Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Logistic Manager (Ηράκλειο Κρήτης)

ΤοποθεσίαΗράκλειο, Ηρακλείου, Greece

Επίπεδο θέσηςManager

Ημερομηνία δημοσίευσης2023-01-25

ΚλάδοςProcurement and Supply Chain
Logistic Manager (Ηράκλειο Κρήτης)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εμπορικής επιχείρησης στο Ηράκλειο Κρήτης, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Logistic Manager (Ηράκλειο Κρήτης)
Περιγραφή Θέσης

•    Οργάνωση και επίβλεψη όλων των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας
•    Διαχείριση αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής προϊόντων 
•    Επίβλεψη της διαδικασίας διαχείρισης αποθεμάτων και καθορισμός στρατηγικών για τα κατάλληλα επίπεδα αποθεμάτων προς κάλυψη των πελατών
•    Επίβλεψη, διατήρηση και ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών
•    Παρακολούθηση δεικτών (Supply Chain Metrics ) με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας του συστήματος διαχείρισης 
•    Επίβλεψη και διαχείριση του οικονομικού προϋπολογισμού του τμήματος. 
•    Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και κοστολογίων.
•    Επίβλεψη και εκπαίδευση του προσωπικού του τμήματος Logistics και κάλυψη νέων αναγκών 
Προφίλ Υποψηφίου

•    Ανάλογη 5ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
•    Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση Logistics / Supply Chain Management ή Οικονομικό  Τμήμα
•    Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel) και εμπειρία στη χρήση ERP προγραμμάτων
•    Καλή γνώση προγράμματος διαχείρισης αποθήκης WMS (Warehouse Management System) και MRP (Material Requirements planning)
•    Καλή γνώση χρήσης προγράμματος CRM (Customer Relationship Management)
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
•    Καλή γνώση οικονομικών και ικανότητες διαπραγμάτευσης
•    Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
•    Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•    Υπευθυνότητα - Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
•    Οργανωτικές ικανότητες  - Ευσυνειδησία

Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις