαχείριση γίνεται από τα κατά τόπους υποκαταστήματά μας βάσει του τόπου διαμονής σας όταν επικοινωνήσατε μαζί μας.
 • Επίσης, συλλέγουμε πληροφορίες για σκοπούς προώθησης και ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένου πληροφοριών για το πως ανταποκρίνεστε σε e-mail, sms, τηλεφωνικές κλήσεις και άλλες προωθητικές καμπάνιες. Πριν την αποστολή σε εσάς προωθητικών επικοινωνιών μέσω των παραπάνω μέσων, θα έχουμε ζητήσει από εσάς τη ρητή συγκατάθεσή σας.
 • Φωτογραφίες και βίντεο από την παρουσία σας σε συνέντευξη μέσω βίντεο, σε εκπαιδευτικά ή παρόμοια προγράμματα (θα σας δοθεί η δυνατότητα να αρνηθείτε την καταγραφή της εικόνας σας σε βίντεο ή σε φωτογραφίες κατά τη διάρκεια του προγράμματος).
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν δυσκολίες σας (κινητικές κτλ.) ή ειδικές διευκολύνσεις που χρειάζεστε στο χώρο εργασίας σας.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα συλλέγουμε και άλλα ευαίσθητα δεδομένα πέραν των δεδομένων που αφορούν σε δυσκολίες σας (κινητικές κτλ), όταν αυτό επιτρέπεται από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο.
 • Θέλουμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι η Adecco θα διενεργήσει οποιαδήποτε αξιολόγηση κρίνεται αναγκαία ως μέρος της διαδικασίας επιλογής, η οποία ενδέχεται να απαιτεί την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέξαμε στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης, και θα συμπεριλάβει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στη βάση δεδομένων της εταιρείας ως μέρος της διαδικασίας επιλογής.
 • Να είστε επιπλέον ενήμεροι ότι, ως μέρος της διαδικασίας επιλογής, η κάθε εταιρεία πρόσληψής σας είναι πιθανό να συλλέγει πληροφορίες από τα δημόσια προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, LinkedIn κτλ.) και άλλες δημόσιες πληροφορίες και αρχεία, με μοναδικό σκοπό την αξιολόγηση και εξακρίβωση της επαγγελματικής εμπειρίας και των ικανοτήτων σας όσο και για να γνωρίσει εάν το προφίλ σας ταιριάζει με την κουλτούρα και τις αξίες της Adecco.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα:

 1. για να σας παρέχουμε την υποστήριξη που χρειάζεστε, όπως για παράδειγμα, για να εντοπίσετε κατάλληλα αντικείμενα εργασίας, για να σας βοηθήσουμε στα θέματα εκπαίδευσης, ή για να σας διευκολύνουμε στη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέα αντικείμενα ή θέσεις εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, προωθούμε το βιογραφικό σας σημείωμα προς αξιολόγηση σε μελλοντικούς εργοδότες και σας ενημερώνουμε για μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης μέσω email, τηλεφώνου, επιστολής και/ή άλλων μεθόδων επικοινωνίας,
 2. με τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για άμεση εμπορική προώθηση (direct marketing), π.χ. μέσω e-mail, μηνυμάτων ή τηλεφώνου,
 3. για να μπορούμε περαιτέρω να αναπτύσσουμε, να ελέγχουμε και να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας/ Portal, ή άλλα, ήδη εγκατεστημένα ή νέα συστήματα/διαδικασίες μας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της χρήσης νέων συστημάτων και διαδικασιών πληροφορικής (ΙΤ), όπου οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο λειτουργίας αυτών των νέων συστημάτων ΙΤ σε περιπτώσεις στις οποίες μη πραγματικά (εικονικά) δεδομένα που χρησιμοποιούνται για λόγους ελέγχου (dummy data) δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πραγματική λειτουργία των συστημάτων αυτών,
 4. για να διενεργούμε μελέτες και στατιστικές και αναλυτικές έρευνες, όπως για παράδειγμα για να συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα της τοποθέτησης των υποψηφίων μεταξύ διαφορετικών επιχειρηματικών κλάδων και τοποθεσιών και για να εντοπίσουμε παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τυχόν διαφορές που εντοπίζουμε,
 5. για να διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους (δείτε παρακάτω),
 6. για να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, όπου αυτό είναι αναγκαίο,
 7. επίσης, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

α.      για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας προσώπων, εγκαταστάσεων, συστημάτων και περιουσιακών στοιχείων,

β.      για σκοπούς παρακολούθησης της συμμόρφωσης με εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες,

γ.       για σκοπούς διαχείρισης των επικοινωνιών και άλλων συστημάτων που χρησιμοποιεί ο Όμιλος Adecco (συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών βάσεων δεδομένων με επαφές),

δ.       για να διερευνούμε και να ανταποκρινόμαστε σε διάφορα περιστατικά και παράπονα,

ε.       όσον αφορά σε φωτογραφίες ή video από εκπαιδευτικά προγράμματα, προκειμένου να μπορούμε να αναφέρουμε εσωτερικά ότι η εκπαίδευση έχει ολοκληρωθεί και με ποιο περιεχόμενο (για παράδειγμα σε εσωτερικές ενημερώσεις), αλλά και για να μπορούμε να προωθούμε τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα εσωτερικά ή εξωτερικά σε τρίτους. Στις περιπτώσεις αυτές θα ζητάμε από εσάς τη ρητή συναίνεσή σας, και

στ.       για να συμμετέχουμε σε πιθανή αγορά ή πώληση ή κοινοπραξία ως προς κάποιο μέρος ή το σύνολο της δραστηριότητάς μας ή οποιασδήποτε εταιρίας, στην οποία συμμετέχει κάποιο μέλος του Ομίλου Adecco.

Τι προβλέπει η νομοθεσία;

Στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία, σας παρέχουμε την παρούσα Δήλωση σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τα μέσα και τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τους τρίτους στους οποίους ενδέχεται να τα γνωστοποιήσουμε, καθώς και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το νόμο 2472/1997, το νόμο 4624/2019 και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ ή GDPR).

Πρέπει να έχουμε κάποια νόμιμη βάση από αυτές που αναφέρονται στη νομοθεσία, προκειμένου να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Οι νόμιμοι λόγοι μπορεί να είναι:

 1. Η εκτέλεση μίας σύμβασης ή διαδικασίες πριν τη σύναψη μίας σύμβασης.

Όταν ήδη απασχολείστε ή πρόκειται να απασχοληθείτε στην Adecco, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς για τους σκοπούς αυτούς γίνεται για λόγους όπως η εκτέλεση σύμβασης είτε η σύναψη μίας σύμβασης (βλ. παραπάνω σκοποί 1 και 6-7). Τέτοιου είδους υπηρεσίες μπορεί να είναι π.χ. να σας προτείνουμε την κατάλληλη θέση εργασίας για να υποβάλλετε αίτηση ή να σας βοηθήσουμε με σχετική εκπαίδευση και να σας συνδράμουμε στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

 1. Η συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις.

Κάποιες φορές η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις εκ του νόμου ή από άλλες κανονιστικές υποχρεώσεις. (βλ. παραπάνω σκοπό 6). Δημόσιες Αρχές, όπως φορολογικές, οικονομικές ή αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να μας ζητήσουν να τους χορηγήσουμε προσωπικά δεδομένα και να μας παρέχουν το νόμιμο λόγο για να τους αποκαλύψουμε πληροφορίες για εσάς (π.χ. για την αποτροπή ή τον εντοπισμό ενός εγκλήματος). Στις περιπτώσεις αυτές, είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να παρέχουμε στις αρχές τα προσωπικά σας δεδομένα.

 1. H εκπλήρωση του έννομου συμφέροντος της εταιρίας

Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τα έννομα συμφέροντα της Adecco, κατά την άσκηση των δικών της δικαιωμάτων, καθώς και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του προσωπικού της για άσκηση των δραστηριοτήτων της με τρόπο που να μην επηρεάζει αδικαιολόγητα τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας (βλ. παραπάνω σκοποί 1 ,3-5 και 7). Αυτό σημαίνει ότι,  όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της Adecco, εμείς σταθμίζουμε τα δικά σας συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας έναντι του εννόμου συμφέροντος της εταιρείας προς επεξεργασία. Αυτό εξασφαλίζει ότι δεν προβαίνουμε σε επεξεργασία δεδομένων με τρόπο που τα δικά σας έννομα συμφέροντα και θεμελιώδη δικαιώματά υπερισχύουν των δικών μας εννόμων συμφερόντων κατά την εν λόγω επεξεργασία.

Εκτός του πλαισίου των ανωτέρω σκοπών, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με τη συγκατάθεσή σας, η οποία αποτελεί έναν ακόμη νόμιμο λόγο επεξεργασίας.

 1. Συγκατάθεση

Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται να μας δώσετε ελεύθερα τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους σκοπούς (βλ. Σκοπός 5 ανωτέρω). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε μέσω email στο adecco.globalprivacy@adecco.com ή στο adeccogr.privacy@adecco.com ή μέσω της σχετικής φόρμας.

Είστε υποχρεωμένοι να μας δώσετε τα προσωπικά δεδομένα που ζητούμε;

Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά δεν θα είναι δυνατό για εμάς να συνεργαστούμε μαζί σας ή να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, εάν δεν μας παρέχετε τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες.  Εάν επιλέξετε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μας παρέχετε περιορισμένo αριθμό προσωπικών πληροφοριών, αυτό επίσης ενδέχεται να περιορίσει τις υπηρεσίες που μπορείτε να λάβετε από εμάς.

Γίνεται επεξεργασία των δεδομένων σας και χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση;

Κάποιες φορές ναι. Η εταιρία χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα συστήματα/διαδικασίες και αυτοματοποιημένα συστήματα λήψης αποφάσεων (όπως συστήματα δημιουργίας προφίλ), προκειμένου να παρέχει σε εσάς και στους πελάτες μας, τις υπηρεσίες που μας ζητήσατε. Για παράδειγμα, όταν οι πελάτες μας αναζητούν υποψηφίους για θέσεις εργασίας, μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση στις λίστες υποψηφίων χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητά, τις ικανότητες, το μισθολογικό εύρος και σε ορισμένες περιστάσεις, προηγούμενη αξιολόγηση που έχουμε λάβει από πελάτες, προκειμένου να διαμορφώσουμε μία λίστα που καταγράφει ποιοι υποψήφιοι είναι πιο πιθανό να ικανοποιούν τις ανάγκες του πελάτη μας. Αυτό σημαίνει ότι μερικές φορές η θέση σας στην κατάταξη ενδέχεται να είναι υψηλότερη από άλλους ανάλογα με τον τρόπο που οι παραπάνω παράγοντες  ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών.

Για πόσο καιρό κρατάτε τα δεδομένα μου;

Δεδομένα υποψηφίων: 2 χρόνια μετά την εγγραφή σας

Η εταιρία μπορεί να διατηρεί τα δεδομένα σας έως και 2 χρόνια είτε από την εγγραφή σας. Θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στη διάρκεια αυτών των 2 ετών, προκειμένου να σας παρέχουμε ενημερώσεις για νέες ευκαιρίες απασχόλησης ή νέες θέσεις εργασίας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, ή για το σκοπό της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών καριέρας.

Επίσης, ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας επανεκκινεί κάθε φορά που κάνετε κάποια ενέργεια από την πλευρά σας, όπως για παράδειγμα όταν επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τους recruiters μας ή κάνετε κάποια συνέντευξη.

Εάν βρείτε με επιτυχία εργασία μέσω της εταιρείας μας, η Εταιρεία θα χρειαστεί να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να συμμορφώνεται με τις τρέχουσες νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις της. Σε γενικές γραμμές, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν φόρους, συμβάσεις εργασίας και τυχόν άλλες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων μισθοδοσίας και δεδομένων που αφορούν πληρωμές κτλ) για όσο χρόνο απαιτείται μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας σας, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν διαρκείς υποχρεώσεις που ενδεχομένως έχουμε (π.χ. της αποθήκευσης των πληροφοριών για λογιστικούς σκοπούς) ή το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την έναρξη ή την υπεράσπιση τυχόν νομικών αξιώσεων.  Για πιο συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, επικοινωνήστε μαζί μας στο adeccogr.privacy@adecco.com.

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους;

Όπως αναφέραμε ανωτέρω, συνήθως γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτους. Αυτό γίνεται για τους σκοπούς που προαναφέραμε και, συγκεκριμένα, η διαβίβαση γίνεται ως ακολούθως:

 • Προς τους Προμηθευτές μας. Θα συνεργασθούμε, για παράδειγμα, με κάποιο προμηθευτή που θα αναλάβει διαχειριστικές εργασίες που συνδέονται με τη σχέση που έχουμε μαζί σας. Ο Προμηθευτής ή οι Προμηθευτές μας υπόκεινται σε συμβατικές και άλλες νομικές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας και το σεβασμό του απορρήτου σας, και θα έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που τους είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνουν. Οι Προμηθευτές αυτοί είναι συνήθως Προμηθευτές στον τομέα του ΙΤ (οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας ή υποστήριξης των συστημάτων ΙΤ που χρησιμοποιούμε και στα οποία περιλαμβάνονται και τα δεδομένα σας), εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων (που αναλαμβάνουν τη φυσική ασφάλεια των κτιρίων μας, και, συνεπώς, χρειάζεται να λάβουν κάποια δεδομένα για εσάς, ώστε να σας επιτρέπουν την πρόσβαση στα κτίρια), εταιρίες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης οικονομικού τμήματος και λογιστηρίου (που χρειάζονται  λεπτομέρειες για τους υποψηφίους, ώστε να μπορέσουν να επεξεργασθούν την τιμολόγηση και τα ποσά προς είσπραξη για την εταιρία). Επίσης, συνεργαζόμαστε με προμηθευτές, οι οποίοι προσφέρουν τεχνολογικές υπηρεσίες και λύσεις στον τομέα του IT, συμπεριλαμβανομένου ενδεχομένως συνεντεύξεις μέσω βίντεο και εργαλεία αξιολόγησης ικανοτήτων.  Πρόκειται για τους ακόλουθους προμηθευτές:

Salesforce.com,inc: Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA με τοποθεσία φιλοξενίας (hosting location) στη Γερμανία, που μας παρέχει τεχνολογία για την πλατφόρμα υποψηφίων μας.

Bullhorn Inc.: Boston, MA. United States. 100 Summer Street, 100 Summer St., USA με τοποθεσία φιλοξενίας (hosting location) στην Ιρλανδία και την Γερμανία, που μας παρέχει λογισμικό για τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων.

TextKernel B.V.: Nieuwendammerkade 26A-5, 1022 AB Amsterdam, Netherlands με τοποθεσία φιλοξενίας (hosting location) στη Γερμανία που μας παρέχει υπηρεσίες αντιστοίχισης βιογραφικών και υπηρεσίες μηχανής αναζήτησης.

Cammio B.V., Lange Houtstraat 13, 2511 CV The Hague, The Netherlands με τοποθεσία φιλοξενίας (hosting location) στην Γερμανία και την Ιρλανδία που μας παρέχει υπηρεσίες συνεντεύξεων μέσω Video.

Planbition B.V., Jonkerbosplein 52, 6534 AB Nijmegen, Netherlands με τοποθεσία φιλοξενίας (hosting location) στην Ολλανδία, που μας παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Qualtrics LLC., 333 W. River Park Drive, Provo, UT 84604, USA με τοποθεσία φιλοξενίας (hosting location) στην Γερμανία, που μας παρέχει υπηρεσίες έρευνας ικανοποίησης υποψηφίων.

HCL Technologies Limited, 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110019 με τοποθεσία φιλοξενίας (hosting location) στην Ολλανδία και την Γερμανία, που μας παρέχει υπηρεσίες υποδομών.

 

