Τελευταία επικαιροποίηση: Οκτώβριος 2019

Η Adecco HR Α.Ε., με έδρα στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας 56 («Adecco», «εμείς», «εμάς», «μας») σέβεται το απόρρητο των πληροφοριών που σας αφορούν και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η Πολιτική αυτή (συμπεριλαμβανομένων και άλλων εγγράφων ή πολιτικών που ενσωματώνονται ή αναφέρονται σε αυτήν) περιγράφει τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και με ποιο τρόπο τα επεξεργαζόμαστε.

Ακολουθεί πίνακας περιεχομένων, ώστε να μπορέσετε να μεταβείτε απευθείας στις ενότητες που σας ενδιαφέρουν

Πίνακας Περιεχομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς

 • Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σας αναφορικά με τις επισκέψεις που πραγματοποιείτε στο website μας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δεδομένων κίνησης, θέσης, weblogs, περιεχόμενο των απαντήσεών σας σε έρευνες και φόρμες επικοινωνίας, καθώς και άλλα δεδομένα επικοινωνίας και πηγές που χρησιμοποιείτε. Συλλέγουμε τα δεδομένα σας, προκειμένου να κάνουμε την επίσκεψή σας στο website μας πιο εύκολη στο μέλλον, καθόσον θα έχουμε τη δυνατότητα να σας προτείνουμε περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει, με βάση την τοποθεσία από την οποία εισέρχεσθε στο website μας.
 • Συλλέγουμε τα δεδομένα που μας δίνετε κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις φόρμες επικοινωνίας (για παράδειγμα «Επικοινωνία», «Στείλε μας μήνυμα», «Δείτε ενημερώσεις οικονομικού ενδιαφέροντος», ή «Επικοινωνήστε μαζί μας για τη θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει») και συγκεκριμένα, όνομα, επίθετο, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου. Δεν είστε υποχρεωμένοι από το νόμο ή από συμβατική υποχρέωση να μας δώσετε τα δεδομένα σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά, διότι τα στοιχεία αυτά μας είναι απαραίτητα για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Τα υπόλοιπα στοιχεία και πληροφορίες που μας δίνετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας εναπόκεινται πλήρως στη διακριτική σας ευχέρεια. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, θα κρατήσουμε αρχείο της αλληλογραφίας μας.
 • Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης (direct marketing), εφόσον έχετε συναινέσει στη χρήση των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό (opt-in) στην αντίστοιχη φόρμα. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε στο μέλλον.
 • Όταν χρησιμοποιείται τις online υπηρεσίες μας, αποθηκεύουμε, επίσης, Cookies, όπως εξηγούμε αναλυτικότερα στην Πολιτική Χρήσης Cookies.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για να δημιουργούμε όσο το δυνατό καλύτερο περιεχόμενο και υπηρεσίες με βάση τις προτιμήσεις σας.
 • για να είμαστε σε θέση να απαντάμε στα αιτήματα ή στις ερωτήσεις σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας.
 • για να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε και άλλες υπηρεσίες – όπως για παράδειγμα ενημερώσεις για εκδηλώσεις – που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 • για να δημιουργούμε, να θέτουμε στη διάθεσή σας και να βελτιώνουμε το Περιεχόμενο του website με βάση τα ενδιαφέροντά σας.
 • για να διασφαλίζουμε ότι το Περιεχόμενο που σας παρέχουμε μέσω του website παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τη συσκευή σας.
 • για να σας επιτρέπουμε να χρησιμοποιείτε διαδραστικές λειτουργίες στο website μας όποτε το επιθυμείτε.
 • για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση του website και των συστημάτων με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως περιγράφουμε ανωτέρω, καθόσον:

 • αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας, που αναφέρονται ανωτέρω, όταν τα συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων δεν υπερισχύουν σε σχέση με τα δικά μας έννομα συμφέροντα,
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις μας από το νόμο ή το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα, οι γνωστοποιήσεις σε κυβερνητικές ή εποπτικές αρχές, ή
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση καθήκοντος για λόγους δημοσίου συμφέροντος και, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση ή την υποστήριξη των αξιώσεων ή στις περιπτώσεις που η επεξεργασία δεδομένων αφορά δεδομένα που προδήλως είναι δημοσίως γνωστά,
 • σε πολύ περιορισμένες περιστάσεις, η επεξεργασία γίνεται με τη συγκατάθεσή σας, την οποία λαμβάνουμε απευθείας από εσάς κατά καιρούς, όπως για παράδειγμα, όταν κάνετε opt-in στα σχετικά πεδία επιλέγοντας να λαμβάνετε επικοινωνίες και ενημερώσεις για σκοπούς μάρκετινγκ μέσω email. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις επικοινωνίες στην παρακάτω ενότητα «Επικοινωνίες εμπορικού περιεχομένου – Μάρκετινγκ».
 • Δεν πραγματοποιούμε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων αποκλειστικά με βάση αυτοματοποιημένες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (profiling), με έννομα αποτελέσματα για εσάς ή σε κάθε περίπτωση, με τρόπο που να σας επηρεάζει σημαντικά.
 • Τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απαιτείται, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας από την ισχύουσα νομοθεσία ή το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούμε τα δεδομένα σας εξαρτάται από τον αντίστοιχο σκοπό για τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε και από τα εργαλεία με τα οποία γίνεται η επεξεργασία αυτή. Δεν είναι δυνατό να αναφέρουμε χωριστά τις διάφορες περιόδους τήρησης δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής. Σύμφωνα με τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να ορίσουμε το εκάστοτε χρονικό διάστημα τήρησης δεδομένων, τηρούμε τα δεδομένα για όσο χρόνο:
  • αυτό είναι απαραίτητο για τον αντίστοιχο σκοπό,
  • είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της εμπορικής μας σχέσης,
  • μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να τα τηρήσουμε, και/ή
  • απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί τήρησης αρχείων.»

Επικοινωνίες εμπορικού περιεχομένου - Μάρκετινγκ.

Θα αποστέλλουμε εμπορικές επικοινωνίες, σε εσάς, ως φυσικό πρόσωπο συνήθως μέσω email και εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ειδικά για το σκοπό αυτό.

Συνήθως στις φόρμες που συμπληρώνετε με τα στοιχεία σας, σας δίνουμε τη δυνατότητα να δηλώσετε σε κατάλληλο πεδίο εάν συμφωνείτε να λαμβάνετε εμπορικού περιεχομένου ενημερώσεις, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτί στη φόρμα.

Στις περιπτώσεις που σας στέλνουμε εμπορικές ενημερώσεις μέσω email, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, προκειμένου να μη λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις στο μέλλον, κάνοντας κλικ στην επιλογή «unsubscribe» ή «opt-out» στο αντίστοιχο email. Μπορείτε επίσης, να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό στη διεύθυνση  “adeccogr.privacy@adecco.com” δίνοντάς μας τα ακόλουθα στοιχεία για ταυτοποίηση: το όνομα, τη διεύθυνση email, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας και το είδος των ενημερώσεων που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στο μέλλον.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτα μέρη

Για την αποτελεσματική επεξεργασία των δεδομένων σας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, θα γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους. Ωστόσο, η διαβίβαση των δεδομένων σας θα γίνεται αυστηρά εντός του πλαισίου που περιγράφεται κατωτέρω:

 • Προς προμηθευτές, συνεργάτες και προστηθέντες: Κατά καιρούς συνεργαζόμαστε με  άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα, στα οποία αναθέτουμε να διαχειρίζονται ορισμένες λειτουργίες για λογαριασμό μας. Ορισμένα παραδείγματα αποτελούν οι υπηρεσίες φιλοξενίας και/ή συντήρησης περιεχομένου του website, ή η παροχή υπηρεσιών σχετικά με κάποιες λειτουργίες του website, η παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ ή παροχή οικονομικού ενδιαφέροντος πληροφόρησης σε απάντηση σε σχετικό αίτημά σας. Οι αποδέκτες αυτοί, έχουν πρόσβαση αυστηρά και μόνο στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών που έχουν αναλάβει και δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιούν για κανέναν άλλο σκοπό. Οι αποδέκτες υπόκεινται σε υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.
 • Σε άλλες εταιρίες του Ομίλου Αdecco (δηλαδή σε εταιρίες που υπόκεινται στον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο της Adecco). Μία λίστα με τις εταιρείες του Ομίλου Adecco περιλαμβάνεται εδώ https://www.adeccogroup.com/worldwide-locations/ συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, των συνεργατών και των προστηθέντων τους, που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν το website ή το περιεχόμενό του, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, ή απλά, προκειμένου να είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά σας (π.χ. όταν χρησιμοποιείτε τις φόρμες επικοινωνίας).
 • Σε δημόσιες αρχές σε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση μας, υπέχουμε σχετική υποχρέωση εκ του νόμου.

Διευθύνσεις IP και cookies

Συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένης, όπου αυτό είναι δυνατό, της διεύθυνσης ΙΡ σας, του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας και του τύπου του browser που χρησιμοποιείτε, για σκοπούς που αφορούν τη διαχείριση του συστήματος.Πρόκειται για στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις ενέργειες περιήγησης των χρηστών μας και δεν ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα.

Για τους ίδιους σκοπούς, συλλέγουμε πληροφορίες που αφορούν γενικότερα τη χρήση του internet από τους χρήστες μας, χρησιμοποιώντας αρχεία cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώνουμε το website μας και να σας παρέχουμε καλύτερες και προσωποποιημένες υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση cookies στο website μας, παρακαλούμε να δείτε την Πολιτική Χρήσης Cookies .

