Δημοσιεύθηκε 5 months ago

Πωλητές B2B Vodafone (Σέρρες/ Θεσσαλονίκη/ Κοζάνη/Βέροια)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2024-01-22

ΚλάδοςSales and Retail
Πωλητές B2B Vodafone (Σέρρες/ Θεσσαλονίκη/ Κοζάνη/Βέροια)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της αναζητά προσωπικό για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 

Πωλητές Β2Β Vodafone
(Σέρρες/ Θεσσαλονίκη/Κοζάνη/Βέροια)
 

Περιγραφή Θέσης
•    Ανάπτυξη πελατολογίου στην περιοχή ευθύνης του
•    Εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής
•    Αξιολόγηση και αξιοποίηση των ευκαιριών στις περιοχές/πελάτες ευθύνης του με στόχο την αύξηση των πωλήσεων
•    Σωστή και έγκαιρη εφαρμογή των πλάνων της εταιρείας στην περιοχή ευθύνης του
Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών στις πωλήσεις
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Γνώση χειρισμού Η/Υ 
•    Άδεια οδήγησης 
•    Επικοινωνιακές δεξιότητες, προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•    Ομαδικότητα, υπευθυνότητα, επαγγελματισμός και φιλοδοξία για ανέλιξη στον χώρο των πωλήσεων
Παροχές Εταιρείας 
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και πλήρης ασφάλιση
•    Μηνιαίο bonus παραγωγικότητας
•    Συνεχής εκπαίδευση με την ανάληψη των καθηκόντων
•    Επιπρόσθετες παροχές (εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό, laptop)
•    Σταθερό επαγγελματικό περιβάλλον
•    Επαγγελματικές ευκαιρίες εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις