Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Προϊστάμενος Συντήρησης (Ηράκλειο Κρήτης)

ΤοποθεσίαΗράκλειο, Ηρακλείου, Greece

Επίπεδο θέσηςManager

Ημερομηνία δημοσίευσης2023-01-25

ΚλάδοςEngineering and Technical
Προϊστάμενος Συντήρησης (Ηράκλειο Κρήτης)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης Βιομηχανικής μονάδας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Προϊστάμενος Συντήρησης (Ηράκλειο Κρήτης)
Περιγραφή Θέσης

•    Πλήρης έλεγχος εγκαταστάσεων και υποστήριξη όλων των εργασιών που αφορούν, τη συντήρηση και σωστή λειτουργία του εξοπλισμού
•    Σχεδιασμός, προγραμματισμός, οργάνωση και σωστός καταμερισμός των εργασιών του τομέα ευθύνης του 
•    Συντονισμός και επίβλεψη προληπτικών ελέγχων και διορθωτικής συντήρησης
•    Παρακολούθηση νέων έργων 
•    Βελτιστοποίηση του κόστους συντήρησης

Προφίλ Υποψηφίου

•    Δίπλωμα Μηχανικού ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ (Ηλεκτρολόγων/ Μηχανολόγων Μηχανικών ή άλλου συναφούς αντικειμένου)
•    Προϋπηρεσία 3 τριών ετών σε αντίστοιχη θέση 
•    Άριστη χρήση της ελληνικής & αγγλικής γλώσσας
•    Άριστη γνώση MS Office 
•    Ισχυρές δεξιότητες λήψης αποφάσεων
•    Προγραμματισμός, αίσθηση του επείγοντος
•    Οργανωτικές, ηγετικές και επικοινωνιακές ικανότητες
•    Μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
•    Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 

Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Άριστο και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
•    Διαμονή εφόσον χρειάζεται
 
 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.