Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Τεχνικός Βάρδιας (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-11-24

ΚλάδοςManufacturing and Production
Τεχνικός Βάρδιας (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
 
Τεχνικός Βάρδιας 
(Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης
•    Ρύθμιση και έλεγχος των μηχανών παραγωγής 
•    Διάγνωση τεχνικών προβλημάτων και πρόταση και εφαρμογή άμεσων λύσεων με σκοπό την αποφυγή διακοπής της παραγωγικής διαδικασίας
•    Αποκατάσταση δυσλειτουργιών/βλαβών 
•    Συντήρηση των μηχανών παραγωγής εντός προδιαγραφών και σύμφωνα με προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης
•    Αναφορά τυχόν προβλημάτων στη λειτουργία μηχανών προς περαιτέρω διερεύνηση
•    Υποστήριξη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
•    Συνεργασία με τμήματα Παραγωγής, Αποθήκης και Διασφάλισης Ποιότητας 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτοι  Τ.Ε.Ι. /Τ.Ε.Ε./ ΕΠΑΛ Μηχανολόγου  
•    Επιθυμειτή προϋπηρεσία τεσσάρων (4)  ετών σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία
•    Ευχάριστη προσωπικότητα με οργανωτικές δεξιότητες
•    Συνέπεια και επαγγελματισμός
•    Βασικές γνώσεις αγγλικών
•    Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•    Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
•    Κάτοχος διπλώματος ΙΧ

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.