Εάν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας από κοινού με άλλους χρήστες, σας συμβουλεύουμε να μην ενεργοποιήσετε την επιλογή «Αποθήκευση των στοιχείων μου», όταν η επιλογή αυτή παρέχεται από το website.

Πού αποθηκεύονται τα δεδομένα σας και πού γίνεται η επεξεργασία τους.

Όπως εξηγούμε στην ενότητα «Διαβίβαση σε τρίτα μέρη» ανωτέρω, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε:

 • Προμηθευτές, συνεργάτες και προστηθέντες: όταν χρησιμοποιούμε τρίτους προμηθευτές, συνεργάτες ή προστηθέντες, τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν στο δικό μας έλεγχο και εφαρμόζουμε διαδικασίες ελέγχου για να διασφαλίζουμε την κατάλληλη προστασία των δεδομένων σας.
 • Άλλες εταιρίες του Ομίλου Adecco: έχουμε συνάψει σχετική συμφωνία σε επίπεδο ομίλου που διασφαλίζει ότι τα δεδομένα σας έχουν πάντοτε την κατάλληλη προστασία.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ασφαλής και γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική αυτή.

Γίνεται διαβίβαση των δεδομένων σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβάζονται ή να υπόκεινται σε επεξεργασία σε μία ή περισσότερες χώρες, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας εκτός της ΕΕ, σε χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι παρέχουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας, ή σε χώρες όπου ο Όμιλος Adecco εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας.

Ασφάλεια Δεδομένων

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Ωστόσο, η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που διακινούνται μέσω του website μας ή μέσω τρίτων μερών. Η όποια διαβίβαση δεδομένων που σας αφορούν γίνεται με δική σας ευθύνη. Για την διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους εφαρμόζουμε αυστηρές διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε ενδεχόμενη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή διαβίβαση των δεδομένων σας.

Τα δικαιώματά σας. Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε και να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με την ισχύουσανομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης και απόκτησης αντιγράφων των προσωπικών σας δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας επιβεβαιώσουμε εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κάποια από τα δεδομένα σας (μέσω της εφαρμογής) και σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το πώς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων σας. Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να σας αποστείλουμε ηλεκτρονικό αντίγραφο των δεδομένων σας. Σε περιορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας.

Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων: Εφόσον είστε σε θέση να αποδείξετε ότι τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς δεν είναι σωστά, μπορείτε να ζητήσετε την ενημέρωση ή διόρθωση των δεδομένων αυτών. Σας καλούμε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή και όπου αυτό είναι εφικτό να ενημερώσετε απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα «στη λήθη»/διαγραφής δεδομένων: Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας και/ή να τα διαγράψουμε. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να υποβάλετε σχετικό αίτημα και η εταιρία θα αξιολογήσει εάν το αίτημά σας μπορεί να γίνει δεκτό, ωστόσο αυτό το δικαίωμα τελεί υπό την επιφύλαξη άλλων νόμιμων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που μπορεί να έχουμε σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων. Για καταστάσεις στις οποίες, σύμφωνα με το νόμο, κρίνουμε ότι το αίτημά σας για διαγραφή των δεδομένων σας πρέπει να γίνει δεκτό, η εταιρία θα προχωρήσει στη διαγραφή αμελλητί. Επισημαίνουμε ότι, μόλις διαγραφούν τα δεδομένα σας, η εταιρία δεν θα μπορεί πλέον να σας εξυπηρετεί. Εάν επιθυμείτε να επανεγγραφείτε, θα πρέπει να καταχωρίσετε εκ νέου τα δεδομένα σας.

Δικαίωμα περιορισμού ή εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων σας: Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους για λόγους που αφορούν στην προσωπική σας κατάσταση.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, παρακαλούμε στείλτε το μήνυμά σας στο adecco.globalprivacy@adecco.com and adeccogr.privacy@adecco.com.

Στο βαθμό που η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών μέχρι και τη στιγμή που μας ενημερώνετε για την ανάκληση.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα στη χώρα όπου διαμένετε, εργάζεσθε ή στη χώρα όπου διαπιστώσατε ότι ανέκυψε κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τα δεδομένα σας.

Τροποποιήσεις της Πολιτικής αυτής

Οι όροι της παρούσας Πολιτικής ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς. Θα ανακοινώνουμε τυχόν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική μέσω κατάλληλων ειδοποιήσεων είτε στο παρόν website είτε με άλλους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας.

Επικοινωνία

Ερωτήσεις, σχόλια και αιτήματα σχετικά με την Πολιτική αυτή είναι πάντοτε ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση “adeccogr.privacy@adecco.com” ή μέσω της φόρμας αιτήματος σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας δώσουμε μία περιγραφή ή αντίγραφο των μηχανισμών βάσει των οποίων γίνεται η διαβίβαση των δεδομένων σας, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση “adeccogr.privacy@adecco.comή μέσω της φόρμας αιτήματος σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα (δείτε εδώ).