Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Ηλεκτρολόγος συντήρησης (Νέα Αρτάκη)

ΤοποθεσίαΝέα Αρτάκη, Ευβοίας, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2024-04-24

ΚλάδοςEngineering and Technical
Ηλεκτρολόγος συντήρησης (Νέα Αρτάκη)


    
Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco για λογαριαμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας στο χώρο του τροφίμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Ηλεκτρολόγος συντήρησης
(Νέα Αρτάκη)
Περιγραφή Θέσης
•    Υπεύθυνος  για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων της εγκατάστασης
•    Παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας
•    Έλεγχος για ενδεχόμενες βλάβες καθώς και για την αποκατάστασή τους
•    Συμμετοχή στη συντήρηση του εξοπλισμού
•    Βοηθητικές εργασίες στο χώρο της παραγωγής
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικών / Αυτοματισμού
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή σε θέση ηλεκτρολόγου
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
•    Κάτοχος της αντίστοιχης άδειας
•    Επιθυμητή η γνώση ηλεκτρονικών και συστημάτων αυτοματισμού
•    Επικοινωνιακές δεξιότητες
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις