Επένδυση στον Άνθρωπο
Αλλάζοντας Προσέγγιση σε σχέση με το Aνθρώπινο Kεφάλαιο

23.06.2020

Inovantage Workforce Investment

Η Επένδυση στον Άνθρωπο και η επανεξέταση της δυναμικής της δεν ήταν ποτέ πιο επίκαιρη. Το 2020 ξεκίνησε με μια ανατρεπτική πανδημία, αναγκάζοντας τις χώρες να μπουν σε παρατεταμένο lock down στην προσπάθειά τους να σωθούν ζωές και να αποτρέψουν την κατάρρευση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Ως συνέπεια αυτού, υπάρχουν ήδη ενδείξεις πως έχει ξεκινήσει οικονομική ύφεση και αύξηση της ανεργίας τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, ακόμα δεν γνωρίζουμε πόσο βαθιά θα επηρεάσει η πανδημία την καθημερινή μας ζωή. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή να εξετάσουμε τη σημασία της επένδυσης στον άνθρωπο και της ενδυνάμωσης του.

Αυτή η έκδοση της έκθεσης Inovantage ρίχνει φως στους τομείς στους οποίους πρέπει να επενδύσουμε προκειμένου να ενδυναμώσουμε το ανθρώπινο δυναμικό και να το προετοιμάσουμε για το μέλλον της εργασίας.

Η έκθεση αναλύει τις παγκόσμιες τάσεις στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, εστιάζοντας στην περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχίας, της Σλοβακίας, της Ουγγαρίας, της Σλοβενίας, της Κροατίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Κατεβάστε το Report εδώ

Βασικά Συμπεράσματα

  • Περισσότερο ειδικευμένοι εργαζόμενοι οδηγούν σε καλύτερη παραγωγικότητα, καλύτερα ατομικά εισοδήματα και περισσότερη ασφάλεια σε μια ευέλικτη αγορά εργασίας.
  • Η ενδυνάμωση του Ανθρώπινου Δυναμικού με συνεχή ενίσχυση των δεξιοτήτων τους μειώνει τον κίνδυνο απώλειας της αξίας τους λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων.
  • Οι δεξιότητες του εργατικού δυναμικού αποτελούν πλεονέκτημα για τους οργανισμούς – οι οργανισμοί που επενδύουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού τους μακροπρόθεσμα επωφελούνται από αυτή την επένδυση.
  • Η ευέλικτη εργασία επιτρέπει στις υποεκπροσωπούμενες ομάδες να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο μακροχρόνιας ανεργίας.
  • Πολλές χώρες υστερούν στην υιοθέτηση ευέλικτων εργασιακών πρακτικών, αλλά η ανάκαμψη μετά την πανδημία θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον κόσμο της εργασίας.
  • Για την επίτευξη ευελιξίας με ασφάλεια, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να αλλάξουν και να προσαρμοστούν στη νέα αγορά εργασίας.
  • Η δια βίου μάθηση αφορά σε μια ευρύτερη μορφή αναβάθμισης και επαναπροσδιορισμού των δεξιοτήτων, και συχνά ρυθμίζεται από κρατικές πολιτικές.
  • Η δια βίου μάθηση απαιτείται για την προετοιμασία των κοινωνιών για να ανταποκριθούν στις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις και για να μπορέσει το γηράσκον εργατικό δυναμικό να παραμείνει παραγωγικό.
  • Η δια βίου μάθηση ωφελεί όλους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των εργοδοτών και των δημόσιων αρχών.

Κατεβάστε το Infographic

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

Διαβάστε επίσης The New ROI: A return on individuals