Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Πολιτικός Μηχανικός

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-11-23

ΚλάδοςEngineering and Technical
Πολιτικός Μηχανικός


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κατασκευαστικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Πολιτικός Μηχανικός
Περιγραφή Θέσης
•    Επίβλεψη και συντονισμός εργατοτεχνικού προσωπικού και συνεργείων υπεργολάβων 
•    Διασφάλιση εφαρμογής της πολιτικής υγείας & ασφάλειας, και της πολιτικής ποιότητας της εταιρείας 
•    Διοικητική παρακολούθηση έργου 
•    Σύνταξη προσφορών 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού 
•    Ελάχιστη τριετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ως Επιβλέπων Μηχανικός σε κτιριακά έργα 
•    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά) 
•    Γνώση χειρισμού εφαρμογών AutoCAD & MS Office 
•    Ανταπόκριση σε συνθήκες εργασιακής πίεσης 
•    Διαχείριση ταυτόχρονα πολλών αρμοδιοτήτων 
•    Τήρηση διαδικασιών 
•    Οργανωτικές δεξιότητες και μεθοδικότητα 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις

  • Salonica, Θεσσαλονίκης, Greece
  • Manager
  • Άγιος Νικόλαος, Λασιθίου, Greece
  • Staff