Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Πωλητής/τρια καταστήματος (Γλυφάδα)

ΤοποθεσίαΓΛΥΦΑΔΑ, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2023-11-21

ΚλάδοςSales and Retail
Πωλητής/τρια καταστήματος (Γλυφάδα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Πωλητής/τρια καταστήματος (Γλυφάδα)
Περιγραφή Θέσης:
•  Εξυπηρέτηση πελατών σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρίας 
•  Επίτευξη πωλήσεων βάσει των στόχων της εταιρίας 
•  Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας 
•  Υποστήριξη εργασιών καταστήματος 
•  Διαχείριση ταμείου 
Προφίλ Υποψηφίου:
•  Απόφοιτος ΤΕΙ/ΙΕΚ
•  Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
•  Καλή γνώση H/Y και προγραμμάτων MS Office
•  Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
•  Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
Παροχές Εταιρείας:
•  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•  Συνεχής εκπαίδευση 
•  Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές