ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΛΕΝΤΩΝ (GLOBAL TALENT COMPETITIVENESS INDEX – GTCI) 2018:
Η ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ 42Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

• ΟΙ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ, ΥΨΗΛΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

• ΖΥΡΙΧΗ, ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, ΟΣΛΟ ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

• Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ 42Η ΘΕΣΗ

• Η ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018: Ο Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Ταλέντου 2018 (Global Talent Competitiveness Index – GTCI) φέρνει για ακόμα μια χρονιά την Ελβετία στην πρώτη θέση της κατάταξης ως τη χώρα που ηγείται σε ανταγωνιστικότητα ταλέντου, ενώ ακολουθούν η Σιγκαπούρη και οι ΗΠΑ. Γενικά, οι Ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να κυριαρχούν στον Δείκτη GTCI με 15 από αυτές να βρίσκονται στις top 25. Ο φετινός Δείκτης ανέδειξε πως οι χώρες που βρίσκονται στις πρώτες 10 θέσεις έχουν κάποια κοινά βασικά χαρακτηριστικά με σημαντικότερο εξ αυτών το καλά οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα που αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες αποτελεσματικής συνεργασίας, οι οποίες είναι απαραίτητες στη σημερινή αγορά εργασίας.

Επιπλέον, μια αναλυτικότερη εξέταση των χαρακτηριστικών των χωρών στις πρώτες θέσεις της κατάταξης, αναδεικνύει και τα εξής χαρακτηριστικά:

• Ένα ευέλικτο ρυθμιστικό και επιχειρηματικό τοπίο
• Πολιτικές απασχόλησης που συνδυάζουν ευελιξία και κοινωνική προστασία
• Ανοιχτή πολιτική στην ενσωμάτωση ταλέντων τόσο από το εσωτερικό της χώρας όσο και από το εξωτερικό

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 42η θέση του Δείκτη. Η σχετική κατάταξή της είναι χαμηλή εντός της ομάδας εισοδήματος όπου ανήκει – έχει χαρακτηριστεί ως χώρα Υψηλού Εισοδήματος (οι ορισμοί των περιφερειών καθώς και των ομάδων εισοδήματος βασίζονται στην ταξινόμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας). Με εξαίρεση τον πυλώνα «Διατήρηση», η Ελλάδα αποδίδει γενικότερα κάτω του μέσου όρου της ομάδας εισοδήματος και της περιοχής της σε όλους τους πυλώνες. Η δεξαμενή των δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου που χαρακτηρίζονται ως δεξιότητες παγκόσμιας γνώσης (Global Knowledge skills) και αφορούν σε γνώσεις και δεξιότητες στελεχών σε διευθυντικούς ή ηγετικούς ρόλους, παραμένει σταθερή, απαρτιζόμενη κατά βάση από εγχώρια ταλέντα (η προσέλκυση ταλέντων από το εξωτερικό παραμένει αδύναμη). Η ενίσχυση του πυλώνα «Ενεργοποίησης» (μέσω ενεργειών, όπως η βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, της αγοράς και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος) θα βελτίωνε την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα της Ελλάδας.

Εκτός από την κατάταξη των χωρών βάσει της ανταγωνιστικότητάς τους σε θέματα ταλέντου, ο φετινός Δείκτης εξετάζει και το θέμα «Διαφορετικότητα και Πολυμορφία ως παράγοντες Ανταγωνιστικότητας». Τρεις τύποι διαφορετικότητας ξεχώρισαν: γνωστική διαφορετικότητα, διαφορετικότητα ταυτότητας και προτιμήσεων (ή αξιών). Το θέμα της Διαφορετικότητας (αφορά στη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικές προσωπικότητες, γνώσεις, εμπειρίες και οπτική των πραγμάτων) επιλέχθηκε επειδή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη σύνδεση πολιτικών σχετικών με το ταλέντο και στρατηγικών καινοτομίας. Δίνοντας την απαιτούμενη προσοχή στη δημογραφική πολυμορφία γαλουχείται ένα αειφόρο και καινοτόμο μέλλον, ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να διατηρούν και να αναπτύσσουν τα ταλέντα τους. Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζεται και από τον Δείκτη, η σωστή αξιοποίηση της πολυμορφίας και της διαφορετικότητας δεν είναι απλή διαδικασία: συχνά οι άνθρωποι φαίνεται πως δεν είναι καλά προετοιμασμένοι για να μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά με ανθρώπους διαφορετικούς από εκείνους.

Ο Δείκτης που δημοσιεύθηκε σήμερα από το INSEAD, σε συνεργασία με τον Όμιλο Adecco και την Tata Communications, αποτελεί μια συγκριτική ετήσια αξιολόγηση του βαθμού, στον οποίο οι χώρες και οι πόλεις αναπτύσσουν, προσελκύουν και διατηρούν τα ταλέντα τους, προσφέροντας ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες στους φορείς λήψης αποφάσεων, ώστε να κατανοήσουν την παγκόσμια κατάσταση σε θέματα ανταγωνιστικότητας ταλέντου και να αναπτύξουν στρατηγικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της δικής τους χώρας.

Οι χώρες που βρίσκονται στις πρώτες 20 θέσεις και οι συγκεκριμένες μεταβλητές που εξετάζονται

Η έκδοση GTCI 2018 περιλαμβάνει 68 μεταβλητές (το 2017 ήταν 65), καλύπτοντας 119 χώρες και 90 πόλεις (το 2017 ήταν 118 χώρες και 46 πόλεις στον Δείκτη). Ξανά φέτος, στις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι ανεπτυγμένες, υψηλού εισοδήματος χώρες.

Η Ελβετία παραμένει στην 1η θέση, και ακολουθούν η Σιγκαπούρη και οι ΗΠΑ.
• Οι Ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να κυριαρχούν στον Δείκτη με 15 από αυτές να βρίσκονται στις top 25.
• Ανάμεσα στις μη Ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται φέτος υψηλά στην κατάταξη είναι ενδεικτικά, η Αυστραλία (11η), η Νέα Ζηλανδία (12η), ο Καναδάς (15η), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (17η) και η Ιαπωνία (20η).
• Η Λατινική Αμερική ηγείται σε γυναίκες αποφοίτους ( η Αργεντινή κατατάσσεται 5η σε αυτή τη μεταβλητή).
• Πολύ καλή προσπάθεια σε θέματα εκπαίδευσης (σε σύγκριση με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ) γίνεται στην Αφρική (Μποτσουάνα -1η, Λεσόθο – 2η, Σενεγάλη – 3η) αποδεικνύοντας πως οι προκλήσεις αντιμετωπίστηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση στην περιοχή αυτή, αλλά η αποτελεσματικότητα των επενδύσεων αυτών έχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης.

Οι 25 πρώτες θέσεις του Δείκτη GTCI 2018

Ο Δείκτης αξιολογεί τις πολιτικές και τις πρακτικές που επιτρέπουν σε μια χώρα να προσελκύει, να αναπτύσσει και να διατηρεί ταλαντούχα στελέχη που διαθέτουν τόσο Τεχνικές/Επαγγελματικές Δεξιότητες όσο και δεξιότητες υψηλού επιπέδου (Δεξιότητες Παγκόσμιας Γνώσης) που σχετίζονται με την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ηγεσία – τα ταλαντούχα λοιπόν στελέχη που συμβάλλουν στην παραγωγικότητα και την ευημερία.

Γενική κατάταξη Χώρα Score Γενική κατάταξη Χώρα Score Γενική κατάταξη Χώρα Score
1 Ελβετία 79.90 9 Ολλανδία 72.56 18 Αυστρία 68.63
2 Σιγκαπούρη 78.42 10 Λουξεμβούργο 71.64 19 Γερμανία 67.77
3 ΗΠΑ 75.34 11 Αυστραλία 71.61 20 Ιαπωνία 62.63
4 Νορβηγία 74.56 12 Νέα Ζηλανδία 71.52 21 Γαλλία 62.61
5 Σουηδία 74.32 13 Ιρλανδία 71.38 22 Εσθονία 61.93
6 Φινλανδία 73.95 14 Ισλανδία 70.48 23 Κατάρ 61.90
7 Δανία 73.79 15 Καναδάς 69.63 24 Ισραήλ 61.79
8 ΗΒ 73.11 16 Βέλγιο 69.56 25 Τσεχία 60.02
17 ΗΑΕ 68.88

Στον φετινό Δείκτη Πόλεων βάσει της Ανταγωνιστικότητας Ταλέντων ηγείται η Ζυρίχη (2η στην περσινή κατάταξη πόλεων).
8 από τις 10 πρώτες σε κατάταξη πόλεις βρίσκονται στην Ευρώπη και 2 στις ΗΠΑ. Οι πόλεις που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις έχουν ομοιότητες. Όπως συμβαίνει και με τις χώρες, έτσι και οι πόλεις με υψηλότερα επίπεδα ΑΕΠ έχουν ως φυσικό επακόλουθο την καλύτερη διείσδυση της τεχνολογίας, δημιουργώντας οικοσυστήματα με καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης, επιχειρηματικότητας, υγείας και δομών. Κατ’ επέκταση οι πόλεις αυτές παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας ταλέντου. Επιπλέον, πανεπιστήμια που έχουν διακριθεί παγκοσμίως προσελκύουν διδακτικό προσωπικό ανώτερου επιπέδου, προσφέροντας περισσότερες δεξιότητες στους φοιτητές τους και στη συνέχεια στην τοπική αγορά εργασίας. Το πόσο δραστήριοι και καινοτόμοι είναι οι τοπικοί φορείς παίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο. Τέλος, το πόσο πυκνά και αποτελεσματικά είναι τα δίκτυα πληροφόρησης καθορίζουν τον βαθμό στον οποίο πόλεις προσελκύουν και διατηρούν τα ταλέντα, όπως φαίνεται από τις επιδόσεις πόλεων όπως η Σιγκαπούρη, το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι, και η Ντόχα.

Η Αθήνα συμπεριλαμβάνεται στις πόλεις του Δείκτη και κατέχει την 28η θέση στις 90 πόλεις που συμπεριλήφθηκαν στον φετινό Δείκτη.

Κατάταξη Πόλη Score
1 Ζυρίχη (Ελβετία) 71.0
2 Στοκχόλμη (Σουηδία) 68.2
3 Όσλο (Νορβηγία) 68.1
4 Κοπεγχάγη (Δανία) 67.1
5 Ελσίνκι (Φινλανδία) 66.8
6 Ουάσιγκτον DC (ΗΠΑ) 66.5
7 Δουβλίνο (Ιρλανδία) 66.1
8 Σαν Φρανσίσκο (ΗΠΑ) 63.4
9 Παρίσι (Γαλλία) 63.2
10 Βρυξέλλες (Βέλγιο) 62.7

Η πρόκληση της πολυμορφίας και διαφορετικότητας

Η σε βάθος συμπληρωματική ανάλυση του Δείκτη 2018 αναδεικνύει πώς οι οργανισμοί, οι πόλεις και οι χώρες προσεγγίζουν τη διαφορετικότητα. Αποκαλύπτει πως η διαφορετικότητα δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά πρέπει πάντα να συνοδεύεται από κουλτούρα ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας ώστε να έχει πραγματική αξία.

Τα ευρήματα του GTCI, όμως, δείχνουν πως δεν υπάρχει ένα μοναδικό επιτυχημένο μοντέλο διαφορετικότητας και ενσωμάτωσης. Η Ελβετία για παράδειγμα, δεν έχει τόσο καλές επιδόσεις στην μεταβλητή των ευκαιριών ηγεσίας που προσφέρει στις γυναίκες όπως θα φανταζόταν κανείς από την γενική κατάταξή της στον Δείκτη. Οι Σκανδιναβικές χώρες έχουν εξαιρετικά καλές επιδόσεις στις περισσότερες μεταβλητές που σχετίζονται με τη συνεργασία, την ενσωμάτωση εσωτερικών διαφορετικών στοιχείων, την κοινωνική κινητικότητα και την ισότητα των φύλων αλλά δυσκολεύονται σε θέματα ενσωμάτωσης διαφορετικών στοιχείων που προέρχονται από άλλες χώρες και άρα δυσκολεύονται να προσελκύσουν ταλέντα από το εξωτερικό.

Η διαφορετικότητα είναι καθοριστικός παράγοντας καινοτομίας”. Ο Peter Zemsky, Αντιπρύτανης του INSEAD, τονίζει πως “Σήμερα, με την έκρηξη πληροφοριών στην οικονομία της γνώσης, η εκμετάλλευση των ευκαιριών τοπικής καινοτομίας αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εταιρειών”.

Ο Alain Dehaze, CEO του Ομίλου Adecco σχολίασε, “Το να δοθεί η απαραίτητη βαρύτητα σε θέματα διαφορετικότητας και ενσωμάτωσης είναι καθοριστικής σημασίας ώστε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και τις ανισότητες της εποχής μας. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να καλλιεργήσουμε μία κουλτούρα ενσωμάτωσης, ξεκινώντας από το σπίτι μας και το σχολείο, καταπολεμώντας τις διακρίσεις και αναπτύσσοντας κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες συνεργασίας, που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους.”

_______________________________________________________________________________

Κατεβάστε τον Δείκτη GTCI εδώ
Κατεβάστε το Infographic
Δείτε το GTCI 2018 Videographic
Περισσότερα για το GTCI εδώ
Περισσότερα για την κατάταξη της Ελλάδας στον Δείκτη
Ακολουθήστε μας στο twitter #GTCI για περισσότερες ενημερώσεις

Leave a Reply