Δημοσιεύθηκε 6 days ago

Τεχνικός Πεδίου

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-09-28

ΚλάδοςEngineering and Technical
Τεχνικός Πεδίου


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
                                                                                       
                                                                                                            Τεχνικός Πεδίου 
Περιγραφή Θέσης

•    Τεχνική υποστήριξη σε ηλεκτρονικά συστήματα  
•    Αποκατάσταση βλαβών 
•    Καταγραφή της κατάστασης και προληπτική συντήρηση 
•    Καθοδήγηση και παροχή οδηγιών χρήσης 
•    Συνεργασία με ειδικό προσωπικό για αντιμετώπιση εξειδικευμένων βλαβών

Προφίλ Υποψηφίων

•    Πτυχίο ΙΕΚ / ΤΕΙ Ηλεκτρονικής ή Αυτοματισμού 
•    Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
•    Απαραίτητη εμπειρία σε διαχείριση / συντήρηση εξοπλισμού (POS, ATM, πίνακες αυτοματισμού, αυτόματοι πωλητές) 
•    Καλή γνώση Η/Υ
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 24/7
•    Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•    Δίπωμα οδήγησης ΙΧ/Μηχανής
Παροχές Εταιρείας 

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
•    Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις