Μάθε εδώ όλα τα νεότερα για την εταιρεία μας.

Metaverse – 11 επαγγέλματα έως το 2030

Σε αυτό το ρευστό καθεστώς, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αναμένεται να αποτελέσει το επίκεντρο των εξελίξεων στον χώρο της εργασίας. Από τη μια, η προοπτική ενίσχυσης της παραγωγικότητας και…

Read More

Οι προκλήσεις της εφαρμογής της τετραήμερης εργασίας

Το μοντέλο της τετραήμερης εργασίας κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς πολλοί εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν πολύ θετικά την προοπτική ενός εργασιακού καθεστώτος, που θα τους…

Read More

Όμιλος Adecco: Οι πιο περιζήτητες δεξιότητες το 2025

Η πανδημία του COVID-19, η μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία και οι τεχνολογικές εξελίξεις, έχουν αναδιαμορφώσει τον κόσμο της εργασίας και έχουν αναδείξει την κρισιμότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων για τους…

Read More

Αποτρέποντας μια χαμένη γενιά γυναικών στον χώρο της εργασίας

Η Πανδημία επέφερε μείωση των ποσοστών απασχόλησης στις γυναίκες, σύμφωνα με έρευνα του Ομίλου Adecco. Σε τι οφείλεται όμως αυτό το φαινόμενο και πώς μπορούμε να αποτρέψουμε μια χαμένη γενιά…

Read More

Το μέλλον των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα για το 2022

Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει γρήγορα, καθώς εκτός από τις σημαντικές αλλαγές που προκαλούνται από την τεχνολογική πρόοδο, οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν τις δουλειές τους αναζητώντας νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Το μέλλον…

Read More