Δημοσιεύθηκε 1 day ago

Demand Planner

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-10-03

ΚλάδοςProcurement and Supply Chain
Demand Planner


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας ελαστικών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Demand Planner
Περιγραφή Θέσης
•    Επικοινωνία με τα συνεργαζόμενα εργοστάσια για έλεγχο των παραγγελιών και καταγραφή τους στο ERP
•    Παρακολούθηση του ανταγωνισμού σε Sell in και Sell out ενέργειες, καταγραφή των δεδομένων και ενημέρωση της ομάδας Πωλήσεων 
•    Παρακολούθηση του πλάνου Επικοινωνίας & Marketing, με ταυτόχρονο συντονισμό των ενεργειών
•    Υπεύθυνος/η ενημέρωσης του site της εταιρείας σχετικά με τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες
•    Έλεγχος του καναλιού Β2Β και του Προγράμματος Εγγύησης Ελαστικών
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η  ΑΤΕΙ/ΑΕΙ, με κατεύθυνση σε Marketing  
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ανάλογη θέση ή σε θέσεις Marketing 
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων
•    Κάτοχος διπλώματος Β' κατηγορίας
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου

 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.