Δημοσιεύθηκε 2 days ago

Accountant (1-year contract)

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2024-07-10

ΚλάδοςBuilding and Construction
Accountant (1-year contract)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς της εύρεσης και επιλογής προσωπικού και της προσωρινής απασχόλησης. Η Adecco για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας στον κλάδο της ενέργειας, αναζητά ένα (1) άτομο για την κάλυψη της παρακάτω θέσης: 
Accountant  (1-year contract)
Περιγραφή θέσης
•Καταχωρεί όλους τους τύπους ημερολογιακών εγγραφών στο σύστημα SAP, (έξοδα, πάγια, έσοδα, ταμείο)
•Υποστηρίζει την διαδικασία των πληρωμών προμηθευτών
•Συμμετέχει στη διαδικασία υποβολών στο MYDATA
•Συμβάλλει στον έλεγχο και στην αντιπαραβολή των λογαριασμών της εταιρείας (προμηθευτές, τραπεζικοί λογαριασμοί) για την διασφάλιση της συμφωνίας αυτών
•Διασφαλίζει την τήρηση των πολιτικών και διαδικασιών της εταιρείας
•Υποστηρίζει τους εσωτερικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς του τμήματος
•Παρακολουθεί την εγκριτική ροή των τιμολογίων της εταιρείας
•Συνεργάζεται και επικοινωνεί με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και δημόσιους φορείς, μεριμνώντας για την συμμόρφωση της εταιρείας με την σχετική νομοθεσία
•Παρακολουθεί και διατηρεί το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο του τμήματος

Προφίλ Υποψήφιου
•Πτυχίο Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής ή σχετικού κλάδου
•MSc ή/και επαγγελματικά προσόντα θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν
•5 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε παρόμοιο ρόλο με απαραίτητη γνώση των IFRS(16), φορολογικών νόμων, κανονισμών και απαιτήσεων συμμόρφωσης
•Γνώση στο MS Excel
•Η εξοικείωση με το SAP είναι επιθυμητή

Παροχές Εταιρίας
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις