Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Διευθυντής Ξενοδοχείου (HOTEL DU LAC CONGRESS & SPA, *****)

ΤοποθεσίαΙΩΑΝΝΙΝΑ, Ιωαννίνων, Greece

Επίπεδο θέσηςManager

Ημερομηνία δημοσίευσης2023-11-21

ΚλάδοςCatering and Hospitality
Διευθυντής Ξενοδοχείου (HOTEL DU LAC CONGRESS & SPA, *****)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της,  επώνυμης πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας (*****), HOTEL DU LAC CONGRESS & SPA, αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για την παρακάτω θέση εργασίας με έδρα τα Ιωάννινα:
          
                                        Διευθυντής   Ξενοδοχείου 
Περιγραφή Θέσης

•Έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας  όλων των τμημάτων της ξενοδοχειακής μονάδας
•Προγραμματισμός δραστηριοτήτων και κατανομή αρμοδιοτήτων για την επίτευξη της βέλτιστης αποδοτικότητας
•Διαχείριση δαπανών, ανάλυση και ερμηνεία οικονομικών στοιχείων και παρακολούθηση πωλήσεων και κερδών
•Ανάπτυξη πωλήσεων MICE  (Meeting, Incentive, Congress, Event)
•Σχεδιασμός ενεργειών για αύξηση πληρότητας του ξενοδοχείου και ενίσχυση πωλήσεων των επιμέρους τμημάτων (εστιατόρια, μπαρ και Spa) σε στενή συνεργασία με τα επιμέρους τμήματα.
•Συνεργασία κι συνεχή αλληλεπίδραση με εξωτερικούς φορείς (προμηθευτές, ταξιδιωτικά πρακτορεία, διοργανωτές εκδηλώσεων/συνεδρίων )
•Διαχείριση ζητημάτων συντήρησης, αναγκών σε προσωπικό ξενοδοχείου ή εξοπλισμό 
•Τακτική επιθεώρηση εγκαταστάσεων και επιβολή αυστηρής συμμόρφωσης σύμφωνα  με τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας
Προφίλ Υποψηφίου

•Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων ή σε σχετικό πεδίο
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών ως Διευθυντής πολυτελούς ξενοδοχείου (κατά προτίμηση ξενοδοχείο πόλης) ή σε σχετική θέση (πχ. Hotel Operations Manager) 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στον χώρο του Συνεδριακού Τουρισμού 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Κατανόηση όλων πρακτικών διοίκησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των σχετικών νόμων και οδηγιών
•Εξαιρετικές δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και επιχειρηματικός τρόπος σκέψης
•Αποδεδειγμένη ικανότητα στη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων
•Άριστες οργανωτικές δεξιότητες και μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια
•Διαπραγματευτικές & επικοινωνιακές ικανότητες
Παροχές Εταιρίας
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση,για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις