Ενισχύθηκε η ανάπτυξη το 4ο τρίμηνο του 2017 – Συνεχίζονται οι καλές επιδόσεις ενώ πραγματοποιούνται και καίριες επενδύσεις  

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2018

Ο Όμιλος Adecco, παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή λύσεων ανθρώπινου δυναμικού, ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και συνολικά του έτους 2017.

Αποτελέσματα 4ου τριμήνου 2017

 • Αύξηση των οργανικών1 εσόδων κατά 7%, προσαρμοσμένη βάσει των ημερών διαπραγμάτευσης
 • Ισχυρή ανάπτυξη στα οργανικά έσοδα από την Μόνιμη Στελέχωση, κατά 18%
 • Το μεικτό περιθώριο κέρδους παρουσίασε πτώση 70 μονάδων βάσης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, επηρεασμένο από τον μη ευνοϊκό χρόνο των αργιών (-20bps) και τον αντίκτυπο των προβλέψεων (-20bps) – Η βασική τάση, ως προς την τιμολογιακή πολιτική και το μείγμα των υπηρεσιών, παραμένει σταθερή
 • Περιθώριο EBITA2 εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών στο 4,6%, μειωμένο κατά 50 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το προηγούμενo έτος, λόγω της πτώσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους
 • Καλή διαχείριση δαπανών – Αύξηση των FTE εργαζομένων κατά 3% και ΓΔΕΠ εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών3 αυξημένα κατά 5% οργανικά, συμπεριλαμβανομένων και των στρατηγικών επενδύσεων
 • Τα οργανικά έσοδα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2018 είναι αυξημένα κατά 5% προσαρμοσμένα βάσει των ημερών διαπραγμάτευσης

Αποτελέσματα έτους 2017

 • Αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 6%, χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη Γαλλίας, Ιταλίας, Ιβηρίας, Βελγίου, Λουξεμβούργου και των Σκανδιναβικών χωρών
 • Περιθώριο EBITA εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών 4,9% – Συνεχίζονται οι καλές επιδόσεις, ενώ πραγματοποιούνται και καίριες επενδύσεις για το μέλλον
 • Καθαρά έσοδα που αναλογούν σε μετόχους του Ομίλου Adecco €788 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 9% σε σύγκριση με το περασμένο έτος
 • Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή CHF 2,50 (αυξημένο κατά 4% σε σύγκριση με το περασμένο έτος) – Ανακοίνωση προγράμματος εξαγοράς μετοχών €150 εκατομμυρίων
 • Λανσάρισμα της GrowTogether, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και την ενδυνάμωση της κερδοφορίας, μεταλλάσσοντας και εξελίσσοντας τον κύριο τομέα δραστηριότητας του Ομίλου
 • Σημαντική πρόοδος στην ψηφιακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας τον Όμιλο Adecco σε ηγέτη στις ψηφιακές υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού

 

«Το 2017 ήταν ακόμα ένα δυναμικό έτος για τον Όμιλο Adecco, με καλά οικονομικά αποτελέσματα και σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου που βασίζεται στο τρίπτυχο ‘Perform, Transform, Innovate’. Είχαμε αύξηση των λειτουργικών εσόδων κατά 7% στο 4ο τρίμηνο. Συνεχίσαμε να εστιάζουμε στη συγκράτηση δαπανών και την καλή τιμολογιακή πολιτική και πραγματοποιήσαμε σημαντικές επενδύσεις σε νέα IT δομή και ψηφιακές λύσεις που ενδυναμώνουν τη στρατηγική μας και μας επιτρέπουν να παραμένουμε πιστοί σε ό,τι έχουμε δεσμευθεί σε σχέση με τα επιδιωκόμενα οικονομικά αποτελέσματα. Επίσης, επιστέψαμε σχεδόν €650 εκατομμύρια στους μετόχους μας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για κατάλληλη διάθεση κεφαλαίων που θα αποφέρει κέρδη στους μετόχους μας.  

Κατά τη διάρκεια του «2017 Capital Markets Day», περιγράψαμε τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται ο κλάδος μας, διαμορφωμένος από τις παγκόσμιες μεγατάσεις, και περιγράψαμε πώς σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις τάσεις. Η ζήτηση για τις βασικές υπηρεσίες μας θα συνεχίσει να αυξάνεται. Ταυτόχρονα, η ψηφιοποίηση, τα big data και τα analytics δημιουργούν ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και την πρόσβαση σε νέα τμήματα αγοράς. Με βάση αυτές τις τάσεις, ο Όμιλος δεσμεύεται να επιταχύνει την ανάπτυξη των οργανικών εσόδων του, επιτυγχάνοντας σταθερή βελτίωση του περιθωρίου EBITA και συνεχίζοντας να έχει ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές. 

Η αλλαγή του Ομίλου, μέσω της GrowTogether, άρχισε το 2017. Νέο ολοκληρωμένο front office ξεκίνησε τη λειτουργία του, βελτιώνοντας την ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών και ενισχύοντας την παραγωγικότητα. Νέες πλατφόρμες για πελάτες και υποψηφίους τέθηκαν σε λειτουργία βελτιώνοντας τη συνολική εμπειρία. 

Επίσης καινοτομούμε με Digital Ventures που προσθέτουν νέες ροές εσόδων από ελκυστικές αγορές σχετικές με τον κλάδο μας. Το 2017, λανσάραμε τις Adia και YOSS, δύο καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, που δημιουργήσαμε μαζί με ηγέτες στην τεχνολογία και στις αρχές του 2018, ανακοινώσαμε την εξαγορά της Vettery, μιας ψηφιακής πλατφόρμας επαγγελματικής στελέχωσης, που επέκτεινε το χαρτοφυλάκιο των ψηφιακών υπηρεσιών μας και προσέθεσε πολύτιμα ταλέντα και τεχνολογία στον Όμιλο Adecco. Το Vettery θα αποτελέσει μια πλατφόρμα που θα αυξήσει το μερίδιό μας ύψους €25 δισ. στην αγορά επαγγελματικής μόνιμης στελέχωσης, το οποίο σήμερα αποφέρει περίπου το 1% των εσόδων. 

Η πρόοδος που επιτεύχθηκε το 2017 είναι αποτέλεσμα του πάθους, της δέσμευσης και της αφοσίωσης των 34.000 συναδέλφων μας. Τους ευχαριστώ ειλικρινά για τις επιτυχίες τους και ανυπομονώ για το 2018, για ένα νέο επιτυχημένο έτος.»

 

Alain Dehaze, Group Chief Executive Officer

 

*1  Στην οργανική αύξηση εξαιρούνται η επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, εξαγορών και εκποιήσεων.

*2  ΕΒΙΤΑ: Λειτουργικά έσοδα προ αποσβέσεων, απομείωσης της υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων

*3 To 2017 τα ΓΔΕΠ και το EBITA συμπεριελάμβαναν έκτακτες δαπάνες €4 εκατομμυρίων το 4ο τρίμηνο του 2017 και €7 εκατομμυρίων σε όλο το 2017 – το 2016, τα ΓΔΕΠ και το EBITA συμπεριελάμβαναν έκτακτες δαπάνες €8 εκατομμυρίων το 4ο τρίμηνο του 2016 και €36 εκατομμυρίων σε όλο το 2016

Leave a Reply