Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2022

Η «ADECCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑIΡΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» με έδρα το Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 64, 15125, Ελλάδα («Εταιρεία», «εμείς» ή «εμάς») δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο (ο « Ιστότοπος»).

Η παρούσα «Δήλωση Απορρήτου» ή «Πολιτική» (σε συνδυασμό με άλλα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν) περιγράφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από εσάς και τον τρόπο που τα συλλέγουμε, τα χρησιμοποιούμε και τα επεξεργαζόμαστε.

Υπάρχει ένα ευρετήριο παρακάτω, ώστε να μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στη σχετική ενότητα, αν προτιμάτε.

Τι είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγει και χρησιμοποιεί η Εταιρεία;

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία χρήστη, τα οποία έχουμε ομαδοποιήσει ως εξής:

α) Δεδομένα ταυτότητας τα οποία ορίζονται ως το όνομά σας και έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητά σας.

β)Δεδομένα επικοινωνίας τα οποία ορίζονται ως οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, οι αριθμοί τηλεφώνου, οι ταχυδρομικές διευθύνσεις, η χώρα, ο τίτλος εργασίας και το όνομα της εταιρείας σας και άλλες πληροφορίες που θα μπορούσαν να βρίσκονται στην επαγγελματική σας κάρτα.

γ)Τεχνικά δεδομένα τα οποία ορίζονται ως οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) από τις οποίες έχετε πρόσβαση στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, τα cookies (όπως ορίζονται στην Πολιτική cookies μας), τα δεδομένα σύνδεσής σας (όπως η ώρα, η ημερομηνία και η διάρκεια), ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και η έκδοση που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στους ιστότοπους, τις εφαρμογές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τα στοιχεία σύνδεσης στο διαδίκτυο (weblog), τα δεδομένα κυκλοφορίας, η ρύθμιση ζώνης ώρας της συσκευής σας και η τοποθεσία της συσκευής σας, οι τύποι προσθηκών του προγράμματος περιήγησης και οι εκδόσεις που χρησιμοποείτε, άλλα δεδομένα επικοινωνίας, πηγές στις οποίες έχετε πρόσβαση στους ιστότοπους, τις εφαρμογές και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, το λειτουργικό σύστημα και ο τύπος πλατφόρμας της συσκευής που χρησιμοποιείτε, καθώς και λεπτομέρειες άλλων τεχνολογιών στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

δ)Δεδομένα από φόρμες επικοινωνίας και έρευνες τα οποία ορίζονται ως οποιαδήποτε πληροφορία που μας παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τις φόρμες επικοινωνίας μας (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες «Επικοινωνία», «Αποστολή μηνύματος» ή «Μείνετε σε επαφή», «Λάβετε οικονομικές ενημερώσεις» στους ιστότοπους, τις εφαρμογές, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας) ή όταν συμμετέχετε σε μια έρευνα (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου της), η καταγραφή της αλληλογραφίας και άλλων πληροφοριών ή προσωπικών δεδομένων που μοιράζεστε μαζί μας κατά τη συμπλήρωση των φορμών επικοινωνίας μας κατά την απόλυτη κρίση σας. (Λάβετε υπόψη ότι τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά πεδία, επειδή χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με ή να απαντήσουμε στο αίτημά σας.) 

ε)Δεδομένα επικοινωνίας μάρκετινγκ τα οποία ορίζονται ως οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο απαντάτε σε email, sms, τηλέφωνο, άλλες καμπάνιες μάρκετινγκ και πότε εγγράφεστε για να λαμβάνετε τα ενημερωτικά δελτία μας ή τα τελευταία νέα, εξελίξεις και έρευνές μας.

στ)Δεδομένα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία ορίζονται ως τα δεδομένα του προφίλ σας και άλλες πληροφορίες που δημοσιοποιείτε με άλλον τρόπο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ζ)Δεδομένα Οικονομικών και Νομικών Εκδηλώσεων τα οποία ορίζονται ως οποιαδήποτε πληροφορία που μας παρέχετε σε σχέση με τις οικονομικές ή νομικές εκδηλώσεις μας (εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για αυτές τις εκδηλώσεις), όπως όταν αποφασίζετε να συμμετάσχετε στις διαδικτυακές εκπομπές μας σχετικά με τα οικονομικά μας αποτελέσματα ή τις συνελεύσεις των μετόχων. Εάν μας τηλεφωνήσετε σε σχέση με αυτά τα γεγονότα (για παράδειγμα για να λάβετε τεχνική υποστήριξη για τα διαδικτυακά συμβάντα), τότε θα επεξεργαστούμε τον αριθμό τηλεφώνου σας και άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να παρέχετε σε σχέση με το αίτημά σας.

Ανάλογα με τις σχετικές περιστάσεις και τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και απαιτήσεις, μπορεί να συλλέξουμε ορισμένες από τις πληροφορίες που αναφέρονται ανωτέρω όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, όταν μας παρέχετε την επαγγελματική σας κάρτα, μιλήσετε μαζί μας σε συνέδριο ή άλλη εκδήλωση ή εάν είστε πελάτης ή υποψήφιος πελάτης.

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, για να σας αποστέλλουμε πληροφορίες που ζητήσατε ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όπως περιγράφονται πιο λεπτομερώς στην ενότητα 2 παρακάτω.

 

Για ποιο λόγο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και πόσο καιρό τα διατηρούμε;

Σκοποί της επεξεργασίας

Τύπος δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Περίοδος διατήρησης

Να απαντήσουμε στο αίτημά σας ή στις ερωτήσεις σας ή να παρέχουμε πληροφορίες όταν επικοινωνήσετε μαζί μας ή υποβάλετε ένα αίτημα.

δ) Δεδομένα από φόρμες επικοινωνίας και έρευνες

Συγκατάθεση

2 έτη μετά την τελευταία επαφή

Να σας στέλνουμε απευθείας εμπορικά μηνύματα μέσω e-mail, μηνυμάτων, τηλεφώνου, κοινωνικών μέσων ή οποιουδήποτε άλλου καναλιού. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες όπως εκδηλώσεις ή ενημερωτικά δελτία που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

α) Δεδομένα ταυτότητας

β) Δεδομένα επικοινωνίας

ε) Δεδομένα επικοινωνιών μάρκετινγκ

στ) Δεδομένα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κατά περίπτωση

– Συγκατάθεση όπου απαιτείται βάσει του νόμου για να λάβουμε συγκατάθεση για μάρκετινγκ

– Εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας όπου δεν είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε συγκατάθεση βάσει νόμου

Μέχρι το τέλος της συνδρομής ή για όσο διάστημα έχετε επιλέξει να λαμβάνετε τις επικοινωνίες μάρκετινγκ

Να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

α) Δεδομένα ταυτότητας

β) Δεδομένα επικοινωνίας

ε) Δεδομένα επικοινωνιών μάρκετινγκ

στ) Δεδομένα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κατά περίπτωση

– Συγκατάθεση όπου απαιτείται βάσει του νόμου για να λάβουμε συγκατάθεση για μάρκετινγκ

– Εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας όπου δεν είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε συγκατάθεση βάσει νόμου

Μέχρι το τέλος της συνδρομής ή για όσο διάστημα έχετε επιλέξει να λαμβάνετε τις επικοινωνίες μάρκετινγκ

Να προσδιορίσουμε ποιες εταιρείες (νομικές οντότητες, όχι φυσικά πρόσωπα) έχουν αλληλεπιδράσει με τον ιστότοπο μέσω της διεύθυνσης IP σας.

γ) Τεχνικά δεδομένα

Εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας για τη διαχείριση των ιστότοπών μας και την παροχή σχετικών πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

Διεύθυνση IP: 14 ημέρες.

Για τα Δεδομένα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική cookies μας.

Όλα τα άλλα τεχνικά δεδομένα: 14 ημέρες

Να προσαρμόσουμε καλύτερα το περιεχόμενο, τον ιστότοπο και τις πηγές σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, να τα βελτιώσουμε ώστε να σας εξυπηρετούν καλύτερα και να τα παρουσιάζουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς.

γ) Τεχνικά δεδομένα

Εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας για τη διαχείριση των ιστότοπών μας και την παροχή σχετικών πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

Διεύθυνση IP: 14 ημέρες.

Για τα Δεδομένα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική cookies μας.

Όλα τα άλλα τεχνικά δεδομένα: 14 ημέρες

Να σας επιτρέψουμε να συμμετάσχετε σε διαδραστικά χαρακτηριστικά του Ιστότοπού μας όταν επιλέγετε να το πράξετε.

γ) Τεχνικά δεδομένα

Εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας για τη διαχείριση των ιστότοπών μας και την παροχή σχετικών πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

Διεύθυνση IP: 14 ημέρες.

Για τα Δεδομένα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική cookies μας.

Όλα τα άλλα τεχνικά δεδομένα: 14 ημέρες

Η περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση του Ιστότοπου και των συστημάτων με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

γ) Τεχνικά δεδομένα

Εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας για τη διαχείριση των ιστότοπών μας και την παροχή σχετικών πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

Διεύθυνση IP: 14 ημέρες.

Για τα Δεδομένα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική cookies μας.

Όλα τα άλλα τεχνικά δεδομένα: 14 ημέρες

Η διαχείριση των οικονομικών και νομικών εκδηλώσεών μας (εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για αυτές τις εκδηλώσεις).

ζ) Δεδομένα οικονομικών και νομικών εκδηλώσεων

Εκτέλεση των έννομων συμφερόντων μας για την προώθηση της ανάπτυξης και εξέλιξης του Ομίλου Adecco

Για όσο διάστημα πληροίτε τις προϋποθέσεις για αυτές τις εκδηλώσεις ή για όσο διάστημα έχετε

εγγραφεί για να λαμβάνετε

προσκλήσεις (όποιο είναι το

βραχύτερο).

 

 

 

 

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;

Χρησιμοποιούμε διαφορετικές μεθόδους για τη συλλογή δεδομένων από και για εσάς, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων:

α) Άμεσες αλληλεπιδράσεις. Μπορείτε να μας δώσετε τα δεδομένα ταυτότητας, τα δεδομένα επικοινωνίας, τα δεδομένα από έρευνες και έντυπα επικοινωνίας, τα δεδομένα επικοινωνίας μάρκετινγκ, τα δεδομένα κοινωνικής δικτύωσης και τα δεδομένα οικονομικών και νομικών εκδηλώσεων συμπληρώνοντας τα έντυπα ή επικοινωνώντας μαζί μας ταχυδρομικά, μέσω τηλεφώνου, email ή με άλλο τρόπο.
β) Αυτά περιλαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν:

• κάνετε αίτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας,

• δημιουργείτε έναν λογαριασμό στον ιστότοπό μας,

• εγγράφεστε στην υπηρεσία ή τις δημοσιεύσεις μας,

• ζητήστε να σας στείλουμε υλικό μάρκετινγκ,

• συμμετέχετε σε διαγωνισμό, προώθηση ή έρευνα ή

• μας δίνετε σχόλια ή επικοινωνείτε μαζί μας.
γ) Αυτοματοποιημένες τεχνολογίες ή αλληλεπιδράσεις. Καθώς αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας, θα συλλέγουμε αυτόματα τεχνικά δεδομένα σχετικά με τον εξοπλισμό σας, τις ενέργειες περιήγησης και τα μοτίβα σας. Συλλέγουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιώντας cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες και από τις επικοινωνίες που λαμβάνουμε από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα Πολιτική Cookieς για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες.
δ) Τρίτα μέρη ή πηγές διαθέσιμες στο κοινό. Θα λάβουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς από διάφορα τρίτα μέρη και δημόσιες πηγές όπως ορίζεται παρακάτω:

• Δημόσιες πληροφορίες που διατίθενται από εσάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε παρόμοιους ιστότοπους και εφαρμογές.

• Δημόσιες πληροφορίες σχετικά με εσάς σε καταλόγους, για παράδειγμα επαγγελματικών συνδρομών ή προσόντων.

Τι επικοινωνίες μάρκετινγκ στέλνουμε;

Επικοινωνία με άτομα

Θα σας στείλουμε υλικό μάρκετινγκ, ως άτομο, μόνο αν έχετε συναινέσει σε αυτό.

Για να λαμβάνετε υλικό μάρκετινγκ ή προώθησης, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή επιλέγοντας το σχετικό πλαίσιο που βρίσκεται στο έντυπο στο οποίο συλλέγουμε τα δεδομένα σας ή μπορούμε να σας στείλουμε αυτό το υλικό με βάση τα έννομα συμφέροντά μας για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας όπου δεν είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας από το νόμο

Επικοινωνία με τις επιχειρήσεις

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο μιας υπάρχουσας επιχειρηματικής σχέσης με εσάς ή την εταιρεία σας, επειδή:

 • Έχουμε μια σύμβαση μαζί σας (ή εξετάζουμε τη σύναψη σύμβασης μαζί σας). Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε για σκοπούς μάρκετινγκ σχετίζονται με μεμονωμένους υπαλλήλους των πελατών μας και άλλες εταιρείες με τις οποίες έχουμε μια υπάρχουσα επιχειρηματική σχέση ή
 • Είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας η διεξαγωγή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων (για παράδειγμα, να επικοινωνούμε μαζί σας υπό την ιδιότητα «business to business» προκειμένου να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας που πιστεύουμε ότι θα ενδιαφέρουν εσάς ή την εταιρεία σας). Εν προκειμένω, ενδέχεται επίσης να λάβουμε στοιχεία επικοινωνίας από δημόσιες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που δημοσιοποιείται στους δικτυακούς τόπους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για να πραγματοποιήσουμε μια αρχική επαφή με ένα σχετικό άτομο σε πελάτη ή άλλη εταιρεία ή
 • Συμφωνήσατε να λαμβάνετε τις επικοινωνίες μάρκετινγκ μέσω e-mail ως ιδιώτης σε πελάτες/εταιρείες μας. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας στείλουμε επικοινωνίες μάρκετινγκ για να αναπτύξετε ή να διατηρήσετε μια επιχειρηματική σχέση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και μάρκετινγκ. Αυτές οι μορφές επικοινωνίες μπορεί να περιλαμβάνουν web beacons, cookies και παρόμοιες τεχνολογίες που μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε αν ανοίγετε, διαβάζετε ή διαγράφετε το μήνυμα και συνδέσμους στους οποίους μπορείτε να κάνετε κλικ.

Συνήθως παρέχουμε ένα πεδίο επιλογής στα έντυπα που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν συμφωνείτε να λαμβάνετε τα μηνύματα επικοινωνίας, πρέπει να τσεκάρετε το πεδίο.

Πώς να καταργήσετε την εγγραφή σας;

Σε κάθε περίπτωση, όταν αποστέλλουμε επικοινωνίες μάρκετινγκ σε εσάς μέσω e-mail, μπορείτε να εξαιρεθείτε από την παραλαβή περαιτέρω επικοινωνιών μάρκετινγκ με κλικ στη λειτουργία «κατάργηση συνδρομής» ή «εξαίρεση» στο e-mail.

Επιπλέον, μπορείτε επίσης να ασκήσετε το δικαίωμα εξαίρεσης ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας εδώ (Παρακαλείσθε να αναφέρετε τις επικοινωνίες μάρκετινγκ από τις οποίες επιθυμείτε να εξαιρεθείτε στο πεδίο Λεπτομέρειες αιτήματος).

 

Χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη;

Ναι, χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη (AI) κατά καιρούς. Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε καμία αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά με τη δημιουργία και την εφαρμογή
τεχνολογιών χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση) ή δημιουργία προφίλ (επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με μια σειρά τεχνολογιών που μειώνουν την ανθρώπινη παρέμβαση για την αξιολόγηση ορισμένων συνθηκών σχετικά με ένα άτομο) που οδηγεί σε νομικά αποτελέσματα ή παρόμοια σημαντική επίδραση για εσάς.

Χρησιμοποιούμε μια σειρά τεχνολογιών για την ανάλυση των δεδομένων. Στην περίπτωση του ιστότοπού μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τους όρους αναζήτησής σας για συστάσεις προσφορών εργασίας. Σε όλες τις περιπτώσεις, υπάρχει πάντα ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτές τις διαδικασίες, καθώς χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία για να υποστηρίξουμε τους ειδικούς που λαμβάνουν αποφάσεις.

Χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένα συστήματα/διαδικασίες με τις συνθήκες που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο για να προτείνουμε και να προβάλλουμε εναλλακτικά αποτελέσματα αναζήτησης στο ερώτημα αναζήτησής σας. Ο κύριος στόχος είναι να διευρυνθεί η επιλογή των προσφορών θέσεων εργασίας. Κατά συνέπεια, τα εν λόγω συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν νομική ισχύ.

Για παράδειγμα, όταν αναζητάτε μια εργασία ως «αποθηκάριος», θα εμφανίζουμε εναλλακτικές αλλά σχετικές προσφορές εργασίας, όπως «συσκευαστής». Το τμήμα της επεξεργασίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη (για παράδειγμα μηχανική μάθηση, λογική ή γνώση και στατιστικές προσεγγίσεις) βασίζεται σε τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας για τον υπολογισμό ομοιότητας λέξεων και σημασιών λέξεων. Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα αυτά εμφανίζονται σε εσάς μόνο ως συστάσεις για να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με την αίτησή σας.

Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τρίτους;

Για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής χρήσης από εμάς των δεδομένων σας και για την παροχή σε εσάς του περιεχομένου ή/και των πόρων ή/και των υπηρεσιών, κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτα μέρη. Ωστόσο, η παρούσα κοινοποίηση θα προκύπτει μόνο στις παρακάτω συνθήκες:

 • Στους προμηθευτές μας. Θα συνεργαστούμε, για παράδειγμα, με έναν προμηθευτή για την εκτέλεση διοικητικών και λειτουργικών εργασιών προς υποστήριξη της σχέσης μας με εσάς. Οι προμηθευτές θα υπόκεινται σε συμβατικές και άλλες νομικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας και την τήρηση του απορρήτου σας, και θα έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι προμηθευτές αυτοί είναι συνήθως προμηθευτές στον τομέα του IT (οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας ή υποστήριξης των συστημάτων ΙΤ που χρησιμοποιούμε και στα οποία περιλαμβάνονται και τα δεδομένα σας), εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων (που αναλαμβάνουν τη φυσική ασφάλεια των κτιρίων μας, και, συνεπώς, χρειάζεται να λάβουν κάποια δεδομένα για εσάς, ώστε να σας επιτρέπουν την πρόσβαση στα κτίρια) και πάροχοι χρηματοδότησης και διαχείρισης λογιστικών υποθέσεων (που χρειάζονται λεπτομέρειες για τους υποψηφίους, ώστε να μπορέσουν να επεξεργασθούν την τιμολόγηση και τα ποσά προς είσπραξη για την εταιρεία).

Προσλαμβάνουμε επίσης προμηθευτές που παρέχουν υπηρεσίες και λύσεις τεχνολογίας πληροφορικής. Αυτή η κατηγορία τρίτων μερών περιλαμβάνει:

 • – Salesforce.com,inc: Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA with its hosting location in Germany providing us with the technology for our Candidate Platform.
 • – Bullhorn Inc.: Boston, MA. United States. 100 Summer Street, 100 Summer St., USA with its hosting location in Ireland and Germany providing us with a software to manage the recruitment process.
 • – TextKernel B.V.: Nieuwendammerkade 26A-5, 1022 AB Amsterdam, Netherlands with its hosting location in Germany providing us with CV parsing and search engine services.
 • – Cammio B.V., Lange Houtstraat 13, 2511 CV The Hague, The Netherlands with its hosting location in Germany and Ireland providing us with Video interview services.
 • – Planbition B.V., Jonkerbosplein 52, 6534 AB Nijmegen, Netherlands with its hosting location in The Netherlands providing us with workforce management services.
 • – Qualtrics LLC., 333 W. River Park Drive, Provo, UT 84604, USA with its hosting location in Germany providing us with candidate satisfaction surveys.
 • – HCL Technologies Limited, 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110019 with its hosting location in The Netherlands and Germany providing us with infrastructure services.
 • Στα μέλη του Ομίλου Adecco και των θυγατρικών τους («Μέλη του Ομίλου Adecco») εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε στην ιστοσελίδα μας adeccogroup.com/worldwide-locations. Οι πληροφορίες σας θα κοινοποιηθούν για διαφορετικούς λόγους:
  • οι πληροφορίες κοινοποιούνται σε μέλη του Ομίλου Adecco που παρέχουν λειτουργίες ΙΤ για τις εταιρείες του Ομίλου Adecco παγκοσμίως. Οι εν λόγω λειτουργίες ΙΤ βρίσκονται μεταξύ άλλων στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γαλλία, την Βουλγαρία και την Ελλάδα.
  • Οι πληροφορίες κοινοποιούνται επίσης στα μέλη του Ομίλου Adecco παγκοσμίως (συμπεριλαμβανομένων των νομικών οντοτήτων που αποκτήθηκαν μετά τη συλλογή πληροφοριών) για τους σκοπούς που περιγράφηκαν προηγουμένως ή για να σας προτείνουν προσφορές προσαρμοσμένες στο προφίλ σας, όπου έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοπικές ή διεθνείς ευκαιρίες στην εν λόγω αγορά ή τα μέλη του Ομίλου Adecco προσδιορίζουν ότι μπορεί να έχετε συγκεκριμένες δεξιότητες που απαιτούνται ή είναι χρήσιμες σε αυτή την αγορά.
 • Σε κυβερνητικές αρχές ή αρχές επιβολής του νόμου. Θα κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε κυβερνητικές, αστυνομικές,ρυθμιστικές ή άλλες αρχές επιβολής του νόμου εάν, κατά την απόλυτη κρίση μας, θεωρούμε ότι είμαστε νομικά υποχρεωμένοι ή εξουσιοδοτημένοι να το πράξουμε.
 • Σε ενδιαφερόμενους πωλητές ή αγοραστές και τους συμβούλους τους. Ως μέρος της δέουσας επιμέλειας (ή της εφαρμογής) σχετικά με μια συγχώνευση, εξαγορά ή άλλης επιχειρηματική συναλλαγή, ενδέχεται να χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας στον ενδιαφερόμενο πωλητή ή αγοραστή και τους συμβούλους τους.

Μεταφέρουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εκτός της χώρας σας;

Η διαβίβαση και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία ή περισσότερες άλλες χώρες, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελβετίας. Μπορείτε να βρείτε τον πλήρη κατάλογο των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε στην ιστοσελίδα μας www.adeccogroup.com/worldwide-locations.

Θα διαβιβάσουμε δεδομένα μόνο στα μέρη που αναφέρονται στην ενότητα 5 ανωτέρω, τα οποία βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Ελβετίας: 

Οι χώρες αυτές περιλαμβάνουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μπορείτε να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα και να λάβετε ένα αντίγραφο της σχετικής διασφάλισης επικοινωνώντας μαζί μας με τη χρήση των λεπτομερειών που παρατίθενται παρακάτω. 

Ποια μέτρα ασφάλειας δεδομένων έχουμε εφαρμόσει;

Κατανοούμε πόσο σημαντικό είναι να προστατεύετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Έχουμε εφαρμόσει αυστηρές λειτουργικές διαδικασίες και κατάλληλα, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αλλαγής, διαγραφής ή διαβίβασης αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν και θα καταβάλουμε τη βέλτιστη προσπάθεια για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, πρέπει να γνωρίζετε ότι η διαβίβαση των δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν είναι πλήρως ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που διαβιβάζονται στον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Γι’ αυτόν τον λόγο, οποιαδήποτε διαβίβαση πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;

Δυνάμει της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Δικαιώμα πρόσβασης και λήψης αντιγράφου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιβεβαίωση σχετικά με το εάν επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Σε αυτήν την περίπτωση, δύναται να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας τους. Σε μερικές περιπτώσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των δεδομένων σας. Σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε (μέσω «θύρας») τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας σε άλλον τρίτο πάροχο.

 • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Αν μπορείτε να αποδείξετε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε για εσάς δεν είναι σωστά, μπορείτε να ζητήσετε την ενημέρωση ή άλλως τη διόρθωση αυτών των δεδομένων.

 • Δικαίωμα λήθης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Δύναται να υποβάλετε ένα τέτοιο αίτημα οποιαδήποτε στιγμή και θα αξιολογήσουμε αν το αίτημά σας πρέπει να ικανοποιηθεί. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα υπόκειται σε κάθε νόμιμη υποχρέωση που δύναται να έχουμε για διατήρηση των δεδομένων. Για καταστάσεις όπου σύμφωνα με τον νόμο, προσδιορίζουμε ότι το αίτημά σας για διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας πρέπει να ικανοποιηθεί, θα το πράξουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

 • Δικαίωμα περιορισμού ή αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ή να αντιταχθείτε σε ορισμένη επεξεργασία τους για λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας.

 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή όπου βασιζόμαστε στη συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Θα σας ενημερώσουμε εάν αυτό συμβεί κατά τη στιγμή που θα αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

Αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιήστε το έντυπο μας κάνοντας κλικ εδώ.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων στον τόπο όπου ζείτε ή εργάζεστε, ή στον τόπο όπου νομίζετε ότι έχει προκύψει κάποιο ζήτημα σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

 

Πώς χειριζόμαστε τις αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου;

Οι όροι της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου δύναται να αλλάζουν από καιρού εις καιρόν. Θα δημοσιεύουμε οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές σε αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου μέσω κατάλληλων ειδοποιήσεων είτε σε αυτόν τον Ιστότοπο είτε επικοινωνώντας μαζί σας με άλλα κανάλια επικοινωνίας.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που:

 • έχετε οποιαδήποτε απορία ή αμφιβολία αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου,
 • επιθυμείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας (για παράδειγμα στις περιπτώσεις που τα διαβιβάζουμε εκτός της χώρας σας) ή
 • θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου Adecco (DPO), ή με τον τοπικό Υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων, στείλτε e-mail στον DPO του Ομίλου Adecco στη διεύθυνση globalprivacy@adeccogroup.com ή στον τοπικό Υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων στη διεύθυνση adeccogr.privacy@adecco.com

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, συμπληρώστε το παρόν έντυπο .