Από πού να αρχίσουμε?

Στην Eλλάδα ο Όμιλος Adecco ιδρύθηκε το 2000 και αποτελείται από τις εταιρείες Adecco, Atlas και Lee Hecht Harrison. Σε αυτό το χρονικό διάστημα έχει επεκτείνει το δίκτυο υποκαταστημάτων, αλλά και τις δραστηριότητές του, σε σημείο που να καλύπτει επαρκώς το λεκανοπέδιο Aττικής, τη Θεσσαλονίκη, και την ευρύτερη ελληνική περιφέρεια.

Η δομή του ομίλου Adecco έχει ως πυρήνα τα υποκαταστήματά του, τα οποία παρέχουν ολοκληρωμένη κάλυψη αναγκών σε τοπικό επίπεδο, προσφέροντας έτσι άμεση εξυπηρέτηση στις εταιρείες, αλλά και στους υποψήφιους που απευθύνονται σε αυτόν.

Έχοντας κατά βάση τρεις λειτουργίες (προώθηση των υπηρεσιών, επιλογή προσωπικού, οικονομική διαχείριση), τα υποκαταστήματα λειτουργούν αυτόνομα, ώστε να καλύπτουν την οποιαδήποτε ανάγκη με την απαραίτητη ευελιξία και ταχύτητα.