Η συμπερίληψη στον χώρο εργασίας κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της Adecco, Global Workforce of the Future 2023, καθώς η πλειοψηφία των εργαζομένων έχει θετική άποψη όσον αφορά στην πρόοδο που έχουν σημειώσει οι εργοδότες στην προώθηση της διαφορετικότητας και της ένταξης τα τελευταία χρόνια. Η έκθεση, με τίτλο «Global Workforce of the Future: A Call on Responsible Employers», εξετάζει τον κόσμο της εργασίας μέσα από τα μάτια 30.000 εργαζομένων σε 23 χώρες και διαφόρους τομείς, από νεοεισερχόμενους εργαζομένους έως και ανώτερα στελέχη.

Ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί ευθύνη του εργοδότη

Οι ηγέτες αναγνωρίζουν την ανάγκη να αυξηθεί η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη στον χώρο εργασίας, αλλά έρχονται αντιμέτωποι με προκλήσεις στην εφαρμογή ανάλογων πρακτικών. Ενώ η έρευνα αποκαλύπτει πως οι περισσότεροι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς είναι ευθύνη των εργοδοτών τους (59%), οι ηγέτες των επιχειρήσεων εκφράζουν την επιθυμία να κάνουν περισσότερα σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, πολλοί παραδέχονται ότι χρειάζονται βοήθεια για να το επιτύχουν (60%). Σε αυτό το πλαίσιο, η εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης ή προγραμμάτων συμβουλευτικής για ηγέτες θα μπορούσε να είναι ωφέλιμη, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία και γνώσεις για την προώθηση ενός ποικιλόμορφου και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Οι εργαζόμενοι με χαμηλότερο εισόδημα συχνά αντιλαμβάνονται ότι ο χώρος εργασίας τους δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, τόσο οικονομικά όσο και σε επίπεδο συμπερίληψης. Όχι μόνο θεωρούν ότι λαμβάνουν μειωμένη προσοχή για τα οικονομικά τους ζητήματα (34% εργαζομένων με χαμηλότερο εισόδημα έναντι 43% εργαζομένων με υψηλότερο εισόδημα), αλλά αισθάνονται ότι δεν εντάσσονται πλήρως στο εργασιακό περιβάλλον και, επίσης, ότι δεν ακούγονται οι απόψεις τους. Η ανισότητα επεκτείνεται στην εκπαίδευση για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη (D&I), με τους εργαζομένους με χαμηλότερο εισόδημα να είναι λιγότερο πιθανό να λάβουν την πολύτιμη καθοδήγηση που είναι απαραίτητη για την προώθηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό αποκαλύπτει ένα σημαντικό κενό στην υποστήριξη του εργατικού δυναμικού, όπου η οικονομική ενίσχυση ενδέχεται να μην φθάνει αποτελεσματικά σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο. Παράλληλα, η απουσία πρακτικών συμπερίληψης και περαιτέρω εκπαίδευσης σε αυτό το πλαίσιο, καθιστά δυσκολότερες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι με χαμηλότερο εισόδημα στο να εκφράσουν τις ανάγκες τους στον εργασιακό τους χώρο.

Οι εταιρείες έχουν σημειώσει πρόοδο στην εφαρμογή πρακτικών συμπερίληψης χωρίς αποκλεισμούς, καθιστώντας τις θέσεις εργασίας πιο ευέλικτες, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων τους. Ωστόσο, αυτή η πρόοδος δεν έχει ακόμη γίνει εξίσου αισθητή από όλους. Μάλιστα, το 60% των ερωτηθέντων εργαζομένων συμφωνούν ότι η εταιρεία ή ο εργοδότης τους έχει βελτιωθεί ως προς τη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για άτομα όλων των υποβάθρων σε σύγκριση με πριν από 2-5 χρόνια. Επιπλέον, το 62% των ερωτηθέντων αισθάνονται ότι εργάζονται σε ένα περιβάλλον που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και ενθαρρύνει τη συμπερίληψη.

Η πρόοδος όσον αφορά στις δυνατότητες ένταξης στον χώρο εργασίας αντικατοπτρίζει θετικές αλλαγές. Απαιτείται, ωστόσο, περισσότερη υποστήριξη από τις εταιρείες για να διασφαλιστεί ότι η πολυσυλλεκτικότητα και η συμπερίληψη αφορούν, χωρίς εξαιρέσεις, σε όλους τους εργαζομένους. Η έρευνα της Adecco υπογραμμίζει τη σημασία οι εργοδότες να εστιάσουν σε αυτά τα ζητήματα για τη δημιουργία ενός πιο υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς.

Διαβάστε περισσότερα νέα/ άρθρα εδώ.