Έρευνα | Απασχολησιμότητα
στην Ελλάδα 2018

Αποτύπωση της γνώμης των εργαζομένων και υποψηφίων για την αγορά εργασίας

10.07.2018

Πόσο καλά προετοιμασμένοι είναι οι σύγχρονοι υποψήφιοι και εργαζόμενοι ως προς τις δεξιότητές τους;
Ποια η γνώμη τους για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα;

953 υποψήφιοι και εργαζόμενοι απάντησαν σε έρευνα της Adecco Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της LMG και της H+K Strategies.