Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Μηχανικός Συντήρησης (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-11-24

ΚλάδοςManufacturing and Production
Μηχανικός Συντήρησης (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
 
Μηχανικός Συντήρησης
(Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης
•    Συμμετοχή στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και στην κατασκευή νέων έργων 
•    Προγραμματισμός των επισκευών του μηχανολογικού εξοπλισμού των γραμμών παραγωγής
•    Συμμέτοχή στις προληπτικές συντηρήσεις με στόχο την βέλτιστη λειτουργία
•    Διάγνωση και επίλυση βλαβών κατά την παραγωγική διαδικασία
•    Αναφορά και επίβλεψη συνολικού συστήματος 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / ΕΠΑΛ Μηχανολόγου  
•    Προϋπηρεσία δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία
•    Άνεση στην χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων για μηχανολογική σχεδίαση 
•    Ευχάριστη προσωπικότητα με οργανωτικές δεξιότητες
•    Συνέπεια και επαγγελματισμός
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις