Δημοσιεύθηκε 1 day ago

Banking Officer(fixed - term contract)

ΤοποθεσίαΤαύρος, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2024-07-12

ΚλάδοςBanking and Insurance
Banking Officer(fixed - term contract)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης συστημικής τράπεζας, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Banking Officer (fixed- term contract)
Περιγραφή Θέσης 
• Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων που ενέχονται στη 
  χρηματοδότηση με στόχο την πιστωτική αξιολόγηση τους
• Έλεγχος και αντιπαραβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται από το πρόγραμμα 
  με τα συστήματα της τράπεζας
• Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας των αιτουμένων χρηματοδότηση
Προφίλ Υποψηφίου
•    Επιθυμητές σπουδές σε Οικονομικές /Διοικητικές Επιστήμες
•    Θα συνεκτιμηθεί θετικά προϋπηρεσία σε Τράπεζα, 
•    Γνώση Αγγλικών και καλή χρήση Η/Υ  (Microsoft Word και excel)
•    Επαγγελματική συμπεριφορά, ομαδικό πνεύμα και υπευθυνότητα
•    Δυνατότητα γρήγορης αφομοίωσης οδηγιών
  
Παροχές Εταιρείας
•    Πλήρες και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σταθερά πρωϊνό ωράριο εργασίας
•    Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
 
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές

Πρόσφατες αναζητήσεις