Μελέτη Τάσεων:
Γήρανση Πληθυσμού - Νέοι τρόποι
ενίσχυσης των εργαζομένων
μεγαλύτερης ηλικίας

15.10.2018

Με το 19,2% του πληθυσμού στην Ευρώπη ήδη άνω των 65 ετών και τη μείωση των γεννήσεων που με τη σειρά της οδηγεί σε μείωση του πληθυσμού, δεν υπάρχει καταλληλότερη στιγμή από την παρούσα για να συζητήσουμε πώς αντιμετωπίζεται η έλλειψη δεξιοτήτων (Inovantage – Ιούνιος 2018) έναντι της δημογραφικής μεταβολής.

Η έκθεση Inovantage διερευνά σε βάθος την πληθυσμιακή γήρανση σε σχέση με την οικονομία, την απασχόληση των νέων και τον αυτοματισμό, σε τρία ξεχωριστά κεφάλαια.