Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Φορτοεκφορτωτές/τριες (Σπάτα)

ΤοποθεσίαΣπάτα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-11-25

ΚλάδοςManufacturing and Production
Φορτοεκφορτωτές/τριες (Σπάτα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής μεταφορικής εταιρείας, αναζητά υποψηφίους για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων: 
Φορτοεκφορτωτές/τριες (Σπάτα)
Περιγραφή Θέσης
•    Φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων αποθήκης
•    Υποβοήθηση σε υποστηρικτικές εργασίες
•    Τήρηση διαδικασιών και κανόνων του χώρου εργασίας
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Λυκείου/ ΙΕΚ/ ΤΕΙ/ AEI 
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί
•    Βασικές γνώσεις υπολογιστών
•    Συνέπεια και μεθοδικότητα
Παροχές Εταιρείας
•    Σταθερό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.