Έκθεση του Ομίλου Adecco ‘HR 20.21’

By 30/07/2021News, Press Releases
  • Η έκθεση HR 20.21 χαρτογραφεί το τοπίο στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής.
  • Η έρευνα που διενεργήθηκε σε στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού στην υπό εξέταση περιοχή δείχνει πως ο κύριος λόγος που ωθεί έναν εργαζόμενο να αλλάξει δουλειά είναι η έλλειψη προοπτικών εξέλιξης.
  • Ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την κάλυψη μιας ανοιχτής θέσης εργασίας είναι 1 μήνας. Η περίοδος αυτή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις διαδικασίες της κάθε εταιρείας, την πολυπλοκότητα και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης και το πακέτο αμοιβών και παροχών.

Ο Όμιλος Adecco, ηγέτης στην παροχή λύσεων ανθρώπινου δυναμικού, δημοσίευσε την έκθεση HR 20.21 σκιαγραφώντας τις τάσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Β. Αφρικής. Η κατανόηση της κατάστασης και των συνθηκών στον εν λόγω τομέα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο για τους επαγγελματίες του κλάδου αλλά και για την πολιτεία και τις κυβερνήσεις, τους ηγέτες των επιχειρήσεων και όλους τους εργαζόμενους. Με τη σύγκλιση των μερών αυτών και αξιοποιώντας στοιχεία που μπορούν να δώσουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα της αγοράς μπορούν να διαμορφωθούν πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς και να αναπτυχθούν ανθρωποκεντρικές λύσεις που θα βοηθήσουν τις οικονομίες να αναπτυχθούν, και τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να επιτύχουν.

Έκθεση HR 20.21

Οι οικονομικές προβλέψεις για ανάκαμψη μετά την πανδημία είναι αισιόδοξες.

Αυτό το κλίμα αισιοδοξίας είναι επίσης ορατό στις τάσεις προσλήψεων και τα στρατηγικά σχέδια στελέχωσης πολλών εταιρειών στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας (EEMENA). Λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα της πανδημίας, οι εταιρείες και τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού δίνουν πια περισσότερη σημασία στη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με τις ίσες ευκαιρίες προς όλους, την ανάπτυξη επίκαιρων  δεξιοτήτων και την ευημερία των εργαζομένων.

Η έκθεση HR 20.21 χαρτογραφεί το τοπίο στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής(οι υπό εξέταση χώρες είναι: Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ελλάδα, Τουρκία, Τυνησία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Για την τρέχουσα έκδοση, ο Όμιλος Adecco συγκέντρωσε απαντήσεις από 400 επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού από όλους τους κλάδους.

Τα βασικά συμπεράσματα από την έρευνα που παρουσιάζεται στην έκθεση HR 20.21 είναι τα εξής:

  • Τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού επιλέγουν υποψηφίους με κύρια κριτήρια τη συμπεριφορά και τις αξίες τους, οι οποίες πρέπει να ταιριάζουν με αυτές του οργανισμού στον οποίο πρόκειται να ενταχθούν.
  • Ένα στέλεχος ανθρώπινου δυναμικού χρειάζεται κατά μέσο όρο να πάρει συνέντευξη από 5 υποψηφίους που θα έχουν φτάσει σε τελικό στάδιο αξιολόγησης για να καλύψει μία θέση. Αυτός ο αριθμός ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τον κλάδο, την προσφορά υποψηφίων στη συγκεκριμένη ειδικότητα και το ιεραρχικό επίπεδο της θέσης προς κάλυψη.
  • Ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την κάλυψη μιας ανοιχτής θέσης εργασίας είναι 1 μήνας. Η περίοδος αυτή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις διαδικασίες της κάθε εταιρείας, την πολυπλοκότητα και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης και το πακέτο αμοιβών και παροχών.
  • Ο κύριος λόγος που ωθεί έναν εργαζόμενο να αλλάξει δουλειά είναι η έλλειψη προοπτικών εξέλιξης και ακολουθεί ως αιτία η κακή συνεργασία με τον προϊστάμενο.
  • Οι πιο σημαντικές δεξιότητες που απαιτούνται σε θέσεις με αυξημένη δυσκολία στην κάλυψή τους είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, η ικανότητα επίλυσης περίπλοκων ζητημάτων, η αναλυτική σκέψη και η καινοτομία.
  • Οι τομείς που έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία στην εύρεση υποψηφίων με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες είναι η πληροφορική, τα τεχνικά επαγγέλματα και ο χρηματοοικονομικός τομέας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έκθεσης HR 20.21, ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Cluster Head Ελλάδας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας, του Ομίλου Adecco, δήλωσε σχετικά:

«Διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία είναι σαφής η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του τρόπου με τον οποίο εργαζόμαστε. Ο σύγχρονος οργανισμός για να επιτύχει πρέπει να μπορεί να κατανοεί καλύτερα το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, καθώς η γνώση είναι πολύτιμη, ειδικά σε κρίσιμες περιόδους. Τα δεδομένα και η ανάλυση τάσεων είναι σημαντικά κατά τη λήψη αποφάσεων. Η κατανόηση των αιτιών και ο εντοπισμός πιθανών ευκαιριών όμως είναι που κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Ο στόχος μας με την έκθεση HR 20.21 είναι να κατανοήσουμε τις στρατηγικές HR που οι οργανισμοί ακολουθούν, ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του κλάδου και ποιες προοπτικές βλέπουν για το μέλλον. Αποκομίζοντας χρήσιμη γνώση από τα ευρήματα που παρουσιάζονται στην έκθεση μπορούμε να προχωρήσουμε σε ενημερωμένες αποφάσεις και να θέσουμε τις βάσεις  για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον κόσμο της εργασίας».

Μάθετε περισσότερα εδώ.

Κατεβάστε την έκθεση εδώ.