Δημοσιεύθηκε 1 day ago

Υπάλληλοι Ψηφιοποίησης (Αχαρνές)

ΤοποθεσίαΑχαρνές, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2024-07-12

ΚλάδοςAdministration
Υπάλληλοι Ψηφιοποίησης (Αχαρνές)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Υπάλληλοι Ψηφιοποίησης (Αχαρνές)

Περιγραφή Θέσης:
  • Άνοιγμα κουτιών και αποσυρραφή εγγράφων
  • Scanning τραπεζικών εγγράφων και data entry
  • Κατηγοριοποίηση και καταχώριση εγγράφων σε ειδική πλατφόρμα 

Προφίλ Υποψηφίου:
  • Επιθυμητό πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
  • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MS Office
  • Μεθοδικότητα, αντίληψη και προσοχή στη λεπτομέρεια

Παροχές Εταιρείας:
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις