Δημοσιεύθηκε 2 days ago

Back Office Agents

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2024-07-10

ΚλάδοςCall Centre and Customer Service
Back Office Agents


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
 
Back Office Agents
Οι βασικές αρμοδιότητές σου θα είναι:
•  Ο έλεγχος των διαδικασιών των νέων συμβολαίων για την εξασφάλιση της ορθότητας και πληρότητας των στοιχείων
•  Η διαχείριση και παρακολούθηση της επικοινωνίας μέσω emails για την επίλυση αποριών και την παροχή υποστήριξης στους πελάτες
•  Η ενημέρωση και αρχειοθέτηση των δεδομένων στο σύστημα της εταιρείας σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες
​​​​
Είσαι ο ιδανικός υποψήφιος/α για την θέση αυτή, εάν έχεις:
•    Απολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ
•    Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
•    Άριστη εξοικείωση με τους Η/Υ και την χρήση εφαρμογών MS Office
•    Πελατοκεντρική προσέγγιση και οργανωτικές δεξιότητες 
Παροχές εταιρείας:
•    💰 Σταθερό πακέτο αποδοχών & Bonus αποδοτικότητας
•    🤵 Αμειβόμενη και συνεχής εκπαίδευση με σύγχρονα συστήματα
•   🚀 Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης σε ένα σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις