Μάθε εδώ όλα τα νεότερα για την εταιρεία μας.

Το μέλλον της εργασίας βρίσκεται στο Metaverse

Η αλματώδης άνοδος της τεχνολογίας δημιουργούσε πάντα νέες εξελίξεις που αποτελούσαν εφαλτήριο για σημαντικές αλλαγές στην κοινωνία, στην εργασία αλλά και στις ανθρώπινες σχέσεις γενικότερα.  Η μεγάλη τεχνολογική πρόοδος που…

Read More

Η ενσωμάτωση των γυναικών και οι διακρίσεις στην αγορά εργασίας

Ο βαθμός ικανοποίησης των γυναικών από τον ρόλο και τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν στην εργασία τους έχει γίνει αντικείμενο ερευνών αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν ότι οι…

Read More

Οι σημαντικότερες τάσεις για την αγορά εργασίας το 2023

Τα δυο χρόνια πανδημίας άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην απασχόληση, ενώ οι συνέπειές της ήταν –και εξακολουθούν να είναι– πολύπλευρες και αχαρτογράφητες και επηρέασαν κάθε έκφανση της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής…

Read More