Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Ιατρός Βιοπαθολόγος

ΤοποθεσίαΣαντορίνη, Κυκλάδων, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2024-04-30

ΚλάδοςHealthcare and Pharmaceutical
Ιατρός Βιοπαθολόγος


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, Διαγνωστικού Κέντρου στη Σαντορίνη, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Ιατρός Βιοπαθολόγος

Περιγραφή Θέσης
•Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία ασθενειών που οφείλονται σε μικροοργανισμούς
•Εργαστηριακή ανάλυση χημικής σύστασης μικροοργανισμών που προέρχονται από τις βιολογικές εκκρίσεις

Προφίλ Υποψηφίου
•Απόφοιτος/η Ιατρικής Σχολής (Ειδικότητα Μικροβιολογία-Βιοπαθολογία)
•Μεταπτυχιακές σπουδές (προαιρετικά)
•Αναγνώριση τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπή
•3ετη εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ιδιωτικό ή δημόσιο μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας
•Ολοκληρωμένες υποχρεώσεις με ειδικότητα στη Μικροβιολογία-Βιοπαθολογία
•Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και προγραμμάτων MS Office
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
•Ομαδικό πνεύμα

Παροχές Εταιρείας
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Διαμονή
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.