Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Μηχανολόγος Συντηρητής (Νέα Αρτάκη)

ΤοποθεσίαΝέα Αρτάκη, Greece, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2024-04-24

ΚλάδοςEngineering and Technical
Μηχανολόγος Συντηρητής (Νέα Αρτάκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας στο χώρο του τρόφιμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Μηχανολόγος Συντηρητής
(Νέα Αρτάκη)

Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση και αποκατάσταση μηχανολογικών βλαβών και δυσλειτουργιών
•    Συντήρηση των μηχανών παραγωγής και διατήρηση τους εντός προδιαγραφών
•    Εύρεση προτάσεων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του βιομηχανικού εξοπλισμού και της παραγωγικής διαδικασίας 
•    Υποστήριξη μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΤΕΙ Μηχανολογίας
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση 
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•    Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Χειρισμός Η/Υ 
•    Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
•    Ανάληψη πρωτοβουλιών
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και συνεχής εκπαίδευση 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις