Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Financial Administration

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-07-19

ΚλάδοςFinance and Accounting
Financial Administration


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας Asset Management στον τουριστικό κλάδο, αναζητά ένα δυναμικό υποψήφιο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
                                                                                Financial Administration

Περιγραφή Θέσης
•Ευθύνη για τα αποθέματα της εταιρείας και τη διενέργεια τακτικών απογραφών τους (παγίων, εξοπλισμού και αναλωσίμων)
•Παρακολούθηση αποθηκευτικών χώρων στο σύστημα ERP (πάγια, εξοπλισμός καταλυμάτων)
•Παρακολούθηση παραδόσεων παγίου εξοπλισμού και αναλωσίμων
•Παραγγελίες αναλωσίμων 
•Συντονισμός εσωτερικών διακινήσεων και εξωτερικών συνεργατών 
•Αρχειοθέτηση εγγράφων 
•Συνεργασία με CFO, παρακολούθηση εκκρεμών θεμάτων/δημιουργία αναφορών στο ERP
•Συμμετοχή σε Project 
Προφίλ Υποψηφίου
•Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης
•4 τουλάχιστον χρόνια προϋπηρεσίας σε ανάλογο ρόλο και κυρίως στον ξενοδοχειακό κλάδο.Εμπειρία στη διαχείριση Αποθηκών και μητρώου παγίων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Γνώση λογιστικών εφαρμογών ERP (γνώση του Soft1 θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
•Πολύ καλή γνώση MS Office (Excel, Word, Power Point)
•Αναλυτική και συνθετική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
•Οργανωτικός, μεθοδικός
•Συνεργάσιμος με ομαδικό πνεύμα 
Παροχές Εταιρείας
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις