Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Αλβανόφωνο τμήμα)

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-11-24

ΚλάδοςCall Centre and Customer Service
Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Αλβανόφωνο τμήμα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών τραπεζικών συναλλαγών, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Αλβανόφωνο τμήμα)

Περιγραφή Θέσης
 • Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων
 • Αποτελεσματική και γρήγορη εξυπηρέτηση τραπεζικών αιτημάτων
 • Διαχείριση της υπηρεσίας ενεργοποιήσεων καρτών, ακύρωση καρτών, εγκρίσεις συναλλαγών μέσω τηλεφώνου
 • Διαχείριση παραπόνων
 • Καταχώρηση δεδομένων στο σύστημα της εταιρείας
 • Διεκπεραίωση διαχειριστικών εργασιών


Προφίλ Υποψηφίων
 • Απόφοιτοι  Λυκείου ή ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε εξυπηρέτηση πελατών (ιδανικά στον τραπεζικό τομέα)
 • Άριστη γνώση της Αλβανικής γλώσσας
 • Πολύ καλή χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπων


 
Παροχές Εταιρείας
       
 • Δυνατότητα τηλεργασίας
 • Σταθερό πακέτο αποδοχών και bonus επίτευξης στόχων
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Ευχάριστο πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας
 • Μετακίνηση από και προς τις εγκαταστάσεις της εταιρείας με εταιρικά λεωφορεία
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξηςΜετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.