Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Μηχανικός Πωλήσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (Ηράκλειο Κρήτης)

ΤοποθεσίαΗράκλειο, Ηρακλείου, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2023-01-25

ΚλάδοςEngineering and Technical
Μηχανικός Πωλήσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (Ηράκλειο Κρήτης)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Μηχανικός Πωλήσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (Ηράκλειο Κρήτης)
Περιγραφή Θέσης

•    Διαχείριση & ανάπτυξη πελατολογίου
•    Διαχείριση  στρατηγικής πωλήσεων για την περιοχή ευθύνης και επίτευξη στόχων 
•    Υποβολή προτάσεων/ προσφορών, ανάπτυξη ιδεών και συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς
•    Άριστη υλοποίηση των συμφωνηθέντων με τους εκάστοτε πελάτες, παρέχοντας σχετική υποστήριξη

Προφίλ Υποψηφίου

•    Απαραίτητη προϋπηρεσία 3-5 έτη σε αντίστοιχη θέση με εξειδίκευση σε έργα Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
•    Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ-ΑΤΕΙ 
•    Άριστη γνώση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
•    Άριστη γνώση MS Office 
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Προσανατολισμός στο στόχο και το αποτέλεσμα
•    Αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
•    Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης μεγάλου όγκου πληροφοριών
•    Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
•    Αναλυτική και δημιουργική σκέψη, ευχέρεια ανάλυσης εμπορικών & οικονομικών στοιχείων και επίλυσης προβλημάτων
•    Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
•    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
•    Άριστο και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
•    Κάλυψη εξόδων μετακίνησης
•    Ανταγωνιστικό σύστημα bonus
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.