Δημοσιεύθηκε 2 days ago

Financial Controller (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςExecutive

Ημερομηνία δημοσίευσης2024-07-10

ΚλάδοςFinance and Accounting
Financial Controller (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Financial Controller
(Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης
•    Προετοιμασία και ανάλυση προϋπολογισμών έργων , τμημάτων και συνολικά της Εταιρείας
•    Παρακολούθηση, αναφορά και ανάλυση αποκλίσεων προϋπολογισμού
•    Προετοιμασία οικονομικών εκθέσεων τέλους μήνα για τη διοίκηση
•    Πρόταση αλλαγών σε πολιτικές ή διαδικασίες που θα βελτιώσουν την οικονομική απόδοση της επιχείρησης
•    Προετοιμασία και παρουσίαση των Κυλιόμενων προβλέψεων (Rolling Forecasts)
•    Προετοιμασία και παρουσίαση ad hoc οικονομικών αναφορών καθώς και αναλύσεων προς στη διοίκηση όταν και όπου απαιτείται
•    Παρακολούθηση εφαρμογής και τήρησης εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών 
•    Προετοιμασία και ανανέωση της εταιρικής χρηματοροής 
•    Εισήγηση εβδομαδιαίων και μηνιαίων πληρωμών προς έγκριση 
•    Έλεγχος και ενημέρωση των δεδομένων που τηρούνται από το οικονομικό τμήμα για την ορθή λειτουργεία της Εταιρείας 
•    Συμμετοχή στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας 
•    Παρακολούθηση της έκδοσης , διατήρησης και ακύρωσης των ασφαλίσεων των έργων που διενεργούνται από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών
•    Έλεγχος και παρακολούθηση των προμηθειών της Εταιρείας 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχιούχος ΑΕΙ (Μεταπτυχιακές σπουδές Χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης ή ΜΒΑ θα εκτιμηθούν)
•    Περισσότερα από 5 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχο ή σχετικό αντικείμενο
•    Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορική και γραπτή επικοινωνία)
•    Άριστη γνώση τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας, ΚΦΑΣ ,ΦΠΑ
•    Πολύ καλή γνώση λογισμικών ERP
•    Αποδεδειγμένη εμπειρία στην έκδοση περιοδικών Οικονομικών και Εμπορικών αναφορών
•    Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα πιστωτικής πολιτικής, τιμολόγησης και credit control, διαχείρισης χρηματοροων 
•    Γνώση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
•    Καλή γνώση Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, Εφαρμογών Ms Office (άριστη γνώση Excel)

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις

  • Αγιος Ιωάννης, Ρέντη, Αττικής, Greece
  • Staff