Η αναζήτηση εργασίας ήταν πάντοτε μια απαιτητική και ενίοτε επίπονη διαδικασία ανάλογα με την κατάσταση της αγοράς. Η ανάπτυξη των ψηφιακών μέσων, καθώς και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν συμβάλει στην απλοποίηση της διαδικασίας. Πλέον, μπορεί κανείς να στείλει βιογραφικό ακόμα και μέσω κινητού τηλεφώνου ή tablet με το πάτημα ενός κουμπιού.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι η διαδικασία αναζήτησης εργασίας είναι από μόνη της μια “εργασία τουλάχιστον μερικής απασχόλησης”. Απαιτείται ενασχόληση τουλάχιστον 25-30 ωρών την εβδομάδα από έναν υποψήφιο για να μπορέσει να επιτύχει τον στόχο του.

Η σωστή προετοιμασία αποτελεί τη βάση για ένα επιτυχές αποτέλεσμα στην αναζήτηση εργασίας

Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε προσπάθεια εύρεσης του επόμενου επαγγελματικού βήματος, θα πρέπει να έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα σε ό,τι αφορά τα μέσα με τα οποία θα επικοινωνήσουμε την επιθυμία μας για αλλαγή:

  • Δημιουργία πλήρους και επικαιροποιημένου βιογραφικού σημειώματος. Θα πρέπει να περιλαμβάνει και την πιο πρόσφατη θέση εργασίας, αναλυτική περιγραφή αρμοδιοτήτων ανά θέση, επιτεύγματα, καθώς και σύντομο επαγγελματικό προφίλ.
  • Αντίστοιχα πλήρες και επικαιροποιημένο προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζονται με την αναζήτηση εργασίας (όπως, πχ το Linkedin).
  • Θα πρέπει να υπάρχει σαφής και ξεκάθαρος στόχος σε ό,τι αφορά τον επόμενο ρόλο που αναζητούμε. Όσο πιο σαφής είναι ο στόχος μας, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι και η ανατροφοδότηση και οι πληροφορίες που θα λάβουμε από τις επαφές μας.

Δικτύωση, δικτύωση, δικτύωση

Αναζήτηση εργασίας

Κατά γενική ομολογία, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανοιχτών θέσεων που προκύπτουν στην αγορά δεν κοινοποιείται στα παραδοσιακά μέσα αναζήτησης εργασίας (τύπος, ιστοσελίδες ανάρτησης αγγελιών).

Ένα ποσοστό που αγγίζει το 50%-60% για τις εισαγωγικού χαρακτήρα θέσεις και ένα 80%-85% των θέσεων που απευθύνονται σε μεσαία και υψηλόβαθμα στελέχη  κοινοποιούνται «στόμα με στόμα» μέσω δικτύου επαφών (word of mouth).

Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας η ανάπτυξη ποιοτικού δικτύου επαφών, στο οποίο, όταν θα αποφασίσουμε πως επιθυμούμε να κάνουμε ένα νέο επαγγελματικό βήμα, θα επικοινωνήσουμε την πρόθεσή μας αυτή.

Εξίσου σημαντικό είναι να μην υποτιμούμε καμία επαφή μας, όποιο υπόβαθρο και αν έχει, ανεξαρτήτως επαγγελματικού χώρου στον οποίο κινείται, καθώς μπορεί να έχει κάποια πληροφορία που να μας φανεί χρήσιμη στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Οι επαφές μας μπορεί να προέρχονται από το συγγενικό, φιλικό, ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό περιβάλλον. Στόχος είναι μέσα από τη διαδικασία να λάβουμε συστάσεις που θα μας φέρουν κοντά σε εταιρείες που αποτελούν στόχο. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε δημιουργήσει μια λίστα εταιρειών-στόχων, προκειμένου να είναι ακόμη πιο αποτελεσματική η διαδικασία αναζήτησης επαγγελματικών ευκαιριών σε αυτές.

Τέλος, είναι σημαντικό να έχουμε στο νου μας πως οι σχέσεις με τις επαφές του δικτύου μας δεν χτίζονται από τη μία ημέρα στην άλλη.

Η ικανότητα δικτύωσης είναι μια δεξιότητα που πρέπει να αναπτύσσουμε για να είμαστε ικανοί πάντα να καλλιεργούμε το δίκτυό μας και να έχουμε μια αμφίδρομα επωφελή σχέση με αυτό.

Δεν αρκεί να τους προσεγγίζουμε μόνο όταν βρισκόμαστε σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Κατά την περίοδο αναζήτησης εργασίας βεβαίως, και εφόσον έχουμε καλλιεργήσει τις σχέσεις μας με τις επαφές μας, μπορούμε να τους προσεγγίσουμε για να επικοινωνήσουμε την επιθυμία μας να κάνουμε κάποια επαγγελματική αλλαγή και ίσως μετά από κάποιο διάστημα, εάν δεν έχει προκύψει κάτι, να τους υπενθυμίσουμε διακριτικά με μια ακόμα επικοινωνία πως εξακολουθούμε να είμαστε σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και αναζήτηση εργασίας

Σε προηγούμενο άρθρο ασχοληθήκαμε εκτενώς με τη δημιουργία μιας σωστής, επαγγελματικής εικόνας στο LinkedIn.

Το εν λόγω μέσο έχει καταστεί το κυρίαρχο κανάλι δικτύωσης και αναζήτησης εργασίας κυρίως για μεσαία και υψηλόβαθμα στελέχη.

Πέρα από την αναζήτηση σχετικών αγγελιών που προσφέρει ως επιλογή, το LinkedIn προφανώς δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες της αγοράς να συνδεθούν, να επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για θέματα επικαιρότητας ή για θέματα σχετικά με τον κλάδο δραστηριοποίησής τους.

Όσο πιο ενεργοί είμαστε, δημοσιεύοντας περιεχόμενο σχετικό με την ειδίκευσή μας, συνομιλώντας με στελέχη της αγοράς, συμμετέχοντας σε συζητήσεις σε επαγγελματικές ομάδες, τόσο περισσότερο αυξάνουμε την προβολή μας στο υπάρχον δίκτυό μας αλλά ταυτόχρονα το διευρύνουμε και με νέες επαφές.

Πέραν του LinkedIn, να αναφέρουμε εναλλακτικές δημοφιλείς επιλογές όπως το XING (περισσότερο δημοφιλές σε άλλες χώρες όπως η Γερμανία) και το Glassdoor.

Συμβουλευτικές εταιρείες

Οι συμβουλευτικές εταιρείες όπως η Adecco είναι ένα σημαντικό κανάλι μέσα από το οποίο προκύπτουν ενδιαφέρουσες θέσεις εργασίας. Τα οφέλη από τη συνεργασία με μια συμβουλευτική εταιρεία είναι πολλά. Αρχικά, μπορεί ο υποψήφιος να λαμβάνει ενημερώσεις για θέσεις σχετικές με το επαγγελματικό προφίλ του/της. Επιπλέον, ο Υπεύθυνος Στελέχωσης που διαχειρίζεται την εκάστοτε θέση λειτουργεί συμβουλευτικά απέναντι στον κάθε υποψήφιο. Τον/την βοηθά να κάνει τυχόν διορθώσεις στο βιογραφικό του/της, δίνει συμβουλές για μια καλή προετοιμασία πριν τη συνέντευξη και τη διαδικασία εν γένει, γεγονός που μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην επιτυχία της διαδικασίας.

Κατά συνέπεια, η παρακολούθηση των αγγελιών, είτε από τα site των εταιρειών αυτών, είτε από τα social media ή ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας, είναι ένας τρόπος να ξεκινήσει μια επικοινωνία και δυνητικά να προκύψει η ένταξη του/της στη διαδικασία αξιολόγησης για σχετική θέση εργασίας.

Ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας & online αγγελίες

Αφήνουμε τελευταίο το πιο διαδεδομένο και παραδοσιακό κανάλι αναζήτησης, τις ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας.

Πέραν των γνωστών ιστοσελίδων ευρείας αναγνωρισιμότητας που όλοι οι υποψήφιοι επισκέπτονται, να αναφέρουμε επίσης και τις μηχανές αναζήτησης εργασίας (γνωστές και ως job aggregators), όπου με λέξεις-κλειδιά δίνουν συγκεντρωτικά αποτελέσματα από διάφορες πηγές. Γνωστές μηχανές αναζήτησης είναι το Indeed, το Careerjet, το Simply Hired.

Είναι προφανές ότι εκτός των ιστοσελίδων αναζήτησης εργασίας, παρακολουθούμε και τις ιστοσελίδες των εταιρειών που αποτελούν στόχο για εμάς, προκειμένου να διερευνήσουμε μήπως προκύψει θέση που να ανταποκρίνεται στο προφίλ μας.

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του άρθρου, η αναζήτηση εργασίας απαιτεί αρκετό χρόνο, ο οποίος ισοδυναμεί με μια μερικής απασχόλησης εργασία.

Η ένταση της προσπάθειας που καταβάλλουμε και η σωστή οργάνωση του πλάνου ενεργειών επηρεάζουν τον χρόνο στον οποίο θα έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Όσο περισσότερο χρόνο επενδύουμε και όσα περισσότερα κανάλια αξιοποιούμε (με έμφαση πάντα στη δικτύωση), τόσο αυξάνουμε τις πιθανότητες να έχουμε γρηγορότερα και καλύτερα αποτελέσματα.


Tου Γρηγόρη Ντοβίνου, Permanent Placement Director, Adecco Greece

Γρηγρόρης Ντοβίνος

O Γρηγόρης Ντοβίνος διαθέτει εμπειρία δέκα ετών στο χώρο της συμβουλευτικής στον τομέα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Εργάζεται στην Adecco έξι χρόνια και από τον Ιανουάριο του 2020 κατέχει το ρόλο του Permanent Placement Director. Είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπρόσθετα, είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Leave a Reply