Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Διευθυντής Παραγωγής (Άγιος Νικόλαος Κρήτης)

ΤοποθεσίαΆγιος Νικόλαος, Λασιθίου, Greece

Επίπεδο θέσηςManager

Ημερομηνία δημοσίευσης2023-01-25

ΚλάδοςManufacturing and Production
Διευθυντής Παραγωγής (Άγιος Νικόλαος Κρήτης)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης Βιομηχανικής Μονάδας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Διευθυντής Παραγωγής (Άγιος Νικόλαος Κρήτης)
Περιγραφή Θέσης

•    Συντονισμός παραγωγικής διαδικασίας και σχετικών λειτουργιών 
•    Προγραμματισμός, συντονισμός και επίβλεψη τεχνικών εργασιών συντήρησης
•    Βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής
•    Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης και βασικών KPIS’ παραγωγής
•    Διαχείριση, συντονισμός και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού παραγωγής
•    Εφαρμογή και τήρηση των διαδικασιών υγιεινής, ασφάλειας και των προτύπων ποιότητας
•    Έλεγχος των απαιτήσεων σε υλικά και πόρους για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος παραγωγής
•    Διαχείριση προϋπολογισμού / reporting κ.α.

Προφίλ Υποψηφίου

•    Δίπλωμα Μηχανικού Π.Ε./ ΑΤΕΙ
•    Προϋπηρεσία 5 πέντε ετών σε αντίστοιχη θέση 
•    Μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό πεδίο (θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν)
•    Εμπειρία στη διαχείριση παραγωγής
•    Γνώση προτύπων ποιότητας και κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας
•    Άριστη χρήση της ελληνικής & αγγλικής γλώσσας
•    Άριστη γνώση MS Office και λογισμικού ERP
•    Ισχυρές δεξιότητες λήψης αποφάσεων
•    Προγραμματισμός, αίσθηση του επείγοντος
•    Οργανωτικές, ηγετικές και επικοινωνιακές ικανότητες
•    Μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα

Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
•    Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας.