Έκθεση HR 20.21
Τάσεις και Προκλήσεις στον Κλάδο του HR

30.7.2021

Έκθεση HR 20.21
Κατεβάστε το Report εδώΚατεβάστε το Report εδώ

Ο Όμιλος Adecco, ηγέτης στην παροχή λύσεων ανθρώπινου δυναμικού, δημοσίευσε την έκθεση HR 20.21 σκιαγραφώντας τις τάσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Β. Αφρικής. Η κατανόηση της κατάστασης και των συνθηκών στον εν λόγω τομέα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο για τους επαγγελματίες του κλάδου αλλά και για την πολιτεία και τις κυβερνήσεις, τους ηγέτες των επιχειρήσεων και όλους τους εργαζόμενους. Με τη σύγκλιση των μερών αυτών και αξιοποιώντας στοιχεία που μπορούν να δώσουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα της αγοράς μπορούν να διαμορφωθούν πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς και να αναπτυχθούν ανθρωποκεντρικές λύσεις που θα βοηθήσουν τις οικονομίες να αναπτυχθούν, και τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να επιτύχουν.

Οι οικονομικές προβλέψεις για ανάκαμψη μετά την πανδημία είναι αισιόδοξες. Αυτό το κλίμα αισιοδοξίας είναι επίσης ορατό στις τάσεις προσλήψεων και τα στρατηγικά σχέδια στελέχωσης πολλών εταιρειών στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας (EEMENA). Λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα της πανδημίας, οι εταιρείες και τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού δίνουν πια περισσότερη σημασία στη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με τις ίσες ευκαιρίες προς όλους, την ανάπτυξη επίκαιρων  δεξιοτήτων και την ευημερία των εργαζομένων.

Έκθεση HR 20.21Η έκθεση HR 20.21 χαρτογραφεί το τοπίο στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής (οι υπό εξέταση χώρες είναι: Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ελλάδα, Τουρκία, Τυνησία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Για την τρέχουσα έκδοση, ο Όμιλος Adecco συγκέντρωσε απαντήσεις από 400 επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού από όλους τους κλάδους.

Κατεβάστε το Report εδώΚατεβάστε το Report εδώ

Τα βασικά συμπεράσματα από την έρευνα που παρουσιάζεται στην έκθεση HR 20.21 είναι τα εξής:

  • Τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού επιλέγουν υποψηφίους με κύρια κριτήρια τη συμπεριφορά και τις αξίες τους, οι οποίες πρέπει να ταιριάζουν με αυτές του οργανισμού στον οποίο πρόκειται να ενταχθούν.
  • Ένα στέλεχος ανθρώπινου δυναμικού χρειάζεται κατά μέσο όρο να πάρει συνέντευξη από 5 υποψηφίους που θα έχουν φτάσει σε τελικό στάδιο αξιολόγησης για να καλύψει μία θέση. Αυτός ο αριθμός ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τον κλάδο, την προσφορά υποψηφίων στη συγκεκριμένη ειδικότητα και το ιεραρχικό επίπεδο της θέσης προς κάλυψη.
  • Ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την κάλυψη μιας ανοιχτής θέσης εργασίας είναι 1 μήνας. Η περίοδος αυτή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις διαδικασίες της κάθε εταιρείας, την πολυπλοκότητα και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης και το πακέτο αμοιβών και παροχών.
  • Ο κύριος λόγος που ωθεί έναν εργαζόμενο να αλλάξει δουλειά είναι η έλλειψη προοπτικών εξέλιξης και ακολουθεί ως αιτία η κακή συνεργασία με τον προϊστάμενο.
  • Οι πιο σημαντικές δεξιότητες που απαιτούνται σε θέσεις με αυξημένη δυσκολία στην κάλυψή τους είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, η ικανότητα επίλυσης περίπλοκων ζητημάτων, η αναλυτική σκέψη και η καινοτομία.
  • Οι τομείς που έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία στην εύρεση υποψηφίων με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες είναι η πληροφορική, τα τεχνικά επαγγέλματα και ο χρηματοοικονομικός τομέας.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου για την έκθεση HR 20.21 εδώ.

Διαβάστε επίσης και την ελληνική μελέτη Tάσεων Προσέλκυσης & Επιλογής Προσωπικού 2021 εδώ.