Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Υποδιευθυντής/τρια Οικονομικής Ανάλυσης & Reporting (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-08-05

ΚλάδοςFinance and Accounting
Υποδιευθυντής/τρια Οικονομικής Ανάλυσης & Reporting (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας τροφίμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υποδιευθυντής/τρια Οικονομικής Ανάλυσης & Reporting  
(Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης
•  Ανάλυση και αξιολόγηση επιχειρησιακών πλάνων και επενδύσεων για παρούσες και νέες δραστηριότητες της εταιρείας
•  Ενοποίηση, ανάλυση και επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων του ετήσιου οικονομικού σχεδιασμού (προϋπολογισμοί, προβλέψεις για τα αποτελέσματα χρήσεως κτλ.) σε συνάρτηση με τους στόχους για τη σύνταξη σύνθετων εκθέσεων σχετικά με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και ενδεχόμενα ρίσκα/κινδύνους με έμφαση στην υποβολή προτάσεων διαχείρισης τυχόν αποκλίσεων 
•  Ανάλυση κερδοφορίας και αποδοτικότητας επενδύσεων ανά δραστηριότητα, είδος, κανάλι, πελάτη καθώς και η σύνθεση των συμπερασμάτων για προτάσεις βελτίωσης της αποδοτικότητας 
•  Προετοιμασία των μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (P&L) και εγγραφές στο Hyperion, διασφαλίζοντας την ορθότητα και εγκυρότητα των στοιχείων
•  Συμμετοχή στον μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό και στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων στο ευρύτερο πεδίο που επιχειρεί η εταιρεία 
•  Συμμετοχή στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης διαδικασιών, digitalization και πολιτικών που επηρεάζουν τη λειτουργία
•  Δημιουργία προγραμματισμένων και ad – hoc εκθέσεων και αναλύσεων και συμμετοχή σε διάφορα projects ανάπτυξης της εταιρείας  
•  Συνεχής ενημέρωση στις καινοτομίες στον τομέα και ενεργή συμβολή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στα υπόλοιπα μέλη του τμήματος   
 
Προφίλ Υποψηφίου
•   Τέσσερα (4) –  πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση με έμφαση σε budgeting, forecasting and planning, financial analysis
•   Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ, Οικονομικής κατεύθυνσης ή συναφούς σχολής
•   Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος
•   Αρίστη γνώση των εφαρμογών MS Office με έμφαση στο Excel ( advanced skills)
•   Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων, SAP, Hyperion
•   Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•   Αναλυτική σκέψη και ομαδικότητα 
•   Υπευθυνότητα & συνέπεια
•   Άριστη διαχείριση του χρόνου 
•   Οργανωτικές ικανότητες, έμφαση στη λεπτομέρεια

Παροχές Εταιρείας
•   Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•   Εταιρικό αυτοκίνητο και καύσιμα 
•   Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
•   Φιλικό περιβάλλον εργασίας
•   Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία
 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.