Δημοσιεύθηκε 1 week ago

B2B Sales Consultant

ΤοποθεσίαΠερισσός, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2023-11-30

ΚλάδοςSales and Retail
B2B Sales Consultant


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας παραγωγής ελαστικών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσεως:
                                                                                    B2B Sales Consultant 
                                                            
Περιγραφή Θέσης 
•    Επισκέψεις σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες με σκοπό την πώληση προϊόντων στον κλάδο του επαγγελματικού ελαστικού
•    Διαχείριση και υποστήριξη αιτημάτων των πελατών 
•    Σύνταξη των οικονομικών προσφορών και είσπραξη από τους πελάτες  
•    Άμεση συνεργασία με τα μέλη του back office για την αποτελεσματική διαχείριση  των πελατών 
•    Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενεργειών για την επίτευξη των στόχων 
•    Συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια για λογαριασμό της εταιρείας
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ιδανικά τεχνικής κατεύθυνσης
•    1-3 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση 
•    Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
•    Καλές γνώσεις MS Excel 
•    Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
•    Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αττικής
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•    Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.