Δημοσιεύθηκε 7 months ago

Υπάλληλοι Καταστήματος Λιανικής (Full-time/Part-time)

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2023-10-05

ΚλάδοςSales and Retail
Υπάλληλοι Καταστήματος Λιανικής (Full-time/Part-time)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας στον κλάδο της Μόδας, αναζητά για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλοι Καταστήματος Λιανικής 
(Full-time/Part-time) 
Περιγραφή Θέσης
•    Παροχή και διασφάλιση ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών του καταστήματος
•    Διερεύνηση των αναγκών των πελατών και προώθηση προϊόντων
•    Διαχείριση ταμειακών συναλλαγών και συμμετοχή σε υποστηρικτικές διαδικασίες με στόχο την ομαλή διευθέτηση των διαδικασιών του καταστήματος
Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτοι Λυκείου/ΙΕΚ/ΑΤΕΙ/ΑΕΙ
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία σε πωλήσεις καταστήματος
•    Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
•    Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες 
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
•    Υπευθυνότητα και συνέπεια
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις