Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Legal Back Office

ΤοποθεσίαΜΑΡΟΥΣΙ, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2023-01-18

ΚλάδοςLegal and Compliance
Legal Back Office


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας ειδικών εκκαθαρίσεων, αναζητά δύο (2) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
                                                                                                   Legal Back Office 
                                                                                                        (Μαρούσι)
Περιγραφή Θέσεων
•    Συστημική καταχώρηση πληροφοριών (σειρά προσημείωσης, ποσό προσημείωσης, τόμος, αριθμός, υποθηκοφυλακείο, εμβαδό, ποσοστά ιδιοκτησίας, προγενέστερα βάρη, είδος ακινήτου 
•    Αποτύπωση συγκεκριμένων στοιχείων,  που αφορούν σε εμπράγματες εξασφαλίσεις στο σύστημα 
•    Αποδελτίωση νομικών εγγράφων 
•    Συλλογή πιστοποιητικών 

Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτοι Οικονομικής κατεύθυνσης/Δημόσιας Διοίκησης/ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία σε θέσεις back office 
•    Άριστη Γνώση MS Office (Excel, Word, Outlook) 
•    Αντίληψη βασικών όρων σχετικά με ακίνητα και εξασφαλίσεις (νομικά έγγραφα, υποθήκη,          προσημείωση, συμβόλαια, καταγγελίες)
•    Προθυμία, θετική διάθεση, προσοχή στη λεπτομέρεια 
•    Προσανατολισμός  στο αποτέλεσμα
•    Επαγγελματισμός και ομαδικότητα 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Πρωινό ωράριο εργασίας 
•    Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις