Έρευνα | Απασχολησιμότητα
στην Ελλάδα 2018

Αποτύπωση της γνώμης υποψηφίων, εργαζομένων και εργοδοτών

05.12.2018

Η νέα έρευνα της Adecco για την Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα.

Πόσο καλά προετοιμασμένοι είναι οι σύγχρονοι υποψήφιοι και εργαζόμενοι ως προς τις δεξιότητές τους;
Ποια η γνώμη τους για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα;

Και ποια η γνώμη των εργοδοτών αντίστοιχα;

H έρευνα της Adecco Ελλάδας πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της LMG και της H+K Strategies.

Infographic – companies

Infographic – candidates

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου για την έρευνα σε επαγγελματίες/εργοδότες

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου για την έρευνα σε υποψηφίους/εργαζομένους