 • Σε εταιρίες μέλη του Ομίλου Adecco σε άλλες χώρες. Αυτές βρίσκονται εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφορετικές εταιρίες του Ομίλου καλύπτουν διαφορετικές λειτουργίες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα δεδομένα σας να διαβιβάζονται σε αυτές για διαφορετικούς λόγους:
  • Διαβιβάζονται δεδομένα σε εταιρίες μέλη του Ομίλου Adecco που καλύπτουν τις λειτουργίες ΙΤ για τις εταιρείες της Adecco σε παγκόσμιο επίπεδο και βρίσκονται μεταξύ άλλων στην Ρουμανία, στην Πράγα (Τσεχία) και στη Γαλλία.
  • Διαβιβάζονται δεδομένα σε άλλες συνδεδεμένες εταιρίες του Ομίλου Adecco στην Ευρώπη αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαδικασίας εύρεσης, προκειμένου να βρούμε τις καταλληλότερες θέσεις εργασίας για εσάς. Επιλέγοντας το σχετικό πεδίο στη φόρμα εγγραφής στο website μας, δώσατε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την διαβίβαση των δεδομένων σας σε άλλες εταιρίες του Ομίλου Adecco, που μπορείτε να δείτε εδώ.
  • Διαβιβάζονται δεδομένα σε συνδεδεμένες εταιρίες του Ομίλου Adecco σε όλο τον κόσμο, ανάλογα με το πού έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον για ευκαιρίες απασχόλησης, ή εάν οι εταιρίες του Ομίλου Adecco κρίνουν ότι έχετε ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται ή θα ήταν χρήσιμες σε κάποια συγκεκριμένη χώρα. Στο σημείο “Επιλέξτε χώρα” του website μας www.adecco.com θα βρείτε τη λίστα με τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.
 • Στους πελάτες μας/ενδιαφερόμενους εργοδότες: ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε πελάτες μας που προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν, ή που ενδιαφέρονται για το προφίλ σας. Οι πελάτες μας δεσμεύονται τόσο απέναντί μας όσο και απέναντι σε εσάς από συμβατικές και άλλες υποχρεώσεις τήρησης εχεμύθειας ως προς τα δεδομένα σας,
 • Θα γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε κυβερνητικές, αστυνομικές, εποπτικές και άλλες αρμόδιες αρχές εάν, κατά την απόλυτη κρίση μας, υπέχουμε σχετική νομική υποχρέωση ή δικαίωμα να προχωρήσουμε στην γνωστοποίηση αυτή ή κρίνουμε ότι είναι εύλογο και φρόνιμο να κάνουμε τη γνωστοποίηση, και
 • Στο πλαίσιο διαδικασίας ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence) αναφορικά με πλάνα συγχώνευσης, αγοράς ή άλλης επιχειρηματικής συναλλαγής, ενδέχεται να χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας στον ενδιαφερόμενο αγοραστή ή πωλητή και τους συμβούλους τους.

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Η επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να πραγματοποιείται σε περισσότερες από μία χώρες, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σημείο “Επιλέξτε χώρα” του website μας www.adecco.com θα βρείτε τη λίστα με τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Θα διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας εκτός ΕΕ μόνο σε χώρες που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι παρέχουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας (η λίστα των χωρών αυτών είναι διαθέσιμη εδώ:

-ή σε χώρες όπου ο Όμιλος Adecco έχει θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας (στις περιπτώσεις αυτές συνήθως χρησιμοποιούμε πρότυπες συμβάσεις διαβίβασης δεδομένων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες είναι διαθέσιμες εδώ:

Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζουμε σε άλλες εταιρίες του Ομίλου Adecco στην Ευρώπη υπόκεινται επίσης στις υφιστάμενες ενδο-ομιλικές συμβάσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, που παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Πρόσθετες Ευρωπαϊκές Συμβατικές ρήτρες αποτελούν επίσης ένα αρχικό μέρος των συμβάσεων επεξεργασίας δεδομένων εντός Ομίλου, προκειμένου να προστατεύσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με ασφαλή και συμβατό τρόπο σε περίπτωση που μπορεί να ζητήσετε επεξεργασία των δεδομένων σας σε οντότητα της Adecco εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 • Δικαίωμα πρόσβασης και απόκτησης αντιγράφων των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας επιβεβαιώσουμε εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα. Στις περιπτώσεις αυτές, έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποια από τα δεδομένα σας (μέσω της εφαρμογής) και σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το πώς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων σας. Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να σας αποστείλουμε ηλεκτρονικό αντίγραφο των δεδομένων σας. Σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις, έχετε, επίσης, το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας πληροφοριών, το οποίο σημαίνει ότι κατόπιν δικού σας αιτήματος θα παρέχουμε τις πληροφορίες αυτές σε τρίτο πρόσωπο.

 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων

Εφόσον είστε σε θέση να αποδείξετε ότι τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς δεν είναι σωστά, μπορείτε να ζητήσετε την ενημέρωση ή διόρθωση των δεδομένων αυτών. Σας καλούμε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή και όπου αυτό είναι εφικτό να επικαιροποιήσετε απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα.

 • Δικαίωμα «στη λήθη»/διαγραφής δεδομένων

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να υποβάλετε σχετικό αίτημα και η εταιρία θα αξιολογήσει εάν το αίτημά σας μπορεί να γίνει δεκτό, ωστόσο αυτό το δικαίωμα τελεί υπό την επιφύλαξη άλλων νόμιμων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση των δεδομένων. Για περιπτώσεις που, σύμφωνα με το νόμο, κρίνουμε ότι το αίτημά σας για διαγραφή των δεδομένων σας πρέπει να γίνει δεκτό, η εταιρία θα προχωρήσει στη διαγραφή αμελλητί. Επισημαίνουμε ότι, μόλις διαγραφούν τα δεδομένα σας, η εταιρία δεν θα μπορεί πλέον να σας εξυπηρετεί. Εάν επιθυμείτε να επανεγγραφείτε, θα πρέπει να καταχωρίσετε εκ νέου τα δεδομένα σας.

 • Δικαίωμα περιορισμού

Σε ορισμένες περιστάσεις, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, ο περιορισμός της επεξεργασίας ενδέχεται να περιορίσει τις υπηρεσίες που μπορείτε να λαμβάνετε από εμάς.

 • Δικαίωμα αντίρρησης

Στο μέτρο που η επεξεργασία των δεδομένων σας από την εταιρία βασίζεται στο έννομο συμφέρον της εταιρίας (και όχι σε άλλες βάσεις επεξεργασίας) ή σχετίζεται με σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης (direct marketing), έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των δεδομένων σας από την εταιρία αναφέροντας τα χαρακτηριστικά της περίπτωσής σας.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε στο link ή μπορείτε να μας αποστείλετε email στη διεύθυνση  Adeccogr.privacy@adecco.com.

Eάν μας στείλετε email για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η εταιρία θα χρειαστεί να σας ζητήσει στοιχεία ταυτοποίησης πριν επεξεργασθεί το αίτημά σας.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα στη χώρα όπου εργάζεσθε ή στη χώρα όπου διαπιστώσατε ότι ανέκυψε κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τα δεδομένα σας.

Τι ισχύει από άποψη ασφάλειας κατά τη χρήση των συστημάτων Adecco;

Είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια των στοιχείων σύνδεσής σας στην εφαρμογή, ιδίως για τον κωδικό πρόσβασης που σας αποστείλαμε ή που επιλέξατε στη συνέχεια. Αυτά τα στοιχεία σύνδεσης προορίζονται για δική σας χρήση. Δεν επιτρέπεται να γνωστοποιείτε τα στοιχεία αυτά ή άλλα στοιχεία του προσωπικού σας λογαριασμού σε τρίτους.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή αμφιβολία αναφορικά με τη Δήλωση αυτή, εάν επιθυμείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας (για παράδειγμα στις περιπτώσεις που τα διαβιβάζουμε εκτός Ευρώπης) και/ή εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου Adecco (DPO), ή με τον τοπικό Υπεύθυνο Απορρήτου στη χώρα σας παρακαλούμε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση adeccogr.privacy@adecco.com είτε να συμπληρώσετε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ.

Τι ισχύει για τυχόν αλλαγές στην παρούσα Δήλωση;

Οι όροι της παρούσας Δήλωσης ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς. Θα ανακοινώνουμε τυχόν σημαντικές αλλαγές στη Δήλωση μέσω κατάλληλων ειδοποιήσεων είτε στο παρόν website είτε με άλλους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας.

Υπεύθυνοι Επεξεργασίας:

Adecco HR S.A.

Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 56, Μαρούσι, 15125

adecco.gr

adeccogr.privacy@adecco.com

 

Adecco Group AG

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ομίλου (Group Data Protection Officer)

Bellerivestrasse 30

8008 Zurich

 

Για να δείτε περισσότερους Υπεύθυνους Επεξεργασίας, κάνετε κλικ εδώ.