Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Εργάτες/τριες Παρασκευαστηρίου Ζύμης (Άνω Λιόσια)

ΤοποθεσίαΆνω Λιόσια, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2023-05-26

ΚλάδοςManufacturing and Production
Εργάτες/τριες Παρασκευαστηρίου Ζύμης (Άνω Λιόσια)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας στο χώρο του τροφίμου, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων: 
Εργάτες/τριες Παρασκευαστηρίου Ζύμης
(Άνω Λιόσια)
Περιγραφή Θέσεων
•    Συσκευασία προϊόντων
•    Συμμετοχή στην προετοιμασία παραγγελιών 
•    Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας του εργοστασίου 
•    Υποστηρικτικές εργασίες παραγωγής 
Προφίλ Υποψηφίων 
•    Απόφοιτοι -ες Λυκείου
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
•    Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός 
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και εργατικότητα
Παροχές Εταιρείας
•    Πλήρες πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις