Έρευνα Global Workforce Of The Future του Ομίλου Adecco

17.10.2023

Έρευνα Global Workforce Of The Future του Ομίλου Adecco: To 70% των εργαζομένων χρησιμοποιεί ήδη το GenAI, η εκπαίδευση όμως είναι ελλιπής.

  • Το 70% των εργαζομένων χρησιμοποιεί ήδη τη Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη (Generative AI – GenAI) στην εργασία του, αλλά λιγότεροι από τους μισούς το κάνουν με την καθοδήγηση των εργοδοτών τους. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 54%, σημαντικά μικρότερο από τον μέσο όρο παγκοσμίως.
  • Παρά την εκτίμηση των ειδικών ότι το GenAI θα επηρεάσει σημαντικά την αγορά εργασίας, μόνο το 7% των εργαζομένων πιστεύει ότι το αντικείμενο της εργασίας του θα αντικατασταθεί λόγω της εξάπλωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης.
  • H έρευνα αναδεικνύει τα κενά στην πρόσβαση στην εκπαίδευση για το GenAI, καθώς τα υψηλόβαθμα στελέχη και οι κάτοχοι πανεπιστημιακών πτυχίων φαίνεται να έχουν πλεονέκτημα.
  • Το GenAI αναμένεται να αντικαταστήσει πολλές τεχνικές δεξιότητες, αυξάνοντας τη σημασία των soft skills στον εργασιακό χώρο.

Ο Όμιλος Adecco δημοσίευσε τα αποτελέσματα της 4ης έκδοσης της ετήσιας έρευνας Global Workforce of the Future 2023. Στην έρευνα συμμετείχαν 30.000 εργαζόμενοι από 23 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, που απασχολούνται σε διάφορους κλάδους από θέσεις junior μέχρι ανώτατα στελέχη. Βασικό αντικείμενο της φετινής έρευνας είναι να εξετάσει τον βαθμό ετοιμότητας των εργαζομένων και τη στάση τους απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και να παρουσιάσει προτάσεις για την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού απέναντι στις αναμενόμενες επιπτώσεις του GenAI.

Κατεβάστε το Whitepaper* Κάντε κλικ εδώ

*το whitepaper είναι διαθέσιμο στα αγγλικά

Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας “Global Workforce Of The Future 2023”:

 

Η χρήση του GenAI είναι διαδεδομένη αλλά παρατηρείται ανισομερής πρόσβαση των εργαζομένων στις ευκαιρίες εκπαίδευσης

Ενώ το 70% των εργαζομένων χρησιμοποιεί ήδη το GenAI στον χώρο εργασίας του, λιγότεροι από τους μισούς λαμβάνουν οποιαδήποτε μορφή καθοδήγησης από τους εργοδότες τους σχετικά με την χρήση του. Η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν με το 54% να δηλώνει πως εφαρμόζει το GenAI στην εργασία του. Υπάρχει επίσης ένα σημαντικό χάσμα ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης του κάθε εργαζομένου, με το 76% των κατόχων πτυχίου να χρησιμοποιεί το GenAI έναντι μόλις του 51% εκείνων που έχουν ολοκληρώσει μόνο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, το 66% των διευθυντικών στελεχών είναι πιο πιθανό να λάβει καθοδήγηση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε σύγκριση με το 32% των στελεχών που δεν έχει διευθυντική θέση. Τέλος, το 57% των εργαζομένων δήλωσε ότι θα ήθελε να εκπαιδευθεί στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης – το οποίο είναι μια ευκαιρία για τους εργοδότες να προσεγγίσουν περισσότερο τους εργαζομένους τους.

Οι εργαζόμενοι διατηρούν πολύ θετική άποψη για το GenAI

Το 62% των εργαζομένων έχει θετική στάση για την τεχνητή νοημοσύνη, δίνοντας ένα μήνυμα για ευρεία υιοθέτηση στην εργασία. Μόνο το 7% των εργαζομένων πιστεύει ότι το GenAI θα μπορούσε να τους αντικαταστήσει, αν και πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι πάνω από 300 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως θα επηρεαστούν με κάποιον τρόπο από την τεχνητή νοημοσύνη. Προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα, οι οργανισμοί θα πρέπει άμεσα να αναπτύξουν σε ευρεία κλίμακα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων

Οι ανθρώπινες δεξιότητες σε άνοδο

Το 61% των εργαζομένων πιστεύει ότι οι ανθρώπινες δεξιότητες, όπως η συναισθηματική νοημοσύνη, η ενσυναίσθηση και οι διαπροσωπικές δεξιότητες, θα παραμείνουν πιο σημαντικές από το GenAI στην εργασία. Η καλλιέργεια αυτών των ανθρώπινων δεξιοτήτων θα έρθει μέσα από προγράμματα κατάρτισης, καθοδήγησης και εκπαίδευσης των εργαζομένων.

Η δυνατότητα εξέλιξης καθορίζει τη στάση των εργαζομένων απέναντι στον εργοδότη τους

Στη φετινή έρευνα σημειώθηκε σημαντική αύξηση, κατά 10 μονάδες, στο ποσοστό των εργαζομένων που δήλωσαν ότι σκοπεύουν να παραμείνουν στην τωρινή εργασία τους για τους επόμενους 12 μήνες, και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στο 73% το 2023 από το 61% το 2022. Ωστόσο, η πλειοψηφία σχεδιάζει να παραμείνει μόνο εάν έχει πρόσβαση σε ευκαιρίες κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης. Οι εργοδότες, για να διατηρήσουν και να προσελκύσουν εργαζομένους, είναι σημαντικό να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν τη δια βίου μάθηση και τις ευκαιρίες εσωτερικής μετακίνησης, καθώς αυτές είναι πιο σημαντικές από τον μισθό στην απόφαση για την παραμονή ή την αποχώρηση από μια εταιρεία.

Η αξία των δεξιοτήτων αυξάνεται

Το 56% των εργαζομένων πιστεύει ότι οι δεξιότητές τους μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλους ρόλους ή κλάδους ενώ η συντριπτική πλειοψηφία τους σκοπεύει να δείξει έμπρακτα ενδιαφέρον στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στο μέλλον. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας, των επαγγελματικών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών είναι πιο σίγουροι ότι οι γνώσεις τους μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλους τομείς, σε σύγκριση με τους εργαζομένους στον τομέα της ασφάλισης, της αυτοκινητοβιομηχανίας και της άμυνας που είναι λιγότερο σίγουροι. Η μετάβαση από μια οικονομία που βασίζεται στην εργασία σε μια οικονομία που βασίζεται στις δεξιότητες εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς. Οι οργανισμοί μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζομένους, ώστε οι δεξιότητές τους να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις, επενδύοντας στην ανάπτυξη για όλους ανεξαρτήτως επιπέδου.

Η εξουθένωση (burnout) είναι διάχυτη μεταξύ των εργαζομένων

Το 65% των εργαζομένων αναφέρει ότι κάποια στιγμή στην εργασία του έχει υποφέρει από επαγγελματική εξουθένωση. Τα διευθυντικά στελέχη βιώνουν εξουθένωση περισσότερο από οποιονδήποτε εργαζόμενο σε άλλο επίπεδο, στο 68%, ποσοστό που αυξάνεται όταν υπάρχουν απολύσεις στην εταιρεία, καθώς το 44% ανέφερε ότι ανέλαβε περισσότερες ευθύνες μετά από μια απόλυση. Επίσης, το 78% των εργαζομένων δεν αισθάνεται υποστήριξη για να πάρει την πλήρη ετήσια άδειά του. Τα φετινά αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα της πανδημίας – οι οργανισμοί πρέπει να βάζουν τους ανθρώπους στο επίκεντρο επενδύοντας διαρκώς στην ευημερία τους.

Σχετικά με την έρευνα Global Workforce Of The Future 2023 

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, ο Όμιλος Adecco διερεύνησε τις απόψεις 30.000 εργαζομένων από 23 χώρες σε 25 κλάδους, παρουσιάζοντας μια διεθνής ανάλυση για τις κρίσιμες τάσεις που αφορούν το εργατικό δυναμικό με στόχο την υποστήριξη των αρμοδίων λήψης αποφάσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς περιηγούνται στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας. Οι ερωτηθέντες απάντησαν σε μια διαδικτυακή έρευνα διάρκειας 20 λεπτών. Οι 23 χώρες που έγινε η έρευνα είναι οι παρακάτω: Αυστραλία, Βέλγιο, Βραζιλία, Κίνα, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιαπωνία, Μεξικό, